Fawzi Warsame

Fawzi Warsame

Jeg er 15 år gammel og går på Bjølsen skole i Oslo. Mine hjertesaker er å øke bistanden, innføre solidariske handelsavtaler og gi fattige land mer innflytelse. Miljøpolitikken må satses mer på. Andre ting jeg interesserer meg for er sjakk, amerikansk politikk og engelsk fotball.

I en ny undersøkelse fra Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress svarer 9,4 prosent av kvinner i Norge at de er blitt voldtatt. Dette er en grusom statistikk,  og et samfunnsproblem som vi er nødt til å gjøre noe med i Norge.

Escorted by Peacekeepers, Sudanese Women IDPs Collect Firewood

UN Photo/Albert González Farran

Én av fire anmeldte

De fleste overgrepene blir ikke anmeldt, og det er dermed god grunn til å tro det er store mørketall. Et mindretall av de utsatte kvinnene og mennene som svarte i undersøkelsen hadde søkt hjelp og fått behandling etter overgrepene. Kun én av fire anmeldte voldtekten.

Norge har implementert FNs verdenserklæring om menneskerettigheter under norsk lov og er dermed forpliktet til å forebygge, etterforske og straffe alle former for kjønnsbasert vold, og til å sikre offer for overgrep nødvendig hjelp og behandling.

De fleste overgrepene blir ikke anmeldt, og det er dermed god grunn til å tro det er store mørketall.

Jeg mener at den beste måten å forebygge voldtekt på er når temaet kommer inn under lærerplanen i relevante fag på grunnskolen samt videregående skole. Deretter må vi sørge for at de som har opplevd overgrep får tilstrekkelig hjelp, blant annet må psykologhjelp være kostnadsfritt. Ikke minst må det sørges for at alle saker blir etterforsket, og at overgriperne får passende straff.

Kvinner mest sårbar i krig og konflikt

Men det er viktig at vi ikke glemmer kvinner ute i verden. I FNs befolkningsfonds (UNFPA) årlige rapport om verdensbefolkningens tilstand, nevnes voldtekt i krig på en kritisk måte. Rapporten gis ut i forbindelse med tiårsjubileet til FNs Sikkerhetsråds resolusjon 1325, som fordømmer vold mot kvinner og jenter i væpnede konflikter og ber om at kvinner skal få en større rolle i politi- og fredsbevarende arbeid.

Per dags dato får ikke kvinner som blir gravide etter voldtekter i krig alltid tilbud om abort.

Kvinner er de mest sårbare i krig og konflikt, og blir ofte voldtatt, utnyttet og kidnappet. Jeg mener at både unge jenter og kvinner aldri må gjøres til militære mål i krig og konflikt. Per dags dato får ikke kvinner som blir gravide etter voldtekter i krig alltid tilbud om abort. Det skyldes ikke bare at helsetilbud er vanskelig tilgjengelig, men også at det er en stor skam tilknyttet å bli voldtatt, og ofrene kan bli utvist fra landsbyen sin.

Overgrepene har enorme konsekvenser for kvinnene, for familiene, lokalsamfunnet, og for fremtidige muligheter for fred og forsoning.

Tid for handling

Vi må se den nasjonale undersøkelsen fra Nasjonalt kunnskapssenter i et internasjonalt perspektiv. Tiden har kommet hvor vi må innse at mange kvinners situasjon er kritisk på grunn voldtekt i krigssituasjoner. I 1977 gjorde FN 8. mars til den internasjonale kvinnedagen. Nå har det gått 37 år siden. Det er for lenge!

Å bygge opp kvinner i konfliktområder eller i områder der det har vært konflikt er utrolig viktig. Det må beklagelig gjøres mer med voldtekt i krigssituasjoner. En voldtekt er et alvorlig brudd på flere grunnleggende menneskerettigheter. Tiden for å handle er kommet.

 

http://www.nrk.no/nyheter/studie-av-vold-og-overgrep-1.11569946

http://www.amnesty.no/tema/kvinner-i-krig-og-konflikt

 

Vil du bidra i diskusjonen?

OM FORFATTEREN
Fawzi Warsame

Fawzi Warsame

Jeg er 15 år gammel og går på Bjølsen skole i Oslo. Mine hjertesaker er å øke bistanden, innføre solidariske handelsavtaler og gi fattige land mer innflytelse. Miljøpolitikken må satses mer på. Andre ting jeg interesserer meg for er sjakk, amerikansk politikk og engelsk fotball.

    Kommentarer (3)