Hulda Holtvedt

Hulda Holtvedt

16 år og fra Oslo. Hjertesaker er klima, utdanning og sosial rettferdighet.

Er du ung, stemmeberettiget og tviler fortsatt på om du skal stemme ved valget? Her er 5 grunner til å bruke stemmeretten 14. september.

  • Politikk handler om de nære tingene. Hvor ofte skal bussen gå, og hvor mye skal den koste? Skal helsesøster være til stede på skolen? Når skal dagligvarebutikken holde åpent? Skal det være trygt å sykle til jobb? Lokalvalg er din mulighet til å påvirke dine hverdagsomgivelser.
  • Unge er kraftig underrepresentert i folkevalgte organer. Det betyr at våre interesser har større sjanse for å bli overkjørt. Da skulle det bare mangle at vi i det minste stemte, for å sikre at vi får være med å bestemme hvilke saker som skal stå på den politiske dagsordenen. I tillegg er det mulig å gi ”ekstrastemmer” til unge kandidater fra alle partier – grip sjansen og kryss flere unge inn!
  • Å la være å stemme er å godta at de partiene du liker minst, får mer makt. Én stemme til et parti du liker betyr litt mindre sjanse for flertall hos de partiene du helst ikke vil se i posisjon.
  • En forutsetning for at demokratiet skal fungere er at folket faktisk deltar. For hver velger som blir hjemme på valgdagen, blir demokratiet litt svakere. Som stemmeberettiget har du et ansvar for å ivareta det norske demokratiet og sikre at makten blir spredt til hele folket – inkludert deg.
  • Avgjørelsene som tas i dag, har noe å si for hvordan samfunnet kommer til å se ut i fremtiden. Hva slags samfunn og hva slags planet vil vi få overlevert av våre foreldre? Det kan du være med å påvirke!

Føler du likevel at valget ikke angår deg? Det angår i alle fall andre. Hvis du fortsatt tviler på om og hva du skal stemme, hvorfor ikke stemme på vegne av noen som ikke blir hørt ellers? Fremtidige generasjoner, mennesker i andre deler av verden, barn og dyr har ikke stemmerett i Norge, men blir like fullt påvirket av politiske avgjørelser. Våre handlinger her hjemme berører flere enn oss selv! Ved å bruke stemmeretten din er du med på å bestemme hva slags verden vi skal ha.

9863017573_a6561c0f8b_o

Vil du bidra i diskusjonen?


OM FORFATTEREN
Hulda Holtvedt

Hulda Holtvedt

16 år og fra Oslo. Hjertesaker er klima, utdanning og sosial rettferdighet.