Kaisa Haugen

Kaisa Haugen

Kaisa (18) fra Hell i Stjørdal kommune. Hun går på Bybroen videregående skole i Trondheim. Kaisa er opptatt av menneskerettigheter, og har generelt stor interesse for politikk og samfunn.

thinkingmen

”We are living in a post truth society”.

Dette utsagnet sier veldig mye om hva vi tror om det politiske samfunnet i dag, og jeg forstår veldig godt tanken bak det.

 

I dag lever vi i et digitalt samfunn der falske nyheter og ”alternative facts” ofte spres gjennom sosiale medier, og  i stor grad kan påvirke valgkamper. Nå som vi i Norge skal ha valg om ikke så veldig lenge så må vi være spesielt kildekritiske når det gjelder politikk.

 

Når vi får informasjon om noe, enten ved å lese en artikkel, se det på nyhetene eller diskutere det med noen andre så, er den informasjonen vi får og måten den blir presentert for oss i stor del med på å bestemme hva vi tenker om saken, de holdningene vi sitter igjen med og måten vi ser på verden rundt oss.

 

Problemet er at ingen er fullstendig objektiv. Det finnes selvfølgelig noen nyhetskilder som klarer å være mer objektive en andre, men når en nyhetskilde skriver om en sak er det alltid en viss mengde politiske fordommer som ligger bak, enten man er klar over det eller ikke.

 

Som de fleste vet, er det ofte slik at hvis du leser en artikkel som vinkler ting slik at de stemmer med de meningene eller holdningene som du allerede har, så er det veldig lett å ikke lese videre, høre på motsatte meninger eller sjekke fakta og kilder. Fordi du har forsikret deg om at du hadde rett, har du fått bekreftelse på din måte å se på ting.

 

 

Men når vi oppfører oss slik havner vi ofte i litt av en ond sirkel. Og på mange måter havner de som har forskjellige ideologer i forskjellige realiteter.

 

Hvis man bare ser verden fra én vinkling, og de som er uenige med deg ser det fra en annen, så havner vi som et samfunn som er veldig polarisert der vi bare får våre egne meninger forsterket og aldri utfordret.

 

Dette veldig viktig for oss som individer i et demokratisk samfunn, der vår stemme teller; Vi må forsikre oss om at når vi former en mening om en sak – enten det handler om økonomi, internasjonal politikk, feminisme, eller til og med ulvedebatten, er vi nødt til å gå til troverdige nyhetskilder som ikke bare forsterker våre egne meninger,

men som også kanskje utfordrer de.

 

Det er bare på denne måten at vi vil komme oss ut av vår egen nyhetsboble, utfordre oss selv og komme litt nærmere å forstå hva som egentlig skjer, hvorfor det skjer, og ikke bare det vi vil tro er sant.

Vil du bidra i diskusjonen?

OM FORFATTEREN
Kaisa Haugen

Kaisa Haugen

Kaisa (18) fra Hell i Stjørdal kommune. Hun går på Bybroen videregående skole i Trondheim. Kaisa er opptatt av menneskerettigheter, og har generelt stor interesse for politikk og samfunn.