Når noen sier Afrika, tenker jeg fattigdom. Jeg er nok ikke den eneste som tenker dette, mye på grunn av at det er kontinentets største problem. Vi mennesker husker ofte det som er negativt med noe, og glemmer ofte det positive. Dette ser vi tydelig gjennom media. Hver eneste reportasje eller artikkel jeg ser i media om Afrika, er negativt ladet. Det er veldig sjeldent jeg får vite noe om hvilken positiv utvikling Afrika har, og derfor tror jeg at det ikke eksisterer annet enn fattigdom og fordervelse der. Disse «vrangforestillingene» har jeg lagt fra meg. Etter at Aftenposten begynte med artikkelserien «Det vellykkede Afrika», har jeg fått et helt nytt syn på kontinentet.

I forrige uke sto det om veksten til den afrikanske middelklassen, og hvordan storbyene begynte å vokse frem i Afrika. Bildene i artikkelen var av afrikanske familier som bor i helt ordinære hus, sett fra et vestlig perspektiv. Denne middelklassen er i kraftig utvikling, og stadig flere afrikanere blir en del av den. Dette betyr at stadig flere tar steget vekk fra fattigdommen, og etablerer seg i samfunn som ligner mer og mer på de vestlige samfunnene vi har i dag.
I denne ukens artikkel sto det om Kinas investering i Afrika. Kina er faktisk den største handlingspartneren til Afrika, og har flere store prosjekter gående på kontinentet. I byggeprosjektene er det Kina som står for kunnskapen og kapitalen, mens afrikanerne står for arbeidskraften. De fleste prosjektene går på infrastruktur som veier osv. Gjennom disse prosjektene skapes det nye arbeidsplasser, og resultatene går i favør afrikanerne selv. Dette synes jeg er viktig å legge vekt på når man skal fortelle om Afrika. Det fins så mye mer enn fattigdom på dette flotte kontinentet.

Vil du bidra i diskusjonen?


OM FORFATTEREN

admin