Mina Hennum Mohseni

Det er en ting jeg har stusset på en stund, og det er folks behov for å skille mellom «muslimenes gud» og «vår gud». For muslimenes gud heter jo Allah, og vår gud heter Gud. Men dette er en misforståelse. Vi skiller da ikke mellom jødenes gud og de kristnes gud på denne måten?

Jødedommen, kristendommen og islam har alle samme utgangspunkt; alle de tre religionene bygger på historiene fra Det gamle testamente. Kristendommen er en videreføring av jødedommen; Jesus er den endelige profeten, Guds sønn, men også Abraham og Moses regnes som profeter av kristne. Muslimene mener at islam er en tilbakevending til den sanne tro, og de mener at Muhammed er den endelige profeten. Men både Abraham, Moses og Jesus er profeter i islam, og islam regnes som en abrahamittisk religion, sammen med jødedommen og kristendommen.

Både jøder, kristne og muslimer tror på én gud, Gud. På engelsk kalles denne guden God, på fransk Dieu, Deus på portugisisk, Dios på spansk, Mungu på swahili, Khoda på farsi og Allah på arabisk. Dette er én og samme gud, uavhengig av religion – det er kun en språklig forskjell! Kristne arabere sier selvfølgelig Allah – arabisk er jo morsmålet deres. Og det finnes selvfølgelig også muslimer som ikke har arababisk som sitt morsmål, men for eksempel farsi, og da sier de Khoda. Eller som snakker norsk, og sier Gud.

Det finnes dem som mener at det er en forskjell på Allah og Gud. Jeg har lest og lest for å prøve å finne noen gode argumenter fra folk som mener at Allah er en annen gud enn Gud, men det er lite jeg synes er holdbart. Noen av argumentene er at islam og kristendom er to forskjellige religioner, med forskjellig budskap og forskjellige verdier. Et annet argument jeg har hørt, er at siden de kristne mener at Gud har en sønn, mens muslimene mener at han ikke har det, så kan det ikke være samme gud det er snakk om. Også treenigheten brukes som et argument; i kristendommen er Gud Faderen, Sønnen og Den hellige ånd. Gud ble menneske, Jesus er Gud inkarnert, men for en muslim er dette blasfemisk – Jesus, et menneske, kan ikke være Gud, og muslimene tror ikke på treenigheten.

Jeg synes ikke disse argumentene er holdbare. Kristendommen og islam har jo samme utgangspunkt, historiene i Det gamle testamente, og samme profeter. Selvfølgelig er det forskjeller mellom de to religionene, ellers hadde det ikke vært to forskjellige religioner! Det er også forskjeller mellom jødedommen og kristendommen. Selv innad i kristendommen er det forskjeller, også når det gjelder synet på treenighet. At de kristne mener at Jesus er Guds sønn mens muslimene mener at han ikke er det, er også en forskjell som jeg mener ikke kan være avgjørende – muslimene ser jo på Jesus som en profet. Og jødene er også uenige i at Jesus er Guds sønn, allikevel diskuteres det ikke om jøder og kristne tror på samme gud, det er man enige om. Når utgangspunktet er det samme, det er de samme profetene, og begge religioner mener at det er én Gud, hvorfor skulle dette da være to forskjellige guder?

Jeg hører ofte folk som sier at «muslimene tror på Allah» – ja, men det gjør du óg, dersom du er kristen – Allah er arabisk , og betyr det samme som Gud. Muslimer tror på Gud, akkurat som kristne gjør; det er ikke det som er forskjellen mellom kristendom og islam. Dette er bare med på å bygge opp under det synet som altfor mange dessverre har i dag; at det er «dem» og «oss». Dette er helt meningsløst, og nå er det på tide å slutte med å skape slike ulikheter som ikke eksisterer!

Vil du bidra i diskusjonen?


OM FORFATTEREN

Mina Hennum Mohseni

    Kommentar (1)

  1. Bjørn Isachsen

    ()

    Selv om den norske kirke ikke er enig med deg (tror jeg), er jeg enig med deg. Jeg har lært mye om islam med å være og bo sammen med muslimer i Kenya. I Kenya er de forskjellige kristne og muslimske veldig tolerante med hverandre, og mine venner understreker overfor meg at islam er en meget fredelig religion. Det er ikke akkurat det som er inntrykket når du hører om islamistiske angrep, men mine venner mener ar islam blir misbrukt i maktpolitiske sammenhenger. Har ikke det skjedd med kristendommen opp igjennom historien???