Mehmet Inan

Penger - http://sangloftet.no/filarkiv/penger1.jpg

Penger – http://sangloftet.no/filarkiv/penger1.jpg

Arbeidsledigheten blant unge er veldig høy og har økt drastisk siden 2009, viser forskning. Ungdom trenger penger, men har de en arena hvor de kan få jobb?

Ledigheten blant unge i Norge idag er ti ganger så stor som voksne fra 50-54, viser Statistisk sentralbyrå. Ungdommer er verdens fremtid, og de må fra en alder av 13 sette seg inn i arbeidslivet og vite hvordan man jobber. Å få  ungdom inn i arbeidslivet øker kompetanse, ferdigheter og utdanningsvalg.

Mange ungdommer i dag får tilbud fra forskjellige aktører om sommerjobber, men hva med ungdommer som er borte om sommeren og vil jobbe etter skoletid? Det er ikke veldig mange aktører som tilbyr dette og det er veldig synd.

Fra min synsvinkel så synes jeg at ungdommer blir undervurdert i dagens samfunn av voksne og viktige personer. Vi er fremtiden og vi er de som faktisk burde få kunnskapen til de over oss. Det er vi som skal videresende deres budskap til våre barnebarn og de skal sende det videre til deres barnebarn.

Over 73% av ungdommer i dag vil inn i arbeidslivet, viser forskning, men hvor mange av dem får mulighet til det? I dag tenker man at man skal vise engasjement ved å ringe arbeidsgivere og spørre om de har en ledig stilling. Hvorfor kan ikke unge ha det like enkelt som voksne?

Ungdommer er som oftest mennesker med kortere erfaring, mindre kunnskap og lite peiling på arbeidslivet. Voksne idag kan bruke for eksempel finn.no, Adecco og NAV for å få en jobb, men hva bruker ungdommer? Ingenting.

Flere ganger har ungdommen i Norge tatt opp det med å ha en jobbsøkningsnettsted for ungdom, men når vil dette tre i kraft? Flere aktører har blitt kontaktet og vi har blitt lovet og lovet. Vi trenger penger og må inn i arbeidslivet!

Høy arbeidsledighet blant ungdommer kan være grunnet i at unge dropper ut av videregående skole og begynner å «NAVe», da dette er mer lønnsomt for dem. Elevene har rett på en stabil inntekt fra NAV dersom de dropper ut av videregående skole, men de har ikke rett på noe dersom de går på skolen.

Ved å tilrettelegge for at elever kan bli belønnet for å gå på skole og få en utdanning, vil vi få større vekst i samfunnet, ved at flere blir sysselsatt, og fremfor at skattepenger blir brukt til å betale ut velferdsytelser til disse personene, betaler de skatt, og bidrar til fellesskapet.

Konsekvens ved å ikke ta i bruk ungdommen vi har i dag er at ungdommene tilslutt være utenfor arbeidslivet og dette er bekymringsfullt. Dette er en alvorlig sak.

Sources: http://www.aftenposten.no/jobb/Hoy-ledighet–blant-ungdom-bekymrer-5590370.html#.UUxH_RxhVd8

Vil du bidra i diskusjonen?

OM FORFATTEREN

Mehmet Inan