Etter tragedien som har rammet oss, står hele Norge samlet. Ingen snakker om hevn, bare kjærlighet og samhold, og det gjør meg stolt! Alle er enige om at det er én person som står bak dette, og verken hans familie eller venner får noe skyld, moren til gjerningsmannen har til og med fått en egen støttegruppe på facebook! Dette er fantastisk!

Når først noe så forferdelig har skjedd oss, må jeg si at jeg er «lettet» over at det var en etnisk nordmann som sto bak; en kristen ekstremist. Hvis ikke, er jeg veldig sikker på at muslimer i dette landet ville fått et utrolig tøft og vanskelig liv en periode. Hadde en islamist stått bak angrepet, ville det blitt slått opp stort i alle medier at det var en muslim – og diskusjonen om innvandring og integrering ville tatt helt av, og blitt veldig usaklig. Det ville sannsynligvis ha blitt økt rasisme i Norge, og ikke minst økt mistenkeliggjøring av muslimer.

Det kan virke dumt og unødvendig å snakke om hvordan ting kanskje kunne ha vært, men jeg synes det er viktig å tenke på det. Jeg skal ikke si helt sikkert at det ville blitt sånn, men det er absolutt ting som kan tyde på det; før det ble kjent at terroristen var norsk og kristen, opplevde muslimer å bli trakassert på gata i Oslo. Dette gjør med kvalm og så utrolig sint!

Da folk trodde det var en muslimsk ekstremist som sto bak, så var «alle» muslimer skyldige. Mens nå som det viser seg å være en kristen ekstremist, så er alle enige om at dette kun er hans skyld. Selvfølgelig er det det! Og hvis det hadde vært en muslim, ville det også kun ha vært hans eller hennes skyld! Men det er det åpenbart ikke alle som forstår. Hadde det vært en muslimsk ekstremist, ville alle ha fokusert på at han eller hun var muslim, uansett hvor norsk personen var. Hvorfor er det da ingen som fokuserer på at denne mannen er en kristen ekstremist? Vold og terror er så fjernt fra kristendommen som overhodet mulig. Men det har ingenting med islam å gjøre heller!

Det provoserer meg veldig at så mange med én gang antok at det måtte være en islamist som sto bak, fordi den typen bombe som ble brukt har blitt brukt av islamister før. Det er ingen hemmelighet at bombeoppskrifter er tilgjengelige på internett. Og de fleste terrorangrep i Europa er ikke utført av muslimer! Også media og eksperter antok med én gang at muslimer sto bak. Tenk å være muslim i Norge da!

Det er så godt at hele Norge står sammen nå, men samtidig gjør det meg trist å tenke på at en stor gruppe nordmenn kunne risikere å bli utsatt for hets og utestengning dersom en muslim hadde stått bak. Som jeg nevnte tidligere; et bevis for dette er den trakasseringen noen muslimer opplevde rett etter attentatet.

Det som har skjedd er forferdelig, og det er viktig å huske på at den som har gjort det er én person, og da er det kun han som står bak; uansett hvilken etnisitet eller religion gjerningsmannen hadde hatt.

Når det er sagt, må jeg helt til slutt si at jeg er veldig stolt av å være norsk, og å leve i et land som har taklet en så grusom hendelse på en så flott måte! Ingen snakker om hevn, alle snakker kjærlighet!

Det som har skjedd er fryktelig! Jeg trenger neppe å presisere hva jeg mener. Det er kvalmende å tenke på alle som har dødd, alle som er skadet og alle pårørende. Det er helt fryktelig å tenke på de andre ungdommene som var på Utøya og som klarte å flykte eller gjemme seg, fryktelig å tenke på hva de har opplevd. Det de har opplevd vil de huske hele deres liv. De vil nok ha mareritt og fæle bilder i hodet og horrible lyder i minnet i lang tid fremover. Men de vil ikke være ødelagte. De vil komme seg. Det virker ikke sånn nå, men dette varer ikke evig. Alle må være sterke. Alle vil være sterke! For seg selv og for de omkommende og pårørende. Vi holder sammen! Norge holder sammen! Det viser at vi er en sterk nasjon som ikke vil la seg slå av en enkel hatefull person. Vi skal ikke la han vinne, eller hans tankegang. Det er ikke riktig, og det vet vi.

Jeg står her nå og skriver og kjenner hatet og raseriet boble i meg. Jeg kjente det ikke sånn for to dager siden når dette skjedde. Jeg skjønte ikke hvor fælt dette var! Men jeg fikk nylig vite at en person jeg kjenner og bryr meg om var på Utøya og flyktet for livet mens en jævel skøyt etter ham. Han klarte å flykte, og har det heldig vis (så) bra (han kan ha det) nå. Men tanken på at han kunne ha dødd, eller blitt skadet, er der. Nå skjønner jeg hvor fælt dette egentlig er. Jeg føler med alle som har mistet noen og tenker på alle som var der og husker alle som har dødd. Men den ene tingen som gjør at jeg ikke roper ut, hyler og skriker ut alt hatet mitt og lar det gå ut over andre, er denne tanken:

“VI SKAL SLÅ TILBAKE, IKKE MED TERROR, MEN MED KJÆRLIGTET, KJÆRLIGHET OSS IMELLOM, KJÆRLIGGET TIL ALLE”

Det har skjedd noe forferdelig i Norge – det verste som har skjedd i dette landet på mange, mange år, og for mange mennesker det verste de noen gang har opplevd. Det er så grusomt hva et menneske kan få seg til å gjøre mot andre mennesker! Tenk at det finnes noen som er så onde! Tenk å ha så syke meninger og oppfatninger, og enda verre; tenk å tro så sterkt på noe som er så sykt og så feil at man går til det skrittet å planlegge og ikke minst å utføre en så ondskapsfull handling! Hva er det som driver et menneske til å gjøre det som Breivik gjorde?

Jeg føler med alle de som er rammet av denne tragedien; de døde, de skadede og deres pårørende. Jeg og hele resten av Norge tenker på dere!

Nå er Tromsø dialog 2011 godt i gang og alle stortrives. Det er så flott når jeg går ned til Sekekariatet og ser at folk fra Monaco og Danmark snakker og ler sammen, og at Argentina og Litauen trives i hverandres selskap. Når man ser dette begynner man å tenke på hvorfor det er så mye krig og elendigheter i verden når alle kommer så godt overens. I løpet av disse dagene har jeg møtt mennesker fra store deler av verden og alle var hyggelige og tolerante. Hvis bare alle kunne fått oppleve det jeg gjør nå tror jeg folk hadde vært mere tolerante ovenfor andre mennesker med annen kultur. Jeg intervjuet en fyr som var vert for Ungarn og han var litt Ungarsk selv. Han var veldig hyggelig og morsomm å prate med selvom han hadde var veldig anderledes enn meg. Man må ikke skue hunden på hårene. Han sa at grunnen til at han hadde meldt seg som frivillig og som vert for Ungarn var at han ville hjelpe og for å gjøre en forskjell. Er ikke det en flott tankegang?

Fra og med i dag og til 24. juli foregår Tromsø Dialog 2011. Dette er verdens største amatørteaterfesatival som arrageres rund om kring i verden. Dette er 2. gang den arrangeres i Norge der første gang var for 20 år siden. Under frestivalen skal 18 land fra rund omkring i verden oppre på Kulturhuset, KULTA og Hålogaland Teater. Det er land som Frankriket, Cuba, U.S.A, Argentina, Monaco ect. Hvert land vil opptre to ganger.

Tromsø Dialog 2011 har et spesielt fokus på fattigdomsproblematikken og kulturutøvelsen. Et av festivalens hovedmål er å oppfordre til dialog og handlekraft. En stor del av dette skjer selvsagt via forestillinger og sosiale arrangementer, men det skal også arrangeres et symposium Brød og sirkus, der deltakerne skal drøfte hvorvidt kulturell deltakelse kan hindre sosial eksklusjon. Brød og Sirkus er et symposium om fattigdomsproblematikk i tilknytning til FNs tusenårs mål. http://www.tromsodialog2011.no/nb/symposiet_brod_og_sirkus_forbered_deg_pa_a_bli_engasjert_og_inspirert

Den verdensomspennende teaterorganisasjonen IATA (International Amateur Theatre Association) står bak den internasjonale teaterfestivalen Tromsø Dialog 2011 som arrangeres i Tromsø 14. til 24. juli. Festivalen arrangeres hvert andre år, sammen med en internasjonal kongress. I år er det Norsk teaterråd og HATS som er vertskap for festivalen.

VI ØNSKER ALLE VELKOMMEN OG HÅPER DETTE BLIR EN MINNEVERDIG FESTIVAL!

Når man tenker på all diskrimineringen og all rasismen i verden mot fargede mennesker, er det lett å tenke: Det er dumt! eller: Samma det, ikke mitt problem! eller: Jeg kan jo ikke gjøre noe med det uansett.

Det er jo ikke alle som tenker dette, kanskje er det noen som ikke tenker på det i det hele tatt engang. Men uansett hva folk tenker, hva du tenker så er det en ting de fleste ikke tenker. Og det er dette:

Foto privat, utdrag fra boken Dødspillen av Kenneth Bøgh Andersen

I dag, den 12. juni, er det Verdens dag mot barnearbeid. Det er over 200 millioner barnearbeidere under 14 år i verden i dag, de fleste lever i Asia, og en stor del av dem er mellom 5 og 11 år. Ofte jobber de med jordbruk, fiske eller i gruver og fabrikker, og mange jenter, helt ned i 5-årsalderen, jobber som hushjelper. Arbeidet går utover lek og skolegang for barna, og mye av arbeidet kan føre til alvorlige helseskader; de jobber med farlige maskiner, de kan få brannskader, pådra seg lungesykdommer ved å puste inn farlige gasser, og å bli funksjonshemmet ved å gjøre altfor tungt arbeid. Arbeidsgiverne ansetter barn fordi de er billigere enn voksne, og fordi de ikke protesterer dersom de ikke blir behandlet bra.

Her må vi som forbrukere ta vår del av ansvaret; vi vil ha så billige varer som mulig, og varer produsert av barnearbeidere vil ofte være veldig billige, fordi barna får dårlig betalt.

Ingen foreldre ønsker å utsette barna sine for fare eller å hindre dem i å leke eller å gå på skolen, men foreldrene til barnearbeidere er tvunget til å sende barna på jobb på grunn av fattigdom. Familien er rett og slett avhengig av at også barna tjener penger for å klare seg!

Dette er en ond sirkel! Barna må arbeide på grunn av fattigdom, men det at de arbeider og ikke får utdannelse vil bare føre til enda mer fattigdom. Uten utdanning blir det vanskelig for dem å få en jobb som er så godt betalt at de kan forsørge sin fremtidige familie, og det betyr at deres barn igjen også må jobbe istedenfor å få utdannelse, og så videre.

Barnearbeid er et brudd på menneskerettighetene, men løsningen er ikke bare å forby alle former for barnearbeid med én gang. Da vil jo ikke barna og deres familier overleve. Til å begynne med er det viktig at forholdene på arbeidsplassene blir forbedret, og at barna kan få litt utdannelse ved siden av arbeidet. Det aller beste er at foreldrene tjener nok, for da vil det jo ikke være nødvendig at barna må jobbe. I tillegg er det mange land som ikke har skikkelige lover som beskytter barn mot økonomisk utnytting eller som ikke håndhever lovene, og dette må det også gjøres noe med!

Har du lyst til å hjelpe barnearbeidere, er ikke nødvendigvis løsningen å slutte å kjøpe produkter produsert av barn; da tjener de ingenting, og familien vil sulte. Men støtt gjerne organisasjoner som kjemper for barns rettigheter, for eksempel UNICEF!

Virker det ikke litt absurd for deg at verden ennå er som den er. At på en global og internasjonal skala så er verden på sin måte et anarki, og ja, da mener jeg anarki på den samme skamfulle måten som vestlig media bruker begrepet. En stat kan gjøre nesten som den vil og likevel har nesten ingen noe de skulle ha sagt. Eller at kriminelle kan flykte til andre land for å unngå represalier, og straffeforfølgelse i landet der lovbruddet skjedde. Ja, jeg vet at jeg kommer rimelig sent på banen med denne kritikken av verdenssamfunnet, nå når både FN og andre intutisjoner f. eks den internasjonale straffedomstolen i Haag har blitt betydelig styrket i årene etter den kalde krigen.

Men fortsatt settes statssuverenitetsprinsippet høyt, der for er det fint at man til tider når det er helt nødvendig, overkjører en stats rettigheter til fordel for menneskene som bor der sin overlevelse. Her tenker jeg spesielt på Libya, og FN’s støtte til internajsonele opperasjoner i landet. Det gjennstår enda å se hvordan den Libyske borgerkrigen vil utarte seg, men jeg støtter enda FN-mandatet om støtte til oppørerne i Øst-Libya. Jeg er fullstendig klar over at jeg beveger meg inn på farlig grunn nå når jeg sier at visse stater kan invaderes, mens jeg ungår å nevne andre eksempler som er mer kontroversielle. For ja, både Irak og Afghanistan ble invadert med mange av de samme argumentene, men her er det mange andre faktorer som spiller inn; religion, hvem som får makten, olje, mangel på FN-mandat, og sist men ikke minst at disse var USA’s kriger, mens i Libya er det det libyske folkes krig, enn så lenge.

Et annet aspekt ved globaliserinegen er at kriminelle, eller folk som er mistenkt for kriminelle handlinger bare kan sett seg på fly og dermed flykte til andre land for å unngå konsekvensene av sine handlinger. Et meget relevant eksempel her er Martine-saken som de fleste kjenner godt til. Her har den mistenkte, Farouk Abdulhak flyktet til hjemlandet Jemen, og kommer ikke til å bli utlevert til Storbritannia.

En annen ting er at store multinasjonale selskaper går fra land med sterke lover som beskytter arbeiderne, til land med mye svaker lover der arbeidere ikke har noen rettigheter.

Uansett, før jeg kommer med flere digresjoner og roter meg enda lengre vekk fra det jeg skulle skrive om.. Poenget med innlegget skulle være at dersom du ser et behov for en mer sammensveiset verden, der prinsippet om at alle er like mye verdt og at loven skal være lik for alle. Så finnes det flere bevegelser og organisasjoner som jobber for større samordning og samarbeid på en internasjonal skala. Den støreste av disse er World Federalist Movement. De jobber også for et mer demokratisk FN, og mer makt til FN. Hovedkvarteret deres ligger i New York, like overfor FN-bygningen. Helt siden 1947 har de jobbet for etabelerinegn av et globalt styringssystem.

Dette innlegget er ment som en støtte til tanke om internasjonalisme. I tillegg har jeg lekt litt med tanken om en verdensregjering, og er i utgangspunktet ganske åpen for dette.

Hvordan stiller du deg til en mulig verdensregjering?

I dag er det minnedagen for ofrene fra 2. verdenskrig.

Under 2. verdenskrig mistet nesten 60 millioner mennesker livet. Det utgjør ganske mange familier som mistet sine nære og kjære. Dette synes FN bør markeres med en minnedag. En minnedag som er til for å huske hvor blodig en krig kan bli, hvor mange liv som kan bli tatt og hvor mange tårer som kan bli felt.

Mange vil si at krig er galt. At krig er trist. Og at krig er unødvendig. Og en krig er vel alt dette?
Eller er en krig så unødvendig?
Ja, en krig er årsaken til at mange mennesker (og dyr) har mistet livet. Men kanskje blir mange konflikter mellom land og styremakter løst opp under en krig. Kanskje problem som ellers ville ha utviklet seg til finanskrise eller mange flere enkelt-mord og bombinger osv. Jeg sier ikke at krig er bra. Selvfølgelig gjør jeg ikke det. Men jeg tror det er en menging med det. Ikke en sånn overnaturlig sak eller noen en gud har bestemt, men likevel en mening. Men jeg mener også at man bør gjøre at man kan for å hindre an krig i å begynne. Personlig synes jeg en krig er verre enn en finanskrise, og jeg håper alle er enig i det.

Jeg håper at alle tenker litt på alle ofrene i 2. verdenskrig, i alle fall i dag, og tenker at krig, det er galt det!


Hvis du er mann og spiller profesjonell badminton så har på deg shorts og t-skjorte/poloskjorte. Hvis du er kvinne og spiller profesjonell badminton så må du ha på deg sånn liten kjole. Og det kan bli en regel! Hvis argumentet for at kvinner MÅ bruke kjole hadde vært at det er en tradisjon, eller at det gjør det lettere og spille, da hadde det vært greit. Men når argumentet er at det er fordi det skal være mer attraktivt å se på som publikum, at det er derfor kvinner må bruke mini kjole, da er det rett og slett ekkelt. Det er jo kjønnsdiskriminering så det holder.

Jeg skjønner ikke at de godtar det. Det er jo sikkert noen som ikke bryr seg, eller synes det er greit. Men det er jo helt garantert også noen som ikke liker det men ikke tør å si noe. Og hvis de tør å si noe så blir det neppe gjort noe med det. Jeg synes at kvinner bør stå for retten om likestilling og ikke finne seg i det. Jeg vet at det er noen kvinner som hadde følt seg mer komfortabel hvis de fikk spille i shorts og topp, slik som menn. Siden kvinner må gå i skjørt så synes jeg likegodt menn bare skal gå i shorts og ha bar overkropp. På den måten blir det likestilling og mer attraktivt for kvinnelig publikum.

Se for deg at du kommer til en badmintonbane der det er publikum. Så står det et skilt “KVINNER ER PÅBUDT Å BRUKE KJOLE UNDER TENNIS-KAMP”. Det høres bare dumt ut spør du meg.
Denne regelen om at kvinner skal bruke kjole bør ikke bli vedtatt!