Det er mye som kan føre til intoleranse, vold, mishandling og diskriminering i fattige land hvor de fleste innbyggerne sliter med dårlig økonomi og harde levekår. Enda verre er det når samfunnet har et uoffisielt rangeringssystem som oppmuntrer til undertrykkelse og diskriminering av de som befinner seg på bunn – nemlig kastesystemet.

Lakshu, en fem år gammel kasteløs gutt i Nepal.

Kastesystemet er et hierarkisk lagdelingssystem som sies å ha opprinnelse i det hinduistiske India for rundt 2000-3000 år siden, selv om det finnes tilsvarende systemer i andre kulturer og land. Systemet bygger blant annet på idéen om at mennesker som er født inn i fattigdom og elendighet har gjort seg fortjent til denne statusen i sine tidligere liv, og at det derfor er moralsk forsvarlig å undertrykke dem. Hinduenes tro på karma og gjenfødelse har altså vært en del av grunnlaget for denne urettferdige lagdelingen. Kastesystemet fører til at det er enda vanskeligere for de fattigste hinduene å forbedre sin livssituasjon. De nederste på rangstigen må nøye seg med undertrykkelse, kontinuerlig diskriminering og livslang fattigdom i et samfunn hvor sosial status og verdi blir avgjort allerede ved fødselen.

De fleste kasteløse blir født nederst på rangen, uten noen mulighet til å jobbe seg oppover. De nederste i det hinduistiske kastesystemet, kalles daliter. Rase har svært mye å si for menneskers plassering i kastesystemet. I tillegg er de sosio-økonomiske forholdene man blir født inn i nærmest uforanderlige. Flere daliter velger derfor å konvertere til buddhismen for å slippe unna det ubarmhjertige kastesystemet som de tilfeldigvis havnet på bunnen av.

De forskjellige kastene i systemet varierer fra sted til sted, og det finnes ofte flere underkategorier. Likevel er det som regel 4-5 forskjellige hovedkaster i blant annet det indiske og det nepalske kastesystemet:

  1. Prester og geistlige
  2. Krigere og soldater
  3. Handelsfolk
  4. Arbeidere og tjenere
  5. Kasteløse (daliter)

Det er flere land som fortsatt praktiserer en form for kastesystem i deler av samfunnet, enten det er offisielt eller ikke. Blant annet finner vi kastesystemer i India, Nepal, Sri Lanka, Pakistan, Bali, Japan og i andre deler av Indonesia, Afrika og Sør-Asia. Det er viktig å merke seg at ikke alle disse landene har en like fremtredende hinduistisk befolkning, og at kastesystemet ikke nødvendigvis er utelukkende hinduistisk.

Dalitisk barn

Et dalitisk barn i Sør-Asia.

Hva kan vi kalle det som skjer i Nepal? Hva fører kastesystemet til? Stigmatisering. Ordet ”stigmatisering” skaper for mange store assosiasjoner med gårdagens USA og dermed undertrykkelsen av afroamerikanerne. Dette er nok ikke helt uten grunn; deres tidligere mangler på områder som eiendom, status og økonomisk stabilitet kan dessverre flere kasteløse identifisere seg med. Det er tragisk å tenke på hvordan gårsdagen minner oss om nåtidens Nepal.
Men hva med oss i Norge? Hvorfor skal vi ha en tanke til overs for ”de kasteløse”? Fordi Norge som et medlemsland av FN, arbeider for å fremme menneskerettighetene. Dagens behandling av daliter i Nepal er et klart brudd på konvensjonen. Det ble i 1963 gjort en lovendring som skulle forby kastediskriminering i landet. På offentlig plan har derfor mye av diskrimineringen forsvunnet, men kompleksene er fortsatt til stede i samfunnet. Vi i Norge har derfor et moralsk ansvar overfor de kasteløse. Vi har pengene, ressursene og muligheten til å hjelpe de svake og undertrykte. Det er derfor årets Operasjon Dagsverk handler om Nepal – for å hjelpe og for å belyse.

Kilder:

 

Nepal

En typisk landsby i Nepal på morgenkvisten

Du har sikkert hørt om fjellet Mount Everest, som er nesten 4 ganger så høyt som Galdhøpiggen, men hvor ligger det? I den verdenskjente Himalayafjellkjeden. Der finner vi også det lille Asiatiske landet Nepal.  I en tiårs-periode fra 1996 var landet preget av stor uro, i det maoistene (et kommunistisk parti) prøvde å avskaffe landets eneveldende monarki.

Selv etter fredsavtalen i 2006 har landet vært igjennom en politisk drakamp, og i 2008 ble Nepal offisielt erklært en republikk. Siden da har regjeringen gjennomgått flittige endringer og partier har kommet og gått. Til tross for at regionen fremdeles er ustabil, har befolkningen skyhøye forventinger til det kommunistiske regimet som vant valget i 2011.

Å innvilge disse forventingene vil neppe bli en enkel oppgave. Nepal er definert av FN som et av verdens fattigste land og er rangert på 157-plass av 187 land i listen over land etter HDI (Human Development Index). Omlag 40% av befolkningen i Nepal er underernærte og jordbruk er en veldig viktig ressurs for å overleve.

HDI er en indeks som rangerer land etter menneskelig utvikling. I motsetning til bruttonasjonalprodukt som rangerer land etter økonomisk utvikling, danner HDI-indeksen et komplett bilde og inkluderer blant annet fattigdom, utdanning og andre faktorer.

Kilde: Wikipedia.org

Omlag 80% av Nepals befolkning er hinduer, og religion har spilt en stor rolle i deres samfunn i en en rekke århundre. Tradisjonell hinduisme er kjent for sitt nådeløse kastesystem, der daliter regnes som «kasteløse» og urene. Hele 13% av Nepals befolkning er daliter, og de står ovenfor en enda større utfordring i det landet som allerede er preget av fattigdom. De slås, voldtas, trakkaseres, ignoreres og diskrimineres, til tross for at kastesystemet ble offisielt avskaffet i 1963.

En kasteløs arbeider på søppeldynga i hovedstaden Katmandu. De kasteløse ender oftest opp med å ta de mindre betalte jobbene.

I de siste årene har den internasjonale oppmerksomheten rundt de kasteløse økt kraftig, og mennesker verden rundt prøver å bidra til å hjelpe daliter. Årets formål med Operasjon Dagsverk er å samle penger til kasteløse ungdommer i Nepal som er uten utdanning. Samtidig prøver OD å informere nordmenn om problemstillingen.

Det ser ut til at det er lys i enden av tunnelen for kasteløse i Nepal i og med at veien videre vil være enkelere med bistand fra årets OD-aksjon. Mest sannsynlig så vil regjeringen opprettholde utdanningstilbudet til de kasteløse også i fremtiden. Til tross for at kasteløse fortsatt blir sett ned på, så har diskrimineringen minket de siste årene og kastesystemet har blitt mindre praktiskert i storbyer. Men problemet er fortsatt til stede og forhåpentligvis vil oppmerksomheten som er skapt i år føre til total eliminering av systemet.

Nepal ligger til i Asia mellom Kina og India

Les mer om Nepal:

Globalis.no
Amnesty.no

Twitter:

@Fawziwarsame


 

Her får unge daliter lære.

Operasjon Dagsverk er en solidaritetsaksjon, av, med og for ungdom. Hvert år jobber over 120 000 norske ungdommer inn penger til ungdom i sør. Midlene går alltid til utdanning, fordi OD mener at utdanning fører til utvikling. OD er en støtteorganisasjon, og i år er samarbeidspartneren Strømmestiftelsen.

Årets prosjekt heter Samvad som betyr dialog på nepalsk. Samvad er en ettårig skolegang, som gir utdanning til unge daliter. Daliter er de kasteløse i Nepal. Kastesystemet i Nepal ble offisielt avskaffet i 1963, men i landsbyer er diskrimineringen fortsatt en stor del av Dalitenes hverdag. Det er  f.eks. «uheldig» å møte en Dalit om morgenen. De får ikke adgang til offentlige tjenester som landsbyens vannpumpe, der selv løshunder får gå.

Men hva gjør egentlig Operasjon dagsverk med saken? Midlene du tjener inn på OD-dagen går som sagt til utdanning av unge Daliter. Under Samvad vil ungdommene få både teoretisk og praktisk utdanning. De vil lære om sine egne rettigheter, hvor viktig god hygiene er, hvordan de kan få fram sin mening og yrkesopplæring som vil føre til egen inntekt. Utdanning styker enkeltmenneske, men som OD prosjektet i 2008 (jenter i Bangladesh) forstetter forhåpentlighvis ungdommen i Nepal med Samvad, etter at OD har delt ut alle midlene. Din innsats teller!

LES MER: