Fawzi Warsame

Fawzi Warsame

Jeg er 15 år gammel og går på Bjølsen skole i Oslo. Mine hjertesaker er å øke bistanden, innføre solidariske handelsavtaler og gi fattige land mer innflytelse. Miljøpolitikken må satses mer på. Andre ting jeg interesserer meg for er sjakk, amerikansk politikk og engelsk fotball.

Den sentralafrikanske republikks flagg (Wikipedia)

Etter at Den sentralafrikanske republikk (SAR) fikk sin uavhengighet i 1960 har befolkningen lidd under det ene militærkuppet etter den andre. Landet har blant annet verdens minst økonomisk utviklede land, barnedødeligheten er blant de høyeste i verden, landet har vært styrt av korrupte ledere i flere tiår og 60 år med borgerkrig har ødelagt en allerede nedbrutt og lite utviklet nasjon.

Fawzi Warsame

Fawzi Warsame

Jeg er 15 år gammel og går på Bjølsen skole i Oslo. Mine hjertesaker er å øke bistanden, innføre solidariske handelsavtaler og gi fattige land mer innflytelse. Miljøpolitikken må satses mer på. Andre ting jeg interesserer meg for er sjakk, amerikansk politikk og engelsk fotball.

I en lengre tidsperiode har FN hatt økonomiske problemer. Dette går spesielt utover flyktninger i Syria. De har gått en elendig desember i vente uten humanitær hjelp fra FN. Barn i Syria utvikler blant annet ikke tenner, på grunn av kalsiummangel. Midt i all pepperkakegomlingen er det provoserende og helt uakseptabelt. Hvorfor har vi glemt Syria?

Fawzi Warsame

Fawzi Warsame

Jeg er 15 år gammel og går på Bjølsen skole i Oslo. Mine hjertesaker er å øke bistanden, innføre solidariske handelsavtaler og gi fattige land mer innflytelse. Miljøpolitikken må satses mer på. Andre ting jeg interesserer meg for er sjakk, amerikansk politikk og engelsk fotball.

monia_nilsen

Den 20.november 1989 ble det gjort et historisk vedtak i FNs generalforsamling. Denne dagen ble FNs barnekonvensjon enstemmig vedtatt. I går var det nøyaktig 25 år siden dette vedtaket ble enstemmig vedtatt.

Fawzi Warsame

Fawzi Warsame

Jeg er 15 år gammel og går på Bjølsen skole i Oslo. Mine hjertesaker er å øke bistanden, innføre solidariske handelsavtaler og gi fattige land mer innflytelse. Miljøpolitikken må satses mer på. Andre ting jeg interesserer meg for er sjakk, amerikansk politikk og engelsk fotball.

Etter at statsbudsjettet ble lagt fram har vi fått en pekepinn på hvor mye vår kjære statsminister vil prioritere klima og miljø. Klimaendringene har mange konsekvenser, ikke bare her i Norge, men over alt i verden. Og aller mest rammer de verdens fattige.

Det er verdens fattigste som i størst grad vil rammes av klimaendringene. Land rundt om i verden med dårlig økonomi og infrastruktur vil ikke klare å beskytte seg mot de endringene vi ser. De vil oppleve noen av de mest alvorlige naturkatastrofene som kommer som følge av den rike verdens enorme CO2-utslipp og materialistiske forbruk.

Fawzi Warsame

Fawzi Warsame

Jeg er 15 år gammel og går på Bjølsen skole i Oslo. Mine hjertesaker er å øke bistanden, innføre solidariske handelsavtaler og gi fattige land mer innflytelse. Miljøpolitikken må satses mer på. Andre ting jeg interesserer meg for er sjakk, amerikansk politikk og engelsk fotball.

Kjære lesere! Den 10. september hadde FN-sambandets Ungdomspanel halvårssamling i Trondheim.

Samlingen var i regi av FN-sambandets regionalkontor i Trøndelag. De sto for både mottakelse og program for dagen. Dette er første gang et ungdomspanel møtes midt i året for å utveksle tanker, ideer og meninger. Samlingen varte fra kl.10:00 og frem til 19:30 på kvelden. Alle i ungdomspanelet tok fly til og fra Trondheim.

Jonas forteller om arbeidslivsrollespillet.

Jonas Iversen forteller om arbeidslivsrollespillet. Foto: FN-sambandet.

Programmet for dagen var spikret på forhånd og alle i panelet fikk i lekse å se en dokumentar om klesproduksjon og lese en kronikk angående klima og miljø. Linkene ligger nedenfor.

Dagen ble delt i to. I den første delen var temaet klima og i den andre delen klesproduksjon. Vi startet med å lære om 2-gradersmålet, FNs klimapanel og hvordan klimaforhandlingene foregår? Det var engasjerte Mari fra Trondheimskontoret som sa litt om dette. I tillegg hadde vi en runde med spørsmål og svar hvor de fleste fikk sine spørsmål besvart av Mari.

IMG_2668

Fawi og Marius spilte arbeidsgivere under rollespillet. Foto: FN-sambandet.

Så skulle vi jobbe: Hvordan nå ut med klimakunnskap? Mange unge tror at klimaendringene ikke er menneskeskapte. Hvorfor? Hvordan kan vi endre dette?  I tillegg jobbet vi litt med blogginnlegg. Etter en kort økt med jobbing i grupper ble det lunsj på en hyggelige kafé på Bakklandet.

I den siste delen drøftet vi hvorfor klærne vi bruker så billige? Og hvem som betaler for dette? Etter lunsjen hadde vi et rollespill om klesproduksjon. Dette tok 2 x 45 minutter og absolutt alle levde seg inn i sine roller. Det ble også en sesjon hvor vi snakket om rollespillet og hvordan vi opplevde det.

Ungdomspanelet samlet

Ungdomspanelet samlet på Trondheims-kontoret. Fra venstre: Fawzi, Massoma, Charlotte, Nora, Fredrik og Marius. Foto: FN-sambandet.

For å avslutte den lærerike dagen i Trondheim ble det middag og sosialt. Dette gjorde vi sammen før alle måtte rekke flyet hjem. Til syvende og sist kan jeg på vegne av ungdomspanelet si at halvårssamlingen var morsom, spennende og lærerik. Vi fikk lære  svært mye og vi fikk tid til å være sosiale.

Vi håper at denne samlingen vil bidra til et mer sammensatt ungdomspanel på tvers av fylkesgrensene og at vi får fortsette produseringen av blogginnlegg.

 

Fawzi Warsame

Fawzi Warsame

Jeg er 15 år gammel og går på Bjølsen skole i Oslo. Mine hjertesaker er å øke bistanden, innføre solidariske handelsavtaler og gi fattige land mer innflytelse. Miljøpolitikken må satses mer på. Andre ting jeg interesserer meg for er sjakk, amerikansk politikk og engelsk fotball.

Etter lange uavhengighetsforhandlinger med Storbritannia ble Myanmar selvstendige i 1958. Det startet etterhvert en væpnet konflikt mellom hæren og andre opprørsgrupper i landet. Per dags dato er landet i en demokratisk retning med frie valg og en rekke demokratisk reformer. Men i skyggen av alt dette foregår det en intern heksejakt mot en muslimsk minoritet uten rettigheter.

SISTE BILDE..

Tabellen til venstre viser de mest utbredte religionene i Myanmar i prosent.  Buddhistene utgjør hele 80 % av befolkningen. Mens Mythical creatures in Burmese folklore (folk) er den nest største religionen i landet. Etter Mythical creatures in Burmese folklore (folk) følger protestantene og muslimene som begge utgjør mellom 4 % og 5 % i landet. Muslimene i landet har opplevd undertrykkelse i en lengre periode, men situasjonen har forverret seg kraftig ettersom at flere radikale buddhister forfølger den muslimske minoriteten.

Det har lenge vært uro mellom Rakhine-buddhistene og Rohingya-muslimene i landet som har kostet flere tusen menneskeliv. Konflikteten ble blusset opp igjen i juni 2012 hvor ekstreme buddhister tok livet av 10 muslimer. De mente at muslimene var i modus til å skape opprør og at dette måtte stoppes. Etter dette har en stor del av de ekstreme fløyene Rakhine buddhismen jaktet på muslimer.

Det blir organisert store opptøyer og flere butikker, hoteller og andre næringsvirksomheter blir forsøkt brent ned. Det foregår endeløse voldtekter, fengslinger uten rettsak, tvangsarbeid og tvangsflytting av muslimene i landet. I tillegg til dette har den muslimske minoriteten i en lengre periode blitt fratatt grunnleggende rettigheter. Ifølge FN er de en av verdens mest forfulgte folkegrupper. Undertrykkelsen av muslimene har hatt en liten mediedekning og er ukjent for de fleste rundt om i verden.

Siden juni 2012 har konsekvensene har vært:

  • 16 000 hjem har blitt ruinert.
  • Over 70 000 har blitt hjemløse.
  • Over 80 000 Rohingya-muslimer er drevet på flukt
  • 45 moskeer har blitt ødelagt.

Fremtiden ser ikke særlig lys ut for Rohingya-muslimene. Når en god del av verden har rettet oppmerksomheten bort fra det som skjer i Myammar er det ikke sikkert at Rohingya-folkets rop om hjelp vil kunne nå ut til mange.

Konfliktene mellom de etniske og religiøse grupperinger i Myammar er en gigantisk ripe i lakken for den demokratiske utviklingen i landet. Det gir den militære regjeringen et dårlig rykte blant det internasjonale samfunnet. Omverden har vent seg til forestillingen om at buddhister i Myammar er fredelige og ikke-voldelige. Men i det siste året så virker som at den voksende bevegelsen med det som omtales som radikale og ekstreme buddhister ikke har blitt lagt merke til. Dette er fordi saken har fått lite mediedekning i vesten og fordi man ikke føler seg berørt av det som skjer i Myammar.

Det må skapes oppmerksomhet rundt det som skjer i Myanmar og alle kan være med ved å bruke sosiale medier til å spre all informasjon som de selv mottar. De som har andre nettverk bør spre informasjon gjennom sine nettverk. Om man har kanaler hvor man kan sende økonomisk støtte til de rammede. Rohingya-muslimene opplever grufulle og brutale hendelser, mens staten begrenser deres rettigheter ytterligere for hver dag som går.

De 800.000 Rohingya-muslimene som bor i Myammar fortjener bedre. Den antimuslimske bevegelsen må stoppes og vi har et ansvar for å bidra til dette.

Fawzi Warsame

Fawzi Warsame

Jeg er 15 år gammel og går på Bjølsen skole i Oslo. Mine hjertesaker er å øke bistanden, innføre solidariske handelsavtaler og gi fattige land mer innflytelse. Miljøpolitikken må satses mer på. Andre ting jeg interesserer meg for er sjakk, amerikansk politikk og engelsk fotball.

FNs generalforsamling har bestemt at 18. juli, datoen for Mandelas fødselsdag, skal hedre hans bidrag til fred, forsoning og menneskerettigheter i verden.

Mandela regnes for å være en av vår tids absolutt største politikere, kanskje den aller største. Kampen både Mandela og resten av den Sør Afrikanske befolkningen førte er muligens det beste eksempelet på et ikkevoldelig politisk opprør.

Deputy Secretary-General Signs Mandela Condolence Book

UN Photo/Paulo Filgueiras

En sterk inspirator

Nelson Mandela sto for menneskeverd, solidaritet og antirasisme. Dette var noen av hans viktigste verdier da han sto opp mot apartheid. Som leder av et samlet ANC sto Mandela opp mot at de svarte måtte bo på egne områder, gå på egne skoler, ta egne busser, bruke egne doer, være på egne strender og at offentlige institusjoner ble delt opp i to (for hvite og svarte). Et annet forbud han kjempet mot var ekteskap og seksuelle forhold mellom mennesker fra forskjellige «raser» ikke var lov. Deres tro og håp om et samfunn uten diskriminering og undertrykking er en inspirasjon for mange.

Store ødeleggelser

Pr. dags dato ser vi en verre undertrykking enn det som skjedde i Sør-Afrika. Vi ser Gazastripen bli rammet av utallige israelske luftangrep og droneangrep. Israel har sluppet flyveblader over områder nord i Gaza og bedt om lag 70.000 palestinere evakuere. FN sier at 80 prosent av palestinerne drept i den siste israelske militæroffensiven mot Gazastripen er sivile. 36 av de drepte er barn. Over 1100 personer ble såret den siste uken, og nærmere 1000 hjem er ødelagt.

Undertrykkingen må opphøre

Konsekvensene har vært enorme for den palestinske befolkningen. Det må være en stor belastning å høre bomber regne ned der man bor. Undertrykkingen av palestinere må opphøre, og vi må kjempe sammen mot okkupanten som lar dette skje. Vi må fortsette kampen til Mandela. Kampen om å ikke la andre mennesker lide og bli sett ned på, på grunnlag av særinteresser. Nå må det internasjonale samfunnet få en slutt på de israelske luftangrepene mot Gaza og beskytte det palestinske folk.

Schoolgirls in Gaza

UN Photo/John Isaac

Jeg håper at vi på denne dagen kan se tilbake på Nelson Mandela sitt lange liv preget av undertrykkelse og urettferdighet. Systemet i Sør-Afrika førte til stor internasjonal motstand, og flere boikottet økonomisk handel med Sør-Afrika. Det samme må skje med den israelske staten.

Konsekvensene av Israels militæroffensiv er urovekkende og vi er nødt til å reagere. Vi må kjempe sammen mot det nye apartheid. I tillegg må vi bekjempe urettferdighet rundt om i verden. La oss gjenskape den sosiale mobiliseringen vi så under apartheid, og stå opp for verdiene Mandela trodde på. Nemlig menneskeverd og solidaritet.

Fawzi Warsame

Fawzi Warsame

Jeg er 15 år gammel og går på Bjølsen skole i Oslo. Mine hjertesaker er å øke bistanden, innføre solidariske handelsavtaler og gi fattige land mer innflytelse. Miljøpolitikken må satses mer på. Andre ting jeg interesserer meg for er sjakk, amerikansk politikk og engelsk fotball.

Gjennom flere år så har FNs klimapanel (IPCC) publisert en rekke rapporter. I løpet av året som går kommer den femte hovedrapporten  fra IPCC som er delt i tre. Først kom en omfattende analyse av klimasituasjonen før og nå. Natt til mandag i forrige uke så ble delrapport 2 fra FNs klimapanel (IPCC) lagt fram i Yokohama i Japan. Hele 309 forfattere har vært med å skrive delrapporten som er basert på over 12 000 vitenskapelige arbeider.

Hva står i rapporten?

Delrapporten som kom forige mandag tar utgangspunkt i virkningene av alle klimaendringene, tilpasning og sårbarhet. Rapporten stadfester at mennesker, samfunn og økosystemer over hele verden er rammet av klimaendringene. I tillegg så sier rapporten at mange i fremtiden vil bli berørt eller hardt rammet av klimaendringene. Dette er noen av de viktigste funnene i delrapporten:

  • Endringer i nedbørsmønstrene vil trolig øke risikoen for flom og tørke og ha store konsekvenser for landbruket.
  • Endringer i nedbørsmønstrene vil trolig øke risikoen for flom og tørke og ha store konsekvenser for landbruket.
  • Sårbare dyre- og plantearter kan bli utryddet. Økosystemer knyttet til korallrev og arktisk dyre- og planteliv anses som spesielt sårbart.
  • Havet vil bli surere etter hvert som stadig større mengder CO2 blander seg i vannet. Konsekvensene vil ramme økosystemene i havet både i tropiske og arktiske strøk.

General Assembly Holds Informal Debate on "Rio+20 and beyond"

Andre ting som er nevnt

En annen ting som trekkes fram i rapporten er trusselen mot matvaresikkerhet.  Rapporten konkluderer nemlig med at verdens fattige vil rammes stadig hardere av matmangel som følge av klimaendringene. I mange tørre områder vil tilgangen på ferskvann sannsynligvis bli enda dårligere. Dette er svært bekymringsfullt og urettferdig at man får lyst til å gråte.

Water is Vital for Life

Hva skjer i tiden fremover?

Lars Haltbrekken som er leder i Naturvernforbundet sa etter utgivelsen av rapporten er skremmende lesning. Haltbrekken har helt rett med sitt utsagn.  Nå som rapporten nok en gang slår fast at klimaendringene er menneskeskapte så er tiden for å handle kommet. Det vi må gjøre er å sette i gang og bruke teknologien vi har til å kutte utslippene nå.

Om kort tid kommer en den siste delrapporten som tar for seg forslag til tiltak for å begrense utslipp av klimagasser. 

Fawzi Warsame

Fawzi Warsame

Jeg er 15 år gammel og går på Bjølsen skole i Oslo. Mine hjertesaker er å øke bistanden, innføre solidariske handelsavtaler og gi fattige land mer innflytelse. Miljøpolitikken må satses mer på. Andre ting jeg interesserer meg for er sjakk, amerikansk politikk og engelsk fotball.

I en ny undersøkelse fra Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress svarer 9,4 prosent av kvinner i Norge at de er blitt voldtatt. Dette er en grusom statistikk,  og et samfunnsproblem som vi er nødt til å gjøre noe med i Norge.

Escorted by Peacekeepers, Sudanese Women IDPs Collect Firewood

UN Photo/Albert González Farran

Én av fire anmeldte

De fleste overgrepene blir ikke anmeldt, og det er dermed god grunn til å tro det er store mørketall. Et mindretall av de utsatte kvinnene og mennene som svarte i undersøkelsen hadde søkt hjelp og fått behandling etter overgrepene. Kun én av fire anmeldte voldtekten.

Norge har implementert FNs verdenserklæring om menneskerettigheter under norsk lov og er dermed forpliktet til å forebygge, etterforske og straffe alle former for kjønnsbasert vold, og til å sikre offer for overgrep nødvendig hjelp og behandling.

De fleste overgrepene blir ikke anmeldt, og det er dermed god grunn til å tro det er store mørketall.

Jeg mener at den beste måten å forebygge voldtekt på er når temaet kommer inn under lærerplanen i relevante fag på grunnskolen samt videregående skole. Deretter må vi sørge for at de som har opplevd overgrep får tilstrekkelig hjelp, blant annet må psykologhjelp være kostnadsfritt. Ikke minst må det sørges for at alle saker blir etterforsket, og at overgriperne får passende straff.

Kvinner mest sårbar i krig og konflikt

Men det er viktig at vi ikke glemmer kvinner ute i verden. I FNs befolkningsfonds (UNFPA) årlige rapport om verdensbefolkningens tilstand, nevnes voldtekt i krig på en kritisk måte. Rapporten gis ut i forbindelse med tiårsjubileet til FNs Sikkerhetsråds resolusjon 1325, som fordømmer vold mot kvinner og jenter i væpnede konflikter og ber om at kvinner skal få en større rolle i politi- og fredsbevarende arbeid.

Per dags dato får ikke kvinner som blir gravide etter voldtekter i krig alltid tilbud om abort.

Kvinner er de mest sårbare i krig og konflikt, og blir ofte voldtatt, utnyttet og kidnappet. Jeg mener at både unge jenter og kvinner aldri må gjøres til militære mål i krig og konflikt. Per dags dato får ikke kvinner som blir gravide etter voldtekter i krig alltid tilbud om abort. Det skyldes ikke bare at helsetilbud er vanskelig tilgjengelig, men også at det er en stor skam tilknyttet å bli voldtatt, og ofrene kan bli utvist fra landsbyen sin.

Overgrepene har enorme konsekvenser for kvinnene, for familiene, lokalsamfunnet, og for fremtidige muligheter for fred og forsoning.

Tid for handling

Vi må se den nasjonale undersøkelsen fra Nasjonalt kunnskapssenter i et internasjonalt perspektiv. Tiden har kommet hvor vi må innse at mange kvinners situasjon er kritisk på grunn voldtekt i krigssituasjoner. I 1977 gjorde FN 8. mars til den internasjonale kvinnedagen. Nå har det gått 37 år siden. Det er for lenge!

Å bygge opp kvinner i konfliktområder eller i områder der det har vært konflikt er utrolig viktig. Det må beklagelig gjøres mer med voldtekt i krigssituasjoner. En voldtekt er et alvorlig brudd på flere grunnleggende menneskerettigheter. Tiden for å handle er kommet.

 

http://www.nrk.no/nyheter/studie-av-vold-og-overgrep-1.11569946

http://www.amnesty.no/tema/kvinner-i-krig-og-konflikt

 

Fawzi Warsame

Fawzi Warsame

Jeg er 15 år gammel og går på Bjølsen skole i Oslo. Mine hjertesaker er å øke bistanden, innføre solidariske handelsavtaler og gi fattige land mer innflytelse. Miljøpolitikken må satses mer på. Andre ting jeg interesserer meg for er sjakk, amerikansk politikk og engelsk fotball.

Da er det offisielt! Et nytt år betyr også et nytt ungdomspanel. Vi er seks engasjerte ungdommer i alderen 15- 20 år som kommer fra hele Norge og med forskjellige bakgrunner, det vi har til felles er at vi alle skal blogge her.

Fawzi Warsame

Fawzi Warsame.

I år skal vi blogge og skrive innlegg om ting som opptar dem på internasjonalt basis. Dette kan være alt fra likestilling til utdanning. I tillegg  skal vi ha en god kontakt med FN-sambandets kontorer på regionalt basis hvor vi mulignes vil bli brukt  til å holde innlegg i debatter og lignende. For oss seks betyr det nye utfordringer og nye interessante debatter, og vi vil gjerne ha deg med!

Vi er alle spent og gleder oss til å skrive forhåpentligvis interessante innlegg, og samtidig håper vi at du kommer til å like bloggen vår og selv involverer deg i de viktige debattene. Det er vi 6 som kommer til å skrive på bloggen i året som kommer:

Fawzi Warsame fra Oslo

Nora Eklo

Nora Eklo.

Jeg heter Fawzi og 15 år gammel. Jeg er en ung sosialdemokrat som går på Bjølsen skole i Oslo. Elevdemokrati er et ord som står strekt som elevrådsleder. Min største interesse er internasjonal solidaritet.

Mine hjertesaker innenfor internasjonal politikk er å øke bistanden, innføre solidariske handelsavtaler og gi fattige land mer innflytelse.

Samtidig mener jeg at miljøpolitikken må satses mer på. For at fremtidens generasjoner skal ha tilgang til et godt miljø og ren natur, må hensynet til miljø komme først. Andre ting jeg interesserer meg for er sjakk, amerikansk politikk og engelsk fotball. 

Ved å blogge tror jeg at det er mulig å gjøre en forskjell.

Har forresten ikke tid til å sove, men det er det jeg liker aller mest.

Nora Eklo fra Trondheim:

Jeg er 18 år, og går studiespesialisering på Katta i Trondheim. Der tar jeg fagene samfunnsøkonomi, rettslære og engelsk litteratur. Jeg interesserer meg for politikk og samfunn,og er glad i å skrive.

Marius Hansen

Marius Hansen.

Først og fremst vil jeg fokusere på miljø og menneskerettigheter, for det er de to temaene jeg brenner mest for. Andre ting jeg liker inkluderer bøker, kaffe, internett og konserter.

Ser veldig fram til å bidra her på bloggen, det blir bra!

Marius Brun Hansen fra Harstad:

Hei! Mitt navn er Marius, og det er jeg som er nordlenningen i denne utgaven av FN-sambandets ungdomspanel. Jeg er 18 år og har en høy interesse for ting som skjer i samfunnet.

Engasjementet mitt bæres på muligheten til å utgjøre en forskjell til det bedre i samfunnet.

Charlotte Wahedi

Charlotte Wahedi.

Klima og miljø står sterkt i fokus for mitt vedkommende, men engasjerer meg også innen menneskers rettigheter og velferd.

Charlotte Wahedi fra Notodden:

Hei! Jeg er en 16 år gammel jente som kommer fra Notodden. Jeg går på Notodden Videregående skole på helse og oppvekst med
studiespesialisering. Jeg er født i Iran , men oppvokst i Norge.

Jeg er svært glad i å diskutere menneskerettigheter , og er veldig opptatt med å innføre menneskerettigheter i ALLE land, spesielt midt -østen.

Fredrik Methi

Fredrik Methi.

Ellers driver jeg med street- dance og kjører motorsykkel.

Fredrik Methi fra Haugesund:

Jeg er en gutt på 18 år som er bosatt i Haugesund. For tiden går jeg tredje, og siste, året ved Skeisvang Videregående Skole, hvor jeg tar språk, samfunnsfag og økonomi.

På fritiden driver jeg med fotball og musikk, samt sitter i elevrådsstyret på skolen.

Jeg er politisk uavhengig, men engasjerer meg stadig vekk i forskjellige saker. Anser meg selv ellers som litt over middels interessert i historie, geografi og sport.

Massoma Jurmy

Massoma Jurmy.

Massoma Jurmy fra Førde:

Jeg er en 15 år gammel jente fra Førde som er født i Iran, oppvokst i Norge og med foreldre fra Afghanistan.

Jeg går på Førde ungdomsskole og er aktiv i AUF. Andre ting jeg interesserer meg for er piano og trening.

I tillegg har jeg min egen private blogg der jeg skriver om min hverdag og andre ting som faller meg inn.

Gjennom mitt år i ungdomspanelet kommer jeg til å legge vekt på å skrive om likestilling, menneskerettigheter og klima.

Jeg ser frem til et fint år med mange ulike utfordringer og mye debatt med dere lesere!

Alle  foto: FN-sambandet / Martine Kværner Roberts