Habon Beegsi

I flere måneder har FN varslet om den kritiske tørkesituasjonen ved Afrikas horn. Med Ban Ki-Moon uttalte seg om situasjonen og sa «Hver dag med utsettelse koster flere liv.»Allerede i vinter ble det forutsett at Somalia kommer til å møte den verste tørkeperioden på 60 år. Det er frustrerende at det har tatt så lang tid for at norsk medier og det internasjonale samfunnet å reagere på denne naturkatastrofen! I løpet av våren har somaliere i Oslo og over hele verden holdt selv innsamlingsaksjoner for å hjelpe familie og slektninger i hjemlandet.

Trenger FN virkelig å fastslå at det er hugersnød før man griper inn og sender nødhjelp? Det er viktig å huske at sist gang dette ordet ble brukt i sammenheng med sult og tørke var i 1984 i Etiopia. Er vel en del folk som har hørt om Live Aid konserten i 1985? Så til norske samfunnsengasjerte artister som sang for Haiti fjor og Japan i år, det er flere millioner mennesker som trenger hjelp ved Afrikas horn. Jeg er sikker på at de 27 000 Norsk-Somalierne som bor i Norge, som ser hva skjer i deres hjemland hadde virkelig satt pris på et slikt intiativ.

Det er sant at Somalia har vært et land som har vært preget av krig, konflikt, fattigdom og sult de siste 20 årene og det gjør det nettopp enda mer kritisk. Det er faktisk elleve millioner mennesker er rammet av sult, tørke, krig og er på flukt. Elleve millioner mennesker som allerede lever i et krigsherjet område som trenger hjelp.

Det gjør faktisk en forskjell om du gir noen mynter til en bøssebærer eller donerer en sum til en organisasjon. Du bidrar til å hjelpe mennesker og det har verden vist er mulig. Enten om det er til Norges Røde Kors, Kirkens Nødhjelp, Redd Barna, UNICEF eller Flykninghjelpen som er på plass i Somalia for å hjelpe mennesker i nød.

Habon Beegsi

Jeg forstår at folk er i sjokk, lei seg, er i sorg og forstår ikke hvordan dette kan ha skjedd. I likhet med mange ungdommer fra hele Norge har jeg vært selv på Utøya, kan forestille meg beskrivelsene og vet hvor kaldt vannet er. Ord kan ikke beskrive hvordan det er å være bortreist i USA og tenke på alle ungdommene som døde på fredag og ofrene etter bomben i hjembyen min Oslo.

Jeg ønsker bare å si at det er utrolig respektløst og det hjelper ikke å bruke Facebook til å diskutere måter å drepe eller torturere gjerningsmannen. Norge er et lite land og alle kjenner noen som er berørt på en eller annen måte. Vis respekt ovenfor de som var tilstede og forsøker å bearbeide hva de har gått igjennom.

Vi lever i et demokrati og har et rettferdig rettsystem.Man er uskyldig inntil det motsatte er bevist og får den straffen du fortjener. Fokuset vårt burde være på samhold, støtte familiene og vennene til ofrene.

«Om én mann kan vise så mye hat, tenk hvor mye kjærlighet vi alle kan vise sammen» – Jens Stoltenberg.

Jeg kondolerer, men synes det er beundringsverdig å se hvordan Norge som en nasjon takler dette.

Habon Beegsi

Med tanke på at det er verdens flyktningsdag i dag, kommer det til å være et massivt fokus på de 43 millioner menneskene som er på flukt i verden. I år går mine tanker spesielt til de enslige mindreårige asylsøkere i Norge. Flere millioner barn og ungdom på verdensbasis er på flukt fra deres hjem og alt de holder kjært på grunn av krig, naturkatastrofer og fattigdom. Noen hundre av dem har søkt opphold i Norge.

Dette er en sårbar gruppe som har krav på beskyttelse på lik linje med alle barn under 18 år i Norge ifølge FN’s barnekonvensjon. Desverre er det ikke slik idag, barnevernet er bare ansvarlig for enslige mindreårige asylsøkere inntil de er 15 år gamle. I flere år har det blitt sagt at ansvaret skal overføres fra Utlendingsdirektoratet (UDI) til barnevernet, men på grunn av kapasitet har ikke dette blitt gjort enda.

Så hva er det som skjer når enslige mindreårige asylsøkere er i mellom 15 og 18 år? Hvert år forsvinner det barn fra asylmottakkene her i Norge uten at politet vet hva som skjer med disse barna eller hvor de blir av. De kan være i stor fare for å bli utsatt for alvorlige overgrep eller for menneskehandel.

Det er ikke god nok omsorg for disse barna i Norge, for du er vel fremdeles et barn når du er imellom 15 og 18 år? Barn og unge fortjener å bli tatt vare på og få den hjelpen de trenger uansett om de er barn som søker asyl eller er barn som er født og oppvokst i Norge.

Habon Beegsi

I Norge kan du i 2011 bli sett på som kriminell ved å ha Hiv-viruset i kroppen. Er dette riktig?

«Den som med skjellig grunn til å tro at han er smitteførende med en allmennfarlig smittsom sykdom, forsettlig eller uaksomt overfører smitte eller utsetter en annen for fare for å bli smittet straffes med fengsel inntil seks år ved forsettlig overtredelse og med fengsel inntil tre år ved uaktsom overtredelse». I straffeloven § 155 omfatter denne paragrafen all allmennfarlig sykdom. Den er også kjent som «Hiv-paragrafen», fordi den kun har blitt brukt hittil i saker som bare omhandler Hiv. Det finnes også lover som hindrer en i å reise, studere eller jobbe i et annet land om man er Hiv-positiv. Som Hiv-positiv smitter du ikke andre om du reiser, omgås klassekamerater eller kolleger.

Jeg mener at det er utrolig viktig å ha et lovverk som ikke setter andre mennesker i fare, men som samtidig ikke diskriminerer eller kriminaliserer en person, på bakgrunn av hun eller hans HIV-status. Å smitte medmennesker bevisst med Hiv er en forbrytelse, men ikke det å være Hiv-positiv i seg selv.

Som medlem i FN’s spesialorganisasjon (UNAIDS) er Norge et land som jobber bevisst for å forebygge og redusere stigmatisering av HIV-positive internasjonalt. På en annen side er det også viktig å ikke glemme rettighetene til de som er Hiv-positive her hjemme.

Kilder:
«Hiv er ingen forbrytelse» er kampanjen til (LNU) Landsrådet for Norges barne – og ungdomsorganisasjon og det er viktig at vi ikke glemmer dette!

 

Habon Beegsi

Barnesoldater er ikke bare tilstede i ulike borgerkriger i Afrika! Bruken av barnesoldater er globalt problem som man kan finne i både Asia og Latin-Amerika.

Forestill deg at du blir vekket av opprørere midt på natta og familien din blir drept foran øynene dine. Du blir overtalt til å jobbe som barnesoldat for å hevne familien din. Uten husly, vann eller trygghet har du ikke noen andre valg enn å bli med disse menneskene. Du blir presset til å ruse deg, til å være fryktløs i møte med dine fiender. Klar for å kjempe en krig som ikke i utgangspunktet var din.
Dette skjer akkurat nå!

Som ungdom her i Norge klager vi oftest om lekser, foreldre og kjipe lærere. Når en tenker over det så tilbringer vi mesteparten av tiden vår på ting vi liker. Vi har tilgang på gratis skole, vi har rent drikkevann og ungdom flest trenger ikke å bekymre seg over når de får sitt neste måltid. Vi er ute med venner, drar på trening og sløser bort tid på facebook. Har du noen gang tenkt på barn som blir tvunget til å være soldater? Det kan diskuteres hvor frivillig det er å være barnesoldat med tanke på all den fattigdommen som preger bildet. Hvert eneste barn har sin egen historie.

Forsøk å tenke at du som jente kan du bli kidnappet og misbrukt som sexslave. 40% av alle barnesoldater er jenter. En barnesoldat er ikke bare de som er ute i feltet og begår de samme handlingene som en soldat. En barnesoldat er et barn under 18 år som er involvert i hvilken som helst del av krigsvirksomheten. Hushjelper, kokker og vakter, alle disse kan klassifiseres som en barnesoldat.

Barn kan begå de grusomste krigsforbrytelser, men de er jo barn. Er det riktig å kalle dem gjerningsmenn, når de er selv ofre av krigens grusomheter?

Hvor står DU i denne saken?

Lørdag den 12. februar er Red hand day. Dette er en global kampanje for å få slutt på bruken av barn i krig. Jeg vet at jeg kommer til å markere denne internasjonale dagen mot bruken av barn i krig! Dette kommer tusenvis av andre til å gjøre ved å dedikere sitt profilbilde og facebook status til denne dagen. Gjør det samme du også!

Blogglisten