Julie Sætre

Julie Sætre

19 år gammal, og bur og studerer i Bergen. Eg er svært glad i nynorsk, samt internasjonale spørsmål som omhandlar bekjemping av fattigdom, kamp for å styrke kvinner si stilling og utdanning til alle.

Ein gut i ein flyktningleir i Myanmar.   FOTO: Flickr, UN Photo
Ein gut i ein flyktningleir i Myanmar. FOTO: Flickr, UN Photo

I desse dagar står Noreg, og resten av verda framfor den verste flyktningkrisa sidan andre verdskrig. Vi er moralsk plikta til å handle, men likevel skjer det ikkje nok til at vi klarer tilby flyktningane eit verdig liv i eit fredfullt land. Eg skulle ønske Noreg var eit varmt land fullt av menneske som stod med opne armar og ønskte våre brør og systrer velkomne inn frå krig og elendighet. Slik er det dessverre ikkje.

Julie Sætre

Julie Sætre

19 år gammal, og bur og studerer i Bergen. Eg er svært glad i nynorsk, samt internasjonale spørsmål som omhandlar bekjemping av fattigdom, kamp for å styrke kvinner si stilling og utdanning til alle.

Jinda Meslem. Foto: Privat.
Jinda Meslem. Foto: Privat.

Møt Jinda. Jinda Meslem. Hun er en 24 år gammel kvinne, som kom til Norge for snart tre måneder siden. Hvorfor kom hun hit? Fordi hennes hjemsted, den syriske byen Raqqa, nå er i IS’ hender.

Julie Sætre

Julie Sætre

19 år gammal, og bur og studerer i Bergen. Eg er svært glad i nynorsk, samt internasjonale spørsmål som omhandlar bekjemping av fattigdom, kamp for å styrke kvinner si stilling og utdanning til alle.

Je suis raif

Sidan juni 2012 har Raif Badawi vore fengsla i Saudi-Arabia. Dømt til 1000 piskeslag. Eit liv i eit fengsel der den verste tortur ein kan tenkje seg, går føre seg. Kvifor? Fordi han hadde ein blogg, kalla Free Saudi Liberals, som akkurat den du les no.

Julie Sætre

Julie Sætre

19 år gammal, og bur og studerer i Bergen. Eg er svært glad i nynorsk, samt internasjonale spørsmål som omhandlar bekjemping av fattigdom, kamp for å styrke kvinner si stilling og utdanning til alle.

Bærekraftig utvikling
Ein heimlaus på gata. (FLICKR, Diógenes)
Ein heimlaus på gata. (FLICKR, Diógenes)

Korleis kan ein hjelpe menneske ut av fattigdom på ein effektiv og berekraftig måte?

Å finne svaret på dei største, og kanskje viktigaste problema i verda er det nok mange som har prøvd på, utan å lykkast. Å gi u-land oppreisning, å gi alle arbeid, ein trygg stad å bu og næring er noko av det viktigaste ein kan jobbe for. Eg har svaret. Eg har trua på at «grasrotfinansiering» kan løfte mange ut av søla.

Julie Sætre

Julie Sætre

19 år gammal, og bur og studerer i Bergen. Eg er svært glad i nynorsk, samt internasjonale spørsmål som omhandlar bekjemping av fattigdom, kamp for å styrke kvinner si stilling og utdanning til alle.

I favelaen Rocinha, i Rio de Janeiro, er politiets spesialenheter med tunge våpen daglig kost. (FLICKR, rodrogolobo.com)
I favelaen Rocinha, i Rio de Janeiro, er politiets spesialenheter med tunge våpen daglig kost. (FLICKR, rodrogolobo.com)

Du er kanskje einig med meg når eg påstår at fotball-VM i Brasil i 2014 var eitt av dei beste verdsmeisterskapa i fotball verda nokon gong har sett. Nesten heile verda var i fotball-rus, medan andre måtte slite for vår lukke. Burde eit land som Brasil, med ein høg del fattige innbyggjarar få vere arrangør for eit så stort arrangement, når det går hardt utover dei som ikkje får føle gleda av det ein gong?

Julie Sætre

Julie Sætre

19 år gammal, og bur og studerer i Bergen. Eg er svært glad i nynorsk, samt internasjonale spørsmål som omhandlar bekjemping av fattigdom, kamp for å styrke kvinner si stilling og utdanning til alle.

Photo: flickr/cheriejoyful
Photo: flickr/cheriejoyful

Grunna eit forslag frå Bhutan vedtok FN i 2011 at verda skulle ha ein eigen dag for å feire og fremme «brutto nasjonallykke». Kvart år, den 20. mars, er altså den internasjonale dagen for lykke.

Julie Sætre

Julie Sætre

19 år gammal, og bur og studerer i Bergen. Eg er svært glad i nynorsk, samt internasjonale spørsmål som omhandlar bekjemping av fattigdom, kamp for å styrke kvinner si stilling og utdanning til alle.

Demonstrantar framfor Stortinget, 28. januar 2015. FOTO: GGAADD
Demonstrantar foran Stortinget, 28. januar 2015. FOTO: GGAADD

Den 28. januar gjekk over ein og ein halv million arbeidarar i Noreg ut i streik mot regjeringas forslag om endring i arbeidsmiljølova. Kvifor skal regjeringa endre på ei lov som er så viktig for så mange i Noreg? Og kven er det eigentleg som vinn på dette?