Rebekka Skjørestad

På verdensbasis ødelegges det hvert år opptil 150 km2 regnskog, noe som omtrent tilsvarer halve Norges areal. Noe av regnskogen blir borte fordi menneskene med direkte tilknyttning til den rett og slett trenger noe å leve av. Befolkningen forvandler skogen til for eksempel en åker for å overleve. Over 80% av de menneskene som lever for under en dollar per dag, er mer eller mindre avhengig av skogen. Størstedelen av pengene regnskogen tjener inn, går derimot til korrupte og rike politikere og tømmerselskaper verden over. Rike mennesker som ikke står i direkte kontakt med selve skogen, tjener seg enda rikere på bekostning av de fattige, og på bekostning av miljøet.

Den tropiske regnskogen i Australia

Regnskogen er verdens eldste, og mest frodige økosystem. Denne skogen har meget stor betydning både for miljøet, og for millioner av mennesker. Regnskogen rommer opp mot 80 prosent av alle jordas arter, og den gir i tillegg mat, medisiner og redskaper til både urbefolkning og andre mennesker. Faktisk så er det ikke mindre enn 60 millioner mennesker i verden som er avhengige av regnskogen for å overleve.

Både lokalbefolkningen som lever i regnskogen og resten av verdensbefolkningen tjener mye på at regnskogen blir ivaretatt. Ved å hogge ned regnskogen stjeler vi ikke bare livsgrunnlaget til tusenvis av mennesker som lever i og av skogen, men vi skader også miljøet massivt. Klimaet vil havne i ubalanse både lokalt og globalt, og videre vil også viktige naturressurser gå tapt for alltid.

Store deler av verden er i en eller annen form innblandet i regnskogsproblematikken. Da ødeleggelser av dette økosystemet har en massiv betydning for CO2-utslippet på hele jordkloden, tilspisser avhoggingen også situasjonen for fattige land som ikke direkte har regnskog.  Klimaendringene kan dermed få store politiske og økonomiske konsekvenser for mennesker over hele kloden. I verste fall kan hele samfunn kollapse.

Når vi ser på hvor mye regnskogen egentlig har å si for både miljø og mennesker, ser vi også at det er meget viktig å engasjere seg for at regnskogen skal bli bevart.  Hvis et regnskogsområde først er ødelagt, er det veldig vanskelig å erstatte det. Derfor er det særdeles viktig å belyse regnskogsproblematikken nå, og ikke vente til det er for sent.

Også du kan være med på regnskogsredning! Gå inn på www.regnskog.no for mer informasjon.

Kilder:

http://www.regnskog.no/om-regnskogene/10-sp%C3%B8rsm%C3%A5l-om-regnskogen

http://www.globalis.no/Tema/Miljoe-og-klima/Regnskog/Regnskogen-i-troebbel4

Rebekka Skjørestad

I sommer utløste ankomsten av romfolket til Norge en nasjonal debatt. Folket som blant annet beleiret seg i Sofienberg kirke i Oslo ble på ingen måte tatt godt i mot. Sterke ytringer med et dypt krenkende innhold rettet mot romfolket, var å finne i den norske nettdebatten. Selv om denne debatten har roet seg ned i mediene, er det ikke lenge siden Aftenposten skrev om en meget provoserende sak hvor den ungarske statsministerens partikollega Zsolt Bayer omtalte romfolket som dyr. Diskusjonen rundt romfolket er en sak som fortsatt er aktuell i hele Europa.

Romfolket – funnet på http://www.flickr.com/photos by Rivard

Romfolket består av cirka 10 millioner mennesker, og regnes dermed som den største minoriteten i vår verdensdel. Likevel har dette folket blitt tatt svært dårlig i mot i stort sett hele Europa. I følge Amnesty International har romfolket opplevd systematisk diskriminering over flere hundre år. Til og med i slummen har myndigheter nektet dem å bo. Selv i deres eget hjemland Romania har romfolkets liv lenge vært preget av undertrykkelse og hetsing. Disse menneskene har derfor egentlig ikke noen plass å kalle hjem. Alt dette skjer rett foran heles Europas øyner.

Tvers gjennom mange forskjellige befolkninger, finner man stadig mennesker med fordommer og frykt mot romfolket. Ofte kan slike konflikter mellom ulike kulturer være et resultat av uvitenhet, dårlig kommunikasjon og mangel på respekt. Når romfolket da i tillegg blir stemplet som et farlig folkeslag og frykt kommer inn i bildet, tilspisser situasjonen seg ytterlig.

Sannheten er at det absolutte flertallet av Europas rombefolkning har et stort ønske om å få lov til å leve et helt vanlig liv, akkurat som oss. Hvis vi da ser på de faktiske forholdene cirka 10 millioner mennesker lever under, er det klinkende klart at det har skjedd noe galt.

I noen land lever over halvparten av romfolket i alvorlig fattigdom. Videre segregeres rombarn fra mange skoler i Europa. Dette kan minne litt om rasedelingen, som mange delstater i USA var preget av i begynnelsen av forrige århundre. Denne tidligere segregeringen mellom svarte og hvite, anses i dag av folk flest som forkastelig. Likevel finner vi også i dag lignende tendenser. 

For å få et skikkelig bilde av levevilkårene til romfolket, synes jeg det er viktig å se litt nærmere på hvordan tilstanden til dette folket er i forskjellige europeiske land. I Romania finnes det cirka 22 millioner innbyggere, hvorav knapt 2 millioner av befolkningen regnes som romfolk. Det vil si at nesten hver tiende innbygger i landet hører til romfolket. Likevel lever rundt 80 prosent av disse menneskene i fattigdom. Også mange av romfamiliene blir kastet ut av bopelen deres, uten noen form for begrunnelse. Videre segregeres rombarn systematisk i skolesystemet.

Et romanbarn i Beograd – funnet på http://www.flickr.com/photos by JetsetWill

Også i Bulgaria ser ikke situasjonen noe bedre ut. Av cirka 7 millioner innbyggere, hører 750 000 til romfolket. Fattigdommen blant dette folket er fire ganger høyere enn hos resten av befolkningen. I tillegg er den forventete levealderen 10 år lavere. Dessuten er opptil 80 prosent av ofrene for menneskehandel i Bulgaria romfolk. Også i dette landet finner man systematisk segregasjon av rombarn i skolesystemet.

I Ungarn lever det 700 000 mennesker av romfolket. Amnesty International er veldig bekymret for situasjonen i dette landet, da stadige angrep mot folket blir registrert. I Ungarn finer man også sterk segregering i skolesystemet, og bare 20 prosent av den voksne delen av folket har tatt noe høyere utdanning enn barneskolen. Når statsministerens partikollega «Bayer» omtaler romfolket som dyr offentlig, forverres situasjon betraktelig. Menneskeverdet til denne folkegruppen utsettes for krenkelse på høyt plan. Videre synes jeg også at slikt utsagn fra en mann med en slik høy stilling i det politiske samfunnet ikke bare virker meget provoserende, men at det også er komplett forkastelig.

Skal det virkelig være slik at romfolket ikke greier å få et regulært liv på grunn av deres etniske bakgrunn? Hadde det ikke vært bedre om det hjemløse folket hadde blitt møtt uten fordommer og med respekt, både av politikerne og den sivile befolkningen? Romfolket består også av mennesker, som er likeverdige med meg og deg.

Kilder:

http://www.aftenposten.no/incoming/Zsolt-Bayer-Romfolk-er-dyr-7086765.html

http://www.amnesty.no/aktuelt/flere-nyheter/romfolk-blir-diskriminert-og-trakassert

http://www.amnesty.no/aktuelt/flere-nyheter/romfolket-i-europa-diskriminert-og-trakassert/slik-lever-romfolket-i-europa