Hulda Holtvedt

Hulda Holtvedt

16 år og fra Oslo. Hjertesaker er klima, utdanning og sosial rettferdighet.

Nei til atomvåpen, er og blir FNs klare beskjed til verdenssamfunnet. Natt til tirsdag ble tre resolusjoner mot kjernefysiske våpen vedtatt med overveldende flertall på FNs hovedforsamling i New York. «Fredsnasjonen» Norge støttet ingen av dem.

Norge avstod fra å stemme under behandlingen av en FN-resolusjon formulert som et humanitært løfte om å stigmatisere og avskaffe atomvåpen. På samme måte så vi oss for gode til å stemme under behandlingen av en resolusjon som erkjente atomvåpens humanitære konsekvenser.

Til slutt stemte Norge nei til en resolusjon som sa at alle stater har et etisk ansvar for å forby atomvåpen.

Følger NATO

Utenriksminister Børge Brende begrunner stemmegivningen med at Norge må følge NATO i atomvåpensaken. NATOs strategi er å forbli en kjernefysisk allianse så lenge det finnes kjernevåpen i verden. Brende ønsker seg heller ”felles løsninger og brede kompromisser” enn klare politiske uttalelser mot kjernevåpen.

Resten av verden mot de ni atomvåpenstatene som nøler med å ruste ned, er åpenbart ikke bredt nok for Brende. Da vil han heller klamre seg til det lille mindretallet som i barnslig trass ønsker å beholde sine våpen på bekostning av alles sikkerhet.

Av NATO-landene er det bare USA, Storbritannia og Frankrike som har atomvåpen. Likevel torde ingen NATO-land å stemme for noen av de tre resolusjonene. Det tyder på en usunn kultur i NATO der stormaktene får legge premissene alene.

Norge må være en pådriver for at NATO skal være en fredsallianse, ikke en udemokratisk krigsklubb.

Børge Brende vil heller rumpeslikke USA enn å drive ærlig og redelig fredspolitikk. Kilde: Wikimedia Commons

Børge Brende vil heller gjøre seg pen for USA enn å drive ærlig og redelig fredspolitikk. Kilde: Wikimedia Commons

Fred foran fjesking

Et flertall på Stortinget ønsker en mer offensiv politikk mot kjernefysiske våpen, og det er en skam at Regjeringa stikker halen mellom beina for å tilfredsstille stormaktene. Norge har i en årrekke vært en pådriver for ikke-spredning og nedrustning.

Når Brende nå snur i spørsmålet om atomvåpen for å fjeske for USA, selger han sjela vår altfor billig. At vårt lands fredsprinsipper betyr så lite for utenriksministeren bør få det til å ringe i varselbjellene på Stortinget og hos opposisjonen.

Det er ikke greit at Regjeringa lot være å støtte FN-resolusjonene om atomvåpen.

At NATO har feig og sidrumpa fredspolitikk betyr ikke at Norge bør legge seg på samme linje.

Konservative og til tider i overkant krigsglade stormakter må aldri få ta rollen som premissetter norsk i fredspolitikk.

Vil du bidra i diskusjonen?


OM FORFATTEREN
Hulda Holtvedt

Hulda Holtvedt

16 år og fra Oslo. Hjertesaker er klima, utdanning og sosial rettferdighet.