Kaisa Haugen

Kaisa Haugen

Kaisa (18) fra Hell i Stjørdal kommune. Hun går på Bybroen videregående skole i Trondheim. Kaisa er opptatt av menneskerettigheter, og har generelt stor interesse for politikk og samfunn.

UN Photo/Manuel Elias
United Nations, New York
ID: 694367
UN Photo/Manuel Elias United Nations, New York ID: 694367

Kl 23:56 torsdag kveld ble en dødsdømt fange ved navn Ledell Lee henrettet i Arkansas, dette er første gang på 12år at denne delstaten faktisk har henrettet noen.

Nok engang skaper dødsstraff kaos i det amerikanske rettssystemet, alt fordi Arkansas sitt lager med midazolam (et av medikamentene brukt i henrettelser) holder på å gå ut på dato, og det å skaffe nytt viser seg å være nokså komplisert.

 

På grunn av dette hadde de planlagt å henrette 8 dødsdømte fanger i løpet av 11 dager. Noe retten i Arkansas sa i utgangspunktet nei til, men som nå har blitt godtatt av høyesteretten etter at den nye dommeren Neil Gorsuch inntok sin stilling og de konservative fikk flertall.

 

Dødsstraff er noe som de fleste vestlige land (Norge inkludert) ser på som et mørk kapittel i sin rettshistorie.

Men det er dessverre slik at av de 50 delstatene i USA så har 32 av de fortsatt dødsstraff, noe som bryter med menneskerettighets erklæringen som ble vedtatt av FN i 1948.

 

At bare noen delstater har dødsstraff og ikke andre gjør at straffen du får er avhengig av det geografiske området der lovbruddet blir begått. Dette resulterer i at delstaten der man blir dømt er rett og slett et spørsmål om liv og død.

 

Men siden USA har relativt lite moralsk støtte fra resten av den vestlige verden på nettopp dette med dødsstraff, har de hatt problemer i det siste med og få tak i de medikamentene de trenger for å utføre det som kalles for ”lethal injection” (som er den eneste lovlige henrettelses metoden i de fleste delstater)  på grunn av at mange av disse blir kjøpt fra utenlandske firmaer.

 

 

For eksempel krever det danske firmaet Lundbeck  at kundene deres i USA som kjøper Penobarbitol underskriver at det ikke skal brukes til henrettelser.

Men det er ikke bare danskene som ikke vil ha noe med dødsstraff å gjøre. I mai 2016 satte stor produsenten Pfizer i bruk regelverk som skulle sikre seg mot at medikamenter som de produserer blir brukt til å utføre henrettelser.

 

Det er en del som tyder på at dødsstraff er sakte på vei ut av det amerikanske rettssystemet siden det får mindre og mindre støtte fra allmenheten, men det er ikke bestandig ting virker så optimistisk.

 

Vi får stadig nye tilfeller lik dette rettsdramaet som foregår i Arkansas akkurat nå, eller det som skjedde i mars 2015 når Utah bestemte seg for og gjenopprette ”firing squad” som en henrettelses metode i tilfelle de ikke kan kjøpe medikamenter til å utføre lethal injection. Eller i november 2016 når California stemte for å beholde dødsstraffen.

 

Spør du meg så er dødstraff en barbarisk straffemetode som hører til i middelalderen, og dette viser bare hvor viktig det er at menneskerettigheter settes på den offentlige dagsorden, også i vestlige land som USA. Vi får vel bare følge med videre og se hva det neste blir i denne evige kampen.

Vil du bidra i diskusjonen?

OM FORFATTEREN
Kaisa Haugen

Kaisa Haugen

Kaisa (18) fra Hell i Stjørdal kommune. Hun går på Bybroen videregående skole i Trondheim. Kaisa er opptatt av menneskerettigheter, og har generelt stor interesse for politikk og samfunn.