Tema: Barn og unge

Habon Beegsi

Jeg forstår at folk er i sjokk, lei seg, er i sorg og forstår ikke hvordan dette kan ha skjedd. I likhet med mange ungdommer fra hele Norge har jeg vært selv på Utøya, kan forestille meg beskrivelsene og vet hvor kaldt vannet er. Ord kan ikke beskrive hvordan det er å være bortreist i USA og tenke på alle ungdommene som døde på fredag og ofrene etter bomben i hjembyen min Oslo.

Jeg ønsker bare å si at det er utrolig respektløst og det hjelper ikke å bruke Facebook til å diskutere måter å drepe eller torturere gjerningsmannen. Norge er et lite land og alle kjenner noen som er berørt på en eller annen måte. Vis respekt ovenfor de som var tilstede og forsøker å bearbeide hva de har gått igjennom.

Vi lever i et demokrati og har et rettferdig rettsystem.Man er uskyldig inntil det motsatte er bevist og får den straffen du fortjener. Fokuset vårt burde være på samhold, støtte familiene og vennene til ofrene.

«Om én mann kan vise så mye hat, tenk hvor mye kjærlighet vi alle kan vise sammen» – Jens Stoltenberg.

Jeg kondolerer, men synes det er beundringsverdig å se hvordan Norge som en nasjon takler dette.

Fra og med i dag og til 24. juli foregår Tromsø Dialog 2011. Dette er verdens største amatørteaterfesatival som arrageres rund om kring i verden. Dette er 2. gang den arrangeres i Norge der første gang var for 20 år siden. Under frestivalen skal 18 land fra rund omkring i verden oppre på Kulturhuset, KULTA og Hålogaland Teater. Det er land som Frankriket, Cuba, U.S.A, Argentina, Monaco ect. Hvert land vil opptre to ganger.

Tromsø Dialog 2011 har et spesielt fokus på fattigdomsproblematikken og kulturutøvelsen. Et av festivalens hovedmål er å oppfordre til dialog og handlekraft. En stor del av dette skjer selvsagt via forestillinger og sosiale arrangementer, men det skal også arrangeres et symposium Brød og sirkus, der deltakerne skal drøfte hvorvidt kulturell deltakelse kan hindre sosial eksklusjon. Brød og Sirkus er et symposium om fattigdomsproblematikk i tilknytning til FNs tusenårs mål. http://www.tromsodialog2011.no/nb/symposiet_brod_og_sirkus_forbered_deg_pa_a_bli_engasjert_og_inspirert

Den verdensomspennende teaterorganisasjonen IATA (International Amateur Theatre Association) står bak den internasjonale teaterfestivalen Tromsø Dialog 2011 som arrangeres i Tromsø 14. til 24. juli. Festivalen arrangeres hvert andre år, sammen med en internasjonal kongress. I år er det Norsk teaterråd og HATS som er vertskap for festivalen.

VI ØNSKER ALLE VELKOMMEN OG HÅPER DETTE BLIR EN MINNEVERDIG FESTIVAL!

Habon Beegsi

Med tanke på at det er verdens flyktningsdag i dag, kommer det til å være et massivt fokus på de 43 millioner menneskene som er på flukt i verden. I år går mine tanker spesielt til de enslige mindreårige asylsøkere i Norge. Flere millioner barn og ungdom på verdensbasis er på flukt fra deres hjem og alt de holder kjært på grunn av krig, naturkatastrofer og fattigdom. Noen hundre av dem har søkt opphold i Norge.

Dette er en sårbar gruppe som har krav på beskyttelse på lik linje med alle barn under 18 år i Norge ifølge FN’s barnekonvensjon. Desverre er det ikke slik idag, barnevernet er bare ansvarlig for enslige mindreårige asylsøkere inntil de er 15 år gamle. I flere år har det blitt sagt at ansvaret skal overføres fra Utlendingsdirektoratet (UDI) til barnevernet, men på grunn av kapasitet har ikke dette blitt gjort enda.

Så hva er det som skjer når enslige mindreårige asylsøkere er i mellom 15 og 18 år? Hvert år forsvinner det barn fra asylmottakkene her i Norge uten at politet vet hva som skjer med disse barna eller hvor de blir av. De kan være i stor fare for å bli utsatt for alvorlige overgrep eller for menneskehandel.

Det er ikke god nok omsorg for disse barna i Norge, for du er vel fremdeles et barn når du er imellom 15 og 18 år? Barn og unge fortjener å bli tatt vare på og få den hjelpen de trenger uansett om de er barn som søker asyl eller er barn som er født og oppvokst i Norge.

I dag, den 12. juni, er det Verdens dag mot barnearbeid. Det er over 200 millioner barnearbeidere under 14 år i verden i dag, de fleste lever i Asia, og en stor del av dem er mellom 5 og 11 år. Ofte jobber de med jordbruk, fiske eller i gruver og fabrikker, og mange jenter, helt ned i 5-årsalderen, jobber som hushjelper. Arbeidet går utover lek og skolegang for barna, og mye av arbeidet kan føre til alvorlige helseskader; de jobber med farlige maskiner, de kan få brannskader, pådra seg lungesykdommer ved å puste inn farlige gasser, og å bli funksjonshemmet ved å gjøre altfor tungt arbeid. Arbeidsgiverne ansetter barn fordi de er billigere enn voksne, og fordi de ikke protesterer dersom de ikke blir behandlet bra.

Her må vi som forbrukere ta vår del av ansvaret; vi vil ha så billige varer som mulig, og varer produsert av barnearbeidere vil ofte være veldig billige, fordi barna får dårlig betalt.

Ingen foreldre ønsker å utsette barna sine for fare eller å hindre dem i å leke eller å gå på skolen, men foreldrene til barnearbeidere er tvunget til å sende barna på jobb på grunn av fattigdom. Familien er rett og slett avhengig av at også barna tjener penger for å klare seg!

Dette er en ond sirkel! Barna må arbeide på grunn av fattigdom, men det at de arbeider og ikke får utdannelse vil bare føre til enda mer fattigdom. Uten utdanning blir det vanskelig for dem å få en jobb som er så godt betalt at de kan forsørge sin fremtidige familie, og det betyr at deres barn igjen også må jobbe istedenfor å få utdannelse, og så videre.

Barnearbeid er et brudd på menneskerettighetene, men løsningen er ikke bare å forby alle former for barnearbeid med én gang. Da vil jo ikke barna og deres familier overleve. Til å begynne med er det viktig at forholdene på arbeidsplassene blir forbedret, og at barna kan få litt utdannelse ved siden av arbeidet. Det aller beste er at foreldrene tjener nok, for da vil det jo ikke være nødvendig at barna må jobbe. I tillegg er det mange land som ikke har skikkelige lover som beskytter barn mot økonomisk utnytting eller som ikke håndhever lovene, og dette må det også gjøres noe med!

Har du lyst til å hjelpe barnearbeidere, er ikke nødvendigvis løsningen å slutte å kjøpe produkter produsert av barn; da tjener de ingenting, og familien vil sulte. Men støtt gjerne organisasjoner som kjemper for barns rettigheter, for eksempel UNICEF!

Mina Hennum Mohseni

Jeg er veldig klar over at verden ikke er svart-hvitt – ingen er bare snille eller bare slemme – men allikevel blir jeg like skuffet og lei meg, av og til nesten kvalm, når jeg ser hvor slemme folk kan være. Jeg kjenner mennesker som kjemper mot rasisme, for menneskerettigheter og flyktningers rettigheter, og som er engasjert i verden rundt seg og gjerne vil «redde» den – altså folk som på alle mulige måter fremstår som gode, snille og kanskje til og med fornuftige mennesker, og allikevel har jeg sett gang på gang at mange av dem kan være så utrolig slemme.

Jeg har opplevd at folk i det ene øyeblikket kan snakke om hvor forferdelig rasisme er, og i det neste kan de le av, mobbe og stenge ute folk i deres egen klasse. Er ikke dette veldig dobbeltmoralsk? Er det bedre å mobbe en i klassen din fordi du synes han eller hun sier rare ting, gjør rare ting eller ser rar ut, enn å mobbe en annen på grunn av hans eller hennes hudfarge eller religion? Er det greit å i det ene øyeblikket gråte over at det er krig i verden, for så å latterliggjøre en medelev når han eller hun åpner munnen? Som sagt er jeg fullstendig klar over at verden ikke består av mennesker som enten er bare snille eller bare slemme, men allikevel synes jeg det er forferdelig at mennesker ikke klarer å tenke lenger – at de ikke klarer å se hvordan de selv oppfører seg.

Jeg synes det er latterlig at det finnes mennesker som dette som ønsker å «redde verden»! Litt selvinnsikt må man ha!

Hvis du er 15 år og knekker beinet ditt, så må du fremdeles gå på skolen. Men hvis du er 35 år og knekker beinet ditt, så blir du sykemeldt. Hvis du har en jobb som veiarbeider, tur guide, butikk arbeider eller andre yrker der du går mye og bruker hele kroppen, da skjønner jeg det. Men hvis du har en jobb der du bare sitter på et kontor hele dagen og bare reiser deg for å gå på do eller til et pauserom for å ha pause. Da skjønner jeg det ikke.

Når man går på skole så må man jo gå mye mer enn en som har en kontorjobb. Man går mellom timene, hvis man har timer i forskjellige rom. Man går for å hente bøker i skap eller hyller og man går for å hente/kjøpe lunsj. Da klarer man det når man er voksen og. Jeg har aldri skjønt hvorfor voksene blir sykemeldt hvis de knekker noe eller skader seg annet fysisk sånn at man faktisk fortsatt klarer å gå eller hoppe på krykker. Hvis man bare jobber på PC eller med div papirer så blir det jo enda enklere. Det er ikke rettferdig dette. Er det slik fordi noen mener at man på passe mer på kroppen sin når man er eldre og sitte mer i ro? Man bruker kanskje litt lengere tid på å leges jo eldre man blir men det er da ikke så stor forskjell å sitte i en kontorstol enn i en lenestol!

Er dette aldersdiskriminerende?

 

Habon Beegsi

Barnesoldater er ikke bare tilstede i ulike borgerkriger i Afrika! Bruken av barnesoldater er globalt problem som man kan finne i både Asia og Latin-Amerika.

Forestill deg at du blir vekket av opprørere midt på natta og familien din blir drept foran øynene dine. Du blir overtalt til å jobbe som barnesoldat for å hevne familien din. Uten husly, vann eller trygghet har du ikke noen andre valg enn å bli med disse menneskene. Du blir presset til å ruse deg, til å være fryktløs i møte med dine fiender. Klar for å kjempe en krig som ikke i utgangspunktet var din.
Dette skjer akkurat nå!

Som ungdom her i Norge klager vi oftest om lekser, foreldre og kjipe lærere. Når en tenker over det så tilbringer vi mesteparten av tiden vår på ting vi liker. Vi har tilgang på gratis skole, vi har rent drikkevann og ungdom flest trenger ikke å bekymre seg over når de får sitt neste måltid. Vi er ute med venner, drar på trening og sløser bort tid på facebook. Har du noen gang tenkt på barn som blir tvunget til å være soldater? Det kan diskuteres hvor frivillig det er å være barnesoldat med tanke på all den fattigdommen som preger bildet. Hvert eneste barn har sin egen historie.

Forsøk å tenke at du som jente kan du bli kidnappet og misbrukt som sexslave. 40% av alle barnesoldater er jenter. En barnesoldat er ikke bare de som er ute i feltet og begår de samme handlingene som en soldat. En barnesoldat er et barn under 18 år som er involvert i hvilken som helst del av krigsvirksomheten. Hushjelper, kokker og vakter, alle disse kan klassifiseres som en barnesoldat.

Barn kan begå de grusomste krigsforbrytelser, men de er jo barn. Er det riktig å kalle dem gjerningsmenn, når de er selv ofre av krigens grusomheter?

Hvor står DU i denne saken?

Lørdag den 12. februar er Red hand day. Dette er en global kampanje for å få slutt på bruken av barn i krig. Jeg vet at jeg kommer til å markere denne internasjonale dagen mot bruken av barn i krig! Dette kommer tusenvis av andre til å gjøre ved å dedikere sitt profilbilde og facebook status til denne dagen. Gjør det samme du også!

Blogglisten

 

FN-rollespill er en simulert situasjon av FN hvor ungdommer kan delta aktivt i internasjonalt debatt og i multilateralt diplomati. Deltakerne gjør research på det landet de representerer, tar på seg roller som diplomater, undersøker internasjonale spørsmål, debatterer, konsulterer med hverandre, og deretter utvikler resolusjoner på verdensproblemer. Dette blir arrangert årlig over hele verden og jeg har vært så heldig med å delta på Model United Nations of Seoul i år.

Jeg var delegat for Kina i GA3 og var nødt til å delta aktivt innenfor alle problemstillinger. Særlig ang. Kyoto-protokollen. Jeg lærte mye om internasjonale spørsmål, konflikter, FN systemet og dets organer. Les mer om FN rollespill her.

Agenda i General Assembly 3:

  1. Evaluating responsibility to protect post-Kyoto policy choices and framework
  2. Social development relating to youth, the aging, disabled persons and the family
  3. Eliminating sexual violence in conflict and related situations
  4. Comprehensive implementation of and follow up to the Vienna Declaration and Programme of Action.

Mer om MUNOS 2010 agenda kan du lese om her.

I den forbindelse valgte jeg å intervjue tre delegater som imponerte dette FN rollespillet betraktelig høyt.

Fra venstre: Jung Hyun Bae (14), Jae Won Yu (16) og Shim Gawoon (14).

Delegat for Frankrike i GA3:
Navn: Jung Hyun Bae
Alder: 14 år
Er det første gang du deltar på MUNOS?
– Det er min første gang, og jeg er glad for å være her.
Hvorfor deltar du på MUNOS?
– Fordi drømmen min er å bli FNs general sekretær, og det er morsomt å oppleve en simulert FN situasjon.
Hvilket felt er du interessert i på internasjonalt basis?
– Kampen for kvinner, rettigheter for ungdommer i u-land og kampen mot fattigdom.
Hva er dine erfaringer innenfor MUNOS?
– Jeg er imponert over alle som deltar, fordi de setter seg inn i debatten. De prøver å finne en resolusjon sammen, uansett nasjon og konflikter. Dette er godt internasjonalt samarbeid. Delegatene her vil bli fremtidenes general sekretærer.
Hva er dine tanker rundt konflikten mellom Nord Korea og Sør Korea?
– Politikerne må sette seg mer inn i konflikten. President Lee innser ikke at vi må finne en løsning for uenigheten. Økonomiske problemer burde ikke påvirke Koreas enighet. Tragedien mellom de delte familien må få mer oppmerksomhet og stemmene deres må bli hørt.
Hva er dine fremtidsplaner?
– Jeg skal jobbe hardt for bli Koreas neste general sekretær.

Delegat for Storbritannia i GA3:
Navn: Jae Won Yu
Alder: 16 år
Er det første gang du deltar på MUNOS?
– Dette er faktisk min tredje gang at jeg deltar, og jeg er alltid glad for å være tilbake.
Hvorfor deltar du på MUNOS?
– Dette er en fabelaktig sjanse for ungdommer å snakke foran et stort publikum. Hvor vi debattere internasjonale konflikter og overtaler mange nasjoner for å støtte den beste resolusjonen.
Hvilket felt er du interessert i på en internasjonal basis?
– Diplomati, men jeg er spesielt interessert i internasjonalt shipping. Utvikle økonomien i u-land. Håndtere alvorige konflikter og dermed inspirere andre land.
Hva er dine erfaringer innenfor MUNOS?
– Jeg syntes det er fantastisk, fordi det er veldig sofistikert. Ungdommene blir hørt og vi diskuterer viktige spørsmål på et svært internasjonalt nivå.
Hva er dine fremtidsplaner?
– Jeg har tenkt å gå på et universitet i USA, også bli internasjonal diplomat.
Hva er dine tanker om konflikten mellom Nord og Sør Korea?
– Det er et veldig sensitivt spørsmål. Forholdet mellom Nord og Sør er overdrevet. Jeg går på skole i USA og rektoren på skolen min ville samle oss til å gudstjeneste for å be om at vi kom trygt tilbake, da jeg og mine koreanske klassekamerater skulle reise til hjemlandet vårt. Dette er faktisk en tradisjon på skolen vår som har vart i 60 år. Sør Koreas første president har alltid vært hyggelig ovenfor Nord Koreanere. Sør Korea har alltid prøvd å hjelpe dem, og for Nord Korea kan det virke som at vi dominerer. Det er kanskje derfor de provoserer Sør Korea…

Delegat for D. P. R. K (Nord Korea) i GA3 :
Navn: Shim Gawoon
Alder: 14 år
Er det første gang du deltar på MUNOS?
– Det er min første gang og dette er en fantastisk mulighet for at stemmer blir hørt.
Hvorfor deltar du på MUNOS?
– Jeg ville delta på denne internasjonale konferansen fordi jeg ville sette meg inn i en annen nasjons sko, og bli en stolt delegat for den.
Hvilket felt er du interessert i på internasjonal basis?
– Økonomiske konflikter mellom U- land og I- land.
Hva er dine inntrykk så langt av MUNOS?
– Jeg er litt skuffet fordi hver nasjon skulle snakke fra sitt representative nasjon, men det var mer deres personlige mening. I tillegg til at President panelet for avdelingen vår ikke har gitt så god informasjon, slik at mange delegater ikke vet hva vi snakker om.
Hva er dine fremtidsplaner?
– Jeg vil ta en mastergrad innenfor internasjonale studier (økonomi), det er en av grunnene jeg kom hit for.
Hva er dine tanker om konflikten mellom Nord og Sør Korea?
– Jeg syntes Nord Korea føler seg truet av Amerikanske soldater som er i Nord Korea. Og jeg tror at Nord Korea vil ha oppmerksomhet, men dette går ikke bra. Derfor har de så mange problemer. Det er opp til Sør Korea og USA til å finne en kompromiss til denne konflikten.

FN rollespill er en fantastisk mulighet for ungdommer å samarbeide på et internasjonalt nivå. Ungdommer får oppleve en simulert FN situasjon og får veldig gode og nyttige erfaringer ut av det. Rollespillet legger vekt på offentlige taler, gruppe kommunikasjon, research, politisk analyse, aktiv lytting, forhandlinger, konfliktløsing, notatskriving, og teknisk skriving. Rollespillet er profesjonelt, og ungdommer lærer mye om verden. Ikke minst er FN rollespill veldig gøy og sosialt!

MUNOS har vart i 7 år nå og populariteten øker bestandig. Derfor ønsker MUNOS å invitere internasjonal ungdommer til å delta. Mer om MUNOS kan du lese om her.


Alt i alt har dette vært en fantastisk opplevelse!

En ny undersøkelse viser at andelen barn som dør før de fyller fem år har falt med 60 prosent siden 1970. I år vil 7,7 millioner barn under fem år dø, mens tallet i 1970 var 11,9.

Selv om tallet på barnedødsfall har falt, går utviklingen likevel alt for sakte til at man kan ha håp om å nå FNs tusenårsmål om å kutte barnedødeligheten med 66 prosent fra 1990 til 2015.

[vg.no]

Hva kan man si om dette? Det at barnedødeligheten er på vei nedover er jo kjempebra! Likevel er det som et skår i gleden at FNs tusenårsmål ikke kommer til å bli nådd i denne farten. Hva mener dere?