Tema: Demokrati

Fra markeringen i Oslo sentrum 25. juli 2011.
Foto: Flickr / Kim Erlandsen, NRK.

I sommer hadde vi en fryktelig terrorhendelse i Oslo og på Utøya. Mange uskyldige ungdommer mistet livet. 

Vi i FN-sambandet tror at når noe sånt skjer, så kan det hjelpe å vise hverandre at vi bryr oss. Dette kan vi vise på mange måter, for eksempel med blomster eller en god klem.

Vi kan også vise at vi bryr oss ved å ta vare på alt det som er godt i samfunnet, og styrke de verdiene som er viktige for oss.

Derfor åpner vi Ungdomspanelet for alle landets ungdom i perioden 22. august til 22. september. Her kan du fortelle hvilke verdier du ønsker skal gjelde i Norge og i verdenssamfunnet.

FN’s medlemsland har siden slutten av andre verdenskrig jobbet kontinuerlig for demokrati og menneskerettigheter, fred og sikkerhet, solidaritet og likeverd.

Er dette viktige verdier for deg? Er det andre verdier du tenker er viktige for et godt samfunn?

Du kan skrive så langt eller kort du vil. Du kan være anonym hvis du vil, men skriv gjerne under med navnet ditt og hvilken skole du går på.

Bruk kommentarfeltet nedenfor her til å sende dine tanker:

Virker det ikke litt absurd for deg at verden ennå er som den er. At på en global og internasjonal skala så er verden på sin måte et anarki, og ja, da mener jeg anarki på den samme skamfulle måten som vestlig media bruker begrepet. En stat kan gjøre nesten som den vil og likevel har nesten ingen noe de skulle ha sagt. Eller at kriminelle kan flykte til andre land for å unngå represalier, og straffeforfølgelse i landet der lovbruddet skjedde. Ja, jeg vet at jeg kommer rimelig sent på banen med denne kritikken av verdenssamfunnet, nå når både FN og andre intutisjoner f. eks den internasjonale straffedomstolen i Haag har blitt betydelig styrket i årene etter den kalde krigen.

Men fortsatt settes statssuverenitetsprinsippet høyt, der for er det fint at man til tider når det er helt nødvendig, overkjører en stats rettigheter til fordel for menneskene som bor der sin overlevelse. Her tenker jeg spesielt på Libya, og FN’s støtte til internajsonele opperasjoner i landet. Det gjennstår enda å se hvordan den Libyske borgerkrigen vil utarte seg, men jeg støtter enda FN-mandatet om støtte til oppørerne i Øst-Libya. Jeg er fullstendig klar over at jeg beveger meg inn på farlig grunn nå når jeg sier at visse stater kan invaderes, mens jeg ungår å nevne andre eksempler som er mer kontroversielle. For ja, både Irak og Afghanistan ble invadert med mange av de samme argumentene, men her er det mange andre faktorer som spiller inn; religion, hvem som får makten, olje, mangel på FN-mandat, og sist men ikke minst at disse var USA’s kriger, mens i Libya er det det libyske folkes krig, enn så lenge.

Et annet aspekt ved globaliserinegen er at kriminelle, eller folk som er mistenkt for kriminelle handlinger bare kan sett seg på fly og dermed flykte til andre land for å unngå konsekvensene av sine handlinger. Et meget relevant eksempel her er Martine-saken som de fleste kjenner godt til. Her har den mistenkte, Farouk Abdulhak flyktet til hjemlandet Jemen, og kommer ikke til å bli utlevert til Storbritannia.

En annen ting er at store multinasjonale selskaper går fra land med sterke lover som beskytter arbeiderne, til land med mye svaker lover der arbeidere ikke har noen rettigheter.

Uansett, før jeg kommer med flere digresjoner og roter meg enda lengre vekk fra det jeg skulle skrive om.. Poenget med innlegget skulle være at dersom du ser et behov for en mer sammensveiset verden, der prinsippet om at alle er like mye verdt og at loven skal være lik for alle. Så finnes det flere bevegelser og organisasjoner som jobber for større samordning og samarbeid på en internasjonal skala. Den støreste av disse er World Federalist Movement. De jobber også for et mer demokratisk FN, og mer makt til FN. Hovedkvarteret deres ligger i New York, like overfor FN-bygningen. Helt siden 1947 har de jobbet for etabelerinegn av et globalt styringssystem.

Dette innlegget er ment som en støtte til tanke om internasjonalisme. I tillegg har jeg lekt litt med tanken om en verdensregjering, og er i utgangspunktet ganske åpen for dette.

Hvordan stiller du deg til en mulig verdensregjering?

Mubarak må gå!

AV 7. februar 2011 Demokrati

Jeg er så lei av han dusten Mubarak! Kan han ikke bare trekke seg helt? Han har blitt presset fra skanse til skanse i to uker nå, og likevel klynger han seg til den siste rest av makt han har. Så langt har demonstrantene fått viljen sin i alt, unntatt det at han fortsatt sitter som president. Denne udemokratiske juksepaven burde trekke seg og gi plass til et virkelig demokrati.

I det siste har han fått støtte fra en kanskje noe uventet alliert, nemmelig Israel. Israel som Midtøstens eneste demokrati burde vell egentlig støtte kampen for demokrati, men neida.Mubarak har vært relativt Israelvennelig og har i stor grad samarbeidet med Israel.Israels frykt kommer nok i stor grad fra at hvis det Muslimske brorskapet skulle få makt i Egypt, så ville nok muligens den politiske situasjonen i området forandre seg betydelig.Jeg tror at Israel må huske at det langt fra bare var tilhengere av det Muslimske brorskapet som demonstrerte mot Mubarak, men også mange koptiske kristne som jeg vil tro at ikke har noe særlig interesse av at en islamistisk organisasjon skulle komme til makten i Egypt.

I det siste har også USA kommet på banen. USA sier at de støtter demokratiet, men foreløpig har de vært veldig vage i sin kritikk av Mubarak, som dog er/var en viktig alliert av USA. Det er kanskje ikke så lett å kritisere diktatoren når han er din diktator?

Tenkte jeg skulle prøve noe nytt. Dere skal få stemme på hva dere mener er det mest umiddelbare problemet som FN og verdenssamfunnet må løse. Gå inn på denne linken:

http://www.tummiweb.com/escnation/scorewiz/rsvp.php?id=91545&a=2odyp9k&vnr=next

Avstemningen følger et MGP-format: Dere rangerer punktene jeg har satt opp fra viktigste til 10. viktigste. De første 50 til mølla får stemmene sine med i det endelige resultatet.

Håper dere syns dette blir en litt morsom idé! :]