Tema: Klima og miljø

Jeg må nok en gang minne alle om Earth Hour den 27.mars klokken 20.30-21.30! Det er ikke så mye som skal til fra en person for at flere blir med!
La Earth Hour ha en slags domino effekt på oss!

Har du deltatt på Earth Hour før? eller blir kanskje dette din første gang?