Tema: Menneskerettigheter

Andreas Karmhus

Gaza City. Foto: Wikimedia

14. September 2011 holder FNs generalforsamling sitt 65. årlige møte. Blant mange viktige saker, er det spesielt én sak som mange (inkuldert meg) er opptatt av. For etter to år med så godt som ingen forhandlinger mellom det palestinske lederskapet ( PLO, Palestinian National Authority) og Israel, har palestinerne omsider fått nok.

Palestinske myndigheter har tidligere varslet at de i september vil prøve å oppnå anerkjennelse fra landene i FNs generalforsamling. Dette skyldes i stor grad Israels uvillighet til å nok en gang stoppe byggingen av nye bosettninger. Mahmoud Abbas og de andre palestinske lederne nekter å forhandle med Israel, så lenge israelerne ikke setter byggingen på vent. Samtidig kan man også peke på at i de siste årene har man fått mindre og midre ut av forhandlinger, i takt med at det israelske samfunnet har blitt ytterligere høyrevridd.

Det kan sees på som veldig drastisk å søke medlemsskap og dermed anerkjennelse av FN under gereralforsamlingen. Palestinerne går altså rundt forhandlingsbordet og stiller et slags ultimatum til FN. Samtidig kan vi si at dette er det eneste virkemidlet de har igjen.

FNs foreslåtte grenser mellom Palestina og Israel, fra 1947. Foto: Wikimedia

Det er klart at en ideell løsning er at israelerne hadde kommet fram til et kompromiss med palestinerne, men silk som situasjonen er nå, virker det ikke som at noen av partene er villige til å gi noe. Det palestineke lederskapet krever at grensene skal trekkes etter FNs vedtak fra 1967, noe som de etter min mening har rett til å kreve.

Akkurat i år knyttes det stor spenning til andres staters annerkejnnelse av den palestinske saten, dette skyldes i stor grad den arabiske våren. Endelig har folkemassene tatt makt og kontroll bort fra autoritære og undertrykkende ledere. Dette har også lagt økende press på Israel, som skal være mer villig til å gi mer til Palestinerne enn de har vært på lenge. For det nåværende lederskapet i Israel ønsker seg absolutt ikke en fungerende anerkjent palestinsk stat.

Det forventes at Norge vil annerkjenne denne palestinske staten, i og med at vi er en av palestinernes største støttespillere, pluss at vi jo har et palestinsk konsulat her i Norge. Likevel tør vi ikke være helt sikre før Norge faktisk har anerkjent Palestina. Vi må huske at det er veldig mange som foretrekker at en palestinsk stat skal oppretttes på den “riktige” måten, UD med Støre i spissen hadde nok også foretrukket dette, men likevel ventes det at Norge anerkjenner Palestina.

Det palestinske flagget. Foto: Wikimedia

Akkuart i år har palestinerne tro på å omsider få sin anerkjennelse etter så mange år. Under Salam Fayyads økonomiske ledesle har de oppnådd et økonomisk fungerende samfunn ( på vestbredden) som gjennom støtte fra Giverlandsgruppen klarer å få Ramallah og de andre palestinske byene på Vestbredden til å gå rundt. Dette kombinert med den arabiske våren og at Israel sliter med dårlig presse etter mange kontroversielle lover (Blant annet; BBC 1 og BBC 2 ) gjør at mange har troen i år.

La oss i alle fall håpe at etter September 2011 kommer Palestina til å være annerkjent som en stat av FN. Det er da arbeidet for frihet virkelig kan begynne.

Mina Hennum Mohseni

Etter at stortingsrepresentant og leder i Oslo FrP, Christian Tybring-Gjedde, skrev kronikken «Drøm fra Disneyland» i fjor, ble han invitert av redaktøren av den islamkritiske nettsiden Document.no, Hans Rustad, til å holde et foredrag i foreningen Documents Venner. I kronikken «Drøm fra Disneyland» rakker Tybring-Gjedde ned på Arbeiderpartiet og de flerkulturelle sidene ved Norge, og uttrykker bekymring med tanke på at Norge blir mer og mer flerkulturelt, og at vi derfor vil risikere å miste vår egen, norske kultur til fordel for den nye «flerkulturen», som han kaller det.

I foredraget sitt hos Documents Venner kom Tybring-Gjedde med flere veldig drøye uttalelser, blant annet at regjeringen undergraver norsk kulturarv med sin innvandringspolitikk. I tillegg påsto han at innvandringen til Norge og Europa er enorm, og at kampen mot trusselen mot den norske kulturararven, det vil si kampen mot islam, er verre enn situasjonen på 30-tallet! Tybring-Gjedde sammenlikner altså islam med nazismen!

Hva er det som feiler denne mannen? På hvilket grunnlag er det han har uttalt seg? Hvor mange muslimer kjenner han? Vet han hva islam er? Eller hva nazisme er? Det går ikke an å si noe sånt! Og hvorfor i all verden skulle Arbeiderpartiet eller norske muslimer, eller noen i det hele tatt, ønske å ødelegge norsk kulturarv? Det er en helt vanvittig uttalelse! Det skal litt til å ødelegge et samfunns kulturarv – kulturarven er en naturlig del av samfunnet og folks liv. Men alle kulturer forandrer seg med tiden, og man kan ikke desperat forsøke å holde på det gamle dersom det ikke er naturlig for folk. Det er også helt utrolig sprøtt å tenke at muslimer eller andre innvandrere kommer til Norge med den hensikten å ødelegge kulturarven vår!

Hva er det Tybring-Gjedde vil når han kommer med slike uttalelser? Hvorfor kaster han bort ytringsfriheten sin på å komme med rasistiske uttalelser og skape splid og unødvendig frykt? Og hvorfor kaster nordmenn bort stemmeretten sin på å velge et menneske med slike rasistiske holdninger? Vil man virkelig at han og hans meningsfeller skal få spre sitt hat?

Er det ikke litt skummelt at det eksisterer et forum som Document.no og Documents Venner, som gir islamkritikere og høyreekstreme en mulighet til å oppmuntre hverandre og gi hverandre støtte for sine fordreide syn? Jeg forstår ikke hva de er så redde for – jeg synes det faktum at slike fora eksisterer er mye skumlere enn det disse menneskene frykter så veldig – nemlig et flerkultrelt samfunn. At det eksisterer mennesker i Norge med forskjellig bakgrunn og kultur er jo så positivt på så mange måter!

Folk som Christian Tybring-Gjedde og Hans Rustad gjør meg kvalm! De bidrar ikke med noe positivt – de bidrar ikke til en seriøs debatt om norsk innvandringspolitikk – det eneste de bidrar med er å skape helt unødvendig og ubegrunnet splid og hat.

Christian Tybring-Gjedde, Hans Rustad og deres meningsfeller gjør meg så sint! Hvorfor rotter de seg sammen på den måten uten å forsøke å se ting i perspektiv? Dette skjer i Norge i dag! Det går jo ikke an! Tror de virkelig at muslimene prøver å «ta over» landet? Det er tåpelig! Nå må de slutte å snakke om ting de ikke vet noe om – for det er åpenbart at de ikke kjenner mange muslimer når de kan mene det de gjør. Og norske velgere må ikke la rasister få komme til makta! Det er vi som bestemmer hvem som skal styre, så nå må vi bruke stemmeretten vår til noe positivt!

 

Etter tragedien som har rammet oss, står hele Norge samlet. Ingen snakker om hevn, bare kjærlighet og samhold, og det gjør meg stolt! Alle er enige om at det er én person som står bak dette, og verken hans familie eller venner får noe skyld, moren til gjerningsmannen har til og med fått en egen støttegruppe på facebook! Dette er fantastisk!

Når først noe så forferdelig har skjedd oss, må jeg si at jeg er «lettet» over at det var en etnisk nordmann som sto bak; en kristen ekstremist. Hvis ikke, er jeg veldig sikker på at muslimer i dette landet ville fått et utrolig tøft og vanskelig liv en periode. Hadde en islamist stått bak angrepet, ville det blitt slått opp stort i alle medier at det var en muslim – og diskusjonen om innvandring og integrering ville tatt helt av, og blitt veldig usaklig. Det ville sannsynligvis ha blitt økt rasisme i Norge, og ikke minst økt mistenkeliggjøring av muslimer.

Det kan virke dumt og unødvendig å snakke om hvordan ting kanskje kunne ha vært, men jeg synes det er viktig å tenke på det. Jeg skal ikke si helt sikkert at det ville blitt sånn, men det er absolutt ting som kan tyde på det; før det ble kjent at terroristen var norsk og kristen, opplevde muslimer å bli trakassert på gata i Oslo. Dette gjør med kvalm og så utrolig sint!

Da folk trodde det var en muslimsk ekstremist som sto bak, så var «alle» muslimer skyldige. Mens nå som det viser seg å være en kristen ekstremist, så er alle enige om at dette kun er hans skyld. Selvfølgelig er det det! Og hvis det hadde vært en muslim, ville det også kun ha vært hans eller hennes skyld! Men det er det åpenbart ikke alle som forstår. Hadde det vært en muslimsk ekstremist, ville alle ha fokusert på at han eller hun var muslim, uansett hvor norsk personen var. Hvorfor er det da ingen som fokuserer på at denne mannen er en kristen ekstremist? Vold og terror er så fjernt fra kristendommen som overhodet mulig. Men det har ingenting med islam å gjøre heller!

Det provoserer meg veldig at så mange med én gang antok at det måtte være en islamist som sto bak, fordi den typen bombe som ble brukt har blitt brukt av islamister før. Det er ingen hemmelighet at bombeoppskrifter er tilgjengelige på internett. Og de fleste terrorangrep i Europa er ikke utført av muslimer! Også media og eksperter antok med én gang at muslimer sto bak. Tenk å være muslim i Norge da!

Det er så godt at hele Norge står sammen nå, men samtidig gjør det meg trist å tenke på at en stor gruppe nordmenn kunne risikere å bli utsatt for hets og utestengning dersom en muslim hadde stått bak. Som jeg nevnte tidligere; et bevis for dette er den trakasseringen noen muslimer opplevde rett etter attentatet.

Det som har skjedd er forferdelig, og det er viktig å huske på at den som har gjort det er én person, og da er det kun han som står bak; uansett hvilken etnisitet eller religion gjerningsmannen hadde hatt.

Når det er sagt, må jeg helt til slutt si at jeg er veldig stolt av å være norsk, og å leve i et land som har taklet en så grusom hendelse på en så flott måte! Ingen snakker om hevn, alle snakker kjærlighet!

Det som har skjedd er fryktelig! Jeg trenger neppe å presisere hva jeg mener. Det er kvalmende å tenke på alle som har dødd, alle som er skadet og alle pårørende. Det er helt fryktelig å tenke på de andre ungdommene som var på Utøya og som klarte å flykte eller gjemme seg, fryktelig å tenke på hva de har opplevd. Det de har opplevd vil de huske hele deres liv. De vil nok ha mareritt og fæle bilder i hodet og horrible lyder i minnet i lang tid fremover. Men de vil ikke være ødelagte. De vil komme seg. Det virker ikke sånn nå, men dette varer ikke evig. Alle må være sterke. Alle vil være sterke! For seg selv og for de omkommende og pårørende. Vi holder sammen! Norge holder sammen! Det viser at vi er en sterk nasjon som ikke vil la seg slå av en enkel hatefull person. Vi skal ikke la han vinne, eller hans tankegang. Det er ikke riktig, og det vet vi.

Jeg står her nå og skriver og kjenner hatet og raseriet boble i meg. Jeg kjente det ikke sånn for to dager siden når dette skjedde. Jeg skjønte ikke hvor fælt dette var! Men jeg fikk nylig vite at en person jeg kjenner og bryr meg om var på Utøya og flyktet for livet mens en jævel skøyt etter ham. Han klarte å flykte, og har det heldig vis (så) bra (han kan ha det) nå. Men tanken på at han kunne ha dødd, eller blitt skadet, er der. Nå skjønner jeg hvor fælt dette egentlig er. Jeg føler med alle som har mistet noen og tenker på alle som var der og husker alle som har dødd. Men den ene tingen som gjør at jeg ikke roper ut, hyler og skriker ut alt hatet mitt og lar det gå ut over andre, er denne tanken:

“VI SKAL SLÅ TILBAKE, IKKE MED TERROR, MEN MED KJÆRLIGTET, KJÆRLIGHET OSS IMELLOM, KJÆRLIGGET TIL ALLE”

Habon Beegsi

Jeg forstår at folk er i sjokk, lei seg, er i sorg og forstår ikke hvordan dette kan ha skjedd. I likhet med mange ungdommer fra hele Norge har jeg vært selv på Utøya, kan forestille meg beskrivelsene og vet hvor kaldt vannet er. Ord kan ikke beskrive hvordan det er å være bortreist i USA og tenke på alle ungdommene som døde på fredag og ofrene etter bomben i hjembyen min Oslo.

Jeg ønsker bare å si at det er utrolig respektløst og det hjelper ikke å bruke Facebook til å diskutere måter å drepe eller torturere gjerningsmannen. Norge er et lite land og alle kjenner noen som er berørt på en eller annen måte. Vis respekt ovenfor de som var tilstede og forsøker å bearbeide hva de har gått igjennom.

Vi lever i et demokrati og har et rettferdig rettsystem.Man er uskyldig inntil det motsatte er bevist og får den straffen du fortjener. Fokuset vårt burde være på samhold, støtte familiene og vennene til ofrene.

«Om én mann kan vise så mye hat, tenk hvor mye kjærlighet vi alle kan vise sammen» – Jens Stoltenberg.

Jeg kondolerer, men synes det er beundringsverdig å se hvordan Norge som en nasjon takler dette.

Det har skjedd noe forferdelig i Norge – det verste som har skjedd i dette landet på mange, mange år, og for mange mennesker det verste de noen gang har opplevd. Det er så grusomt hva et menneske kan få seg til å gjøre mot andre mennesker! Tenk at det finnes noen som er så onde! Tenk å ha så syke meninger og oppfatninger, og enda verre; tenk å tro så sterkt på noe som er så sykt og så feil at man går til det skrittet å planlegge og ikke minst å utføre en så ondskapsfull handling! Hva er det som driver et menneske til å gjøre det som Breivik gjorde?

Jeg føler med alle de som er rammet av denne tragedien; de døde, de skadede og deres pårørende. Jeg og hele resten av Norge tenker på dere!

Fra og med i dag og til 24. juli foregår Tromsø Dialog 2011. Dette er verdens største amatørteaterfesatival som arrageres rund om kring i verden. Dette er 2. gang den arrangeres i Norge der første gang var for 20 år siden. Under frestivalen skal 18 land fra rund omkring i verden oppre på Kulturhuset, KULTA og Hålogaland Teater. Det er land som Frankriket, Cuba, U.S.A, Argentina, Monaco ect. Hvert land vil opptre to ganger.

Tromsø Dialog 2011 har et spesielt fokus på fattigdomsproblematikken og kulturutøvelsen. Et av festivalens hovedmål er å oppfordre til dialog og handlekraft. En stor del av dette skjer selvsagt via forestillinger og sosiale arrangementer, men det skal også arrangeres et symposium Brød og sirkus, der deltakerne skal drøfte hvorvidt kulturell deltakelse kan hindre sosial eksklusjon. Brød og Sirkus er et symposium om fattigdomsproblematikk i tilknytning til FNs tusenårs mål. http://www.tromsodialog2011.no/nb/symposiet_brod_og_sirkus_forbered_deg_pa_a_bli_engasjert_og_inspirert

Den verdensomspennende teaterorganisasjonen IATA (International Amateur Theatre Association) står bak den internasjonale teaterfestivalen Tromsø Dialog 2011 som arrangeres i Tromsø 14. til 24. juli. Festivalen arrangeres hvert andre år, sammen med en internasjonal kongress. I år er det Norsk teaterråd og HATS som er vertskap for festivalen.

VI ØNSKER ALLE VELKOMMEN OG HÅPER DETTE BLIR EN MINNEVERDIG FESTIVAL!

Når man tenker på all diskrimineringen og all rasismen i verden mot fargede mennesker, er det lett å tenke: Det er dumt! eller: Samma det, ikke mitt problem! eller: Jeg kan jo ikke gjøre noe med det uansett.

Det er jo ikke alle som tenker dette, kanskje er det noen som ikke tenker på det i det hele tatt engang. Men uansett hva folk tenker, hva du tenker så er det en ting de fleste ikke tenker. Og det er dette:

Foto privat, utdrag fra boken Dødspillen av Kenneth Bøgh Andersen

I dag, den 12. juni, er det Verdens dag mot barnearbeid. Det er over 200 millioner barnearbeidere under 14 år i verden i dag, de fleste lever i Asia, og en stor del av dem er mellom 5 og 11 år. Ofte jobber de med jordbruk, fiske eller i gruver og fabrikker, og mange jenter, helt ned i 5-årsalderen, jobber som hushjelper. Arbeidet går utover lek og skolegang for barna, og mye av arbeidet kan føre til alvorlige helseskader; de jobber med farlige maskiner, de kan få brannskader, pådra seg lungesykdommer ved å puste inn farlige gasser, og å bli funksjonshemmet ved å gjøre altfor tungt arbeid. Arbeidsgiverne ansetter barn fordi de er billigere enn voksne, og fordi de ikke protesterer dersom de ikke blir behandlet bra.

Her må vi som forbrukere ta vår del av ansvaret; vi vil ha så billige varer som mulig, og varer produsert av barnearbeidere vil ofte være veldig billige, fordi barna får dårlig betalt.

Ingen foreldre ønsker å utsette barna sine for fare eller å hindre dem i å leke eller å gå på skolen, men foreldrene til barnearbeidere er tvunget til å sende barna på jobb på grunn av fattigdom. Familien er rett og slett avhengig av at også barna tjener penger for å klare seg!

Dette er en ond sirkel! Barna må arbeide på grunn av fattigdom, men det at de arbeider og ikke får utdannelse vil bare føre til enda mer fattigdom. Uten utdanning blir det vanskelig for dem å få en jobb som er så godt betalt at de kan forsørge sin fremtidige familie, og det betyr at deres barn igjen også må jobbe istedenfor å få utdannelse, og så videre.

Barnearbeid er et brudd på menneskerettighetene, men løsningen er ikke bare å forby alle former for barnearbeid med én gang. Da vil jo ikke barna og deres familier overleve. Til å begynne med er det viktig at forholdene på arbeidsplassene blir forbedret, og at barna kan få litt utdannelse ved siden av arbeidet. Det aller beste er at foreldrene tjener nok, for da vil det jo ikke være nødvendig at barna må jobbe. I tillegg er det mange land som ikke har skikkelige lover som beskytter barn mot økonomisk utnytting eller som ikke håndhever lovene, og dette må det også gjøres noe med!

Har du lyst til å hjelpe barnearbeidere, er ikke nødvendigvis løsningen å slutte å kjøpe produkter produsert av barn; da tjener de ingenting, og familien vil sulte. Men støtt gjerne organisasjoner som kjemper for barns rettigheter, for eksempel UNICEF!

For 51 år siden på denne dagen, altså i 1960 ble 69 mennesker drept i Sharpville i Sør-Afrika. De ble drept i sammenhengen at befolkningen med fredelige midler demonstrerte mot apartheid. Apartheid er navnet på den regjeringsinitierte rasistiske politikken som ble praktisert i Sør-Afrika fra 1948-1994. Befolkingen ble da delt inn i fire “rasekategorier”. Av de fire “kategoriene”, var det bare den “kategorien” der de hvite var, som fikk lov til å stemme og som ikke ble diskriminert. Alle de andre “kategoriene” ble diskriminert på den ene eller den andre måten, men hovedsakelig pga. den hudfargen de hadde.

I 1966 bestemte generalforsamlingen at denne dagen skulle rette fokus mot kampen om å bekjempe all rasediskriminering. Og siden da har vi kommet langt i kampen men ikke langt nok!

I år er det 42 år siden den Internasjonale konvensjonen mot rasediskriminering ble vedtatt. Det var den første menneskerettighetskonvensjonen som ble vedtatt av FN. Men selv om det er så lenge siden dette ble vedtatt er det fortsatt rasediskriminering rundt omkring i verden. Det er heldigvis ikke sånn at folk med annen hudfarge må sitte bakerst i bussene eller stå. Eller at de ikke kan ha samme jobb som de hvite. Men de blir fortsatt diskriminert. Dette er ikke bra! Folk må begynne å fatte at selv om folk ser forskjellige ut så er de fremdeles mennesker, og alle mennesker bør ha de samme rettighetene. Rasediskriminering er like dumt som å skille svarte og hvite labradorer, eller svarte og oransje gullfisker. Og du må være enig med meg, det er bare teit!

Dette året er den internasjonale dagen for avskaffelse av rasediskriminering viet til å bekjempe diskriminering som personer med afrikansk avstamning møter. Det betyr at folk som er fra Afrika, eller har foreldre, eller besteforeldre fra Afrika skal få slutte å bli diskriminert bare fordi de er fra Afrika.

Så hvis du vil hjelpe dette “prosjektet” trenger du ikke gjøre mer enn å spre dette videre. Sammen kan vi skape et bedre samfunn for alle J