Sidra Yousaf

Sidra Yousaf

18 år gammel oslojente, med et stort engasjementet og interesse for menneskerettighetene, rettferdighet og likestilling. Ellers går meste av fritiden ut på venner og prokrastinering av skolearbeid.

Engasjement og deltakelse blant ungdom er viktig for å oppnå et godt samfunn og en god utvikling i fremtiden.  Kilde: ndla.no // Fotograf: Øyvind Nordahl Næss
Engasjement og deltakelse blant ungdom er viktig for å oppnå et godt samfunn og en god utvikling i fremtiden. Kilde: ndla.no // Fotograf: Øyvind Nordahl Næss

Når vil vi unge anses som modne nok til å få delta fullt ut i demokratiet, til å få stemme ved valg? Engasjement og deltakelse blant ungdom er viktig for å oppnå et godt samfunn og en god utvikling for fremtiden.

Den 17. desember 1999 vedtok FNs hovedforsamling i sin resolusjon 15/120 at 12. august skulle være den internasjonale ungdomsdagen. For hvert år er det et nytt tema for denne spesielle dagen. I år er det deltagelse.

I noen land finnes det mange arenaer og plattformer hvor ungdom kan engasjere seg og uttrykke seg politisk, som for eksempel her i Norge. I andre land er slike områder for politisk engasjement ikke-eksisterende.

Det er ikke å legge skjul på at unge i dag er langt mer interessert i å delta i demokratiet enn før. Selv om 16 og 17 åringer ikke får stemme ved valg er det noe vi ungdommer i Norge må forstå og verdsette. Ikke alle unge er så heldige som oss. Vi må gjøre det beste ut av det.

Dagen demokratiet ble truet

I det siste har man sett at valg deltakelsen blant unge øker. Flere er interessert i å ta del i demokratiet. En grunn til at valgdeltakelsen har økt i Norge er terrorangrepet mot samfunnsengasjerte ungdom på Utøya i 2011.

22.juli det året ble demokratiet truet, men definitivt ikke svekket. Flere unge ble interessert i politikk og det å ha muligheten til å mene noe angående samfunnet.

Forskning av Johannes Bergh ved UiO fra 2013 viser at tendensen til å stemme blir mindre ettersom man blir eldre og slutter i arbeidslivet. Man omgås ikke i like stor grad med andre folk, dermed kan det føre til at en rett og slett begynner og miste interessen for politikk.

Forskning og praksis viser at når den yngre generasjonen får mulighet til å delta ved valg, de blir de mer interessert i å bidra til demokratiet. Hvorfor er det likevel noen som mener at alderen for stemmerett ikke burde bli mindre?

Det argumentet som jeg får høre mest er at 16 åringer ikke er modne eller nok reflekterte. På den ene siden kan jeg skjønne personer som vil mene dette. Som da jeg gikk på ungdomsskolen diskuterte klassen om 16-åringer bør få stemme ved valg. Dette fikk meg til å tenke over om elevene i min klasse er voksne nok til å stemme. På den andre siden mener jeg det likevel er feil å kategorisere 16 og 17 åringer som umodne og ureflekterte personer.

Vi tar ansvar men vi får ikke stemme

Jeg er en 17 år gammel jente engasjert i samfunn og politikk som definitivt ville brukt stemmeretten min hvis jeg ble gitt sjansen. Det er flere unge på lik alder som ville gjort det samme.

Som 16-åring er du ferdig med obligatorisk skolegang. Du kan i denne alderen skaffe deg en jobb, skatte av inntekten din og bli straffet for lovbrudd. Ungdom i denne alderen er gamle nok til å ta ansvar for sine handlinger.

Hvorfor tror man ikke det samme om ungdom når det kommer til stemmerett? Bør ikke unge som bidrar med skatt ha noe å si om hva pengene de tjener og jobber for skal brukes på, eller hvordan reglene skal være i landet?

Tema for den internasjonale ungdomsdagen 2015 er deltagelse, hvordan inkludere ungdom i samfunnet og i demoraktiske prosesser?

Tema for den internasjonale ungdomsdagen 2015 er deltagelse, hvordan inkludere ungdom i samfunnet og i demoraktiske prosesser?

Norge er et land hvor 16- og 17-åringer har mange muligheter til å delta aktivt i politikken, uavhengig stemmerett. Vi har ulike internettsider og forum hvor vi kan fremme våre meninger og synspunkter. Vi har også uavhengige organisasjoner og ungdomspartier. Noe av det beste med Norge er at unge kan delta uansett hvor de bor og hvor de kommer fra.

I 2013 rett etter stortingsvalget i Norge var jeg med på en konferanse hvor jeg arbeidet sammen med ungdommer fra 9 forskjellige land. Temaet for konferansen var ungdommers deltakelse i politikken. Jeg husker å ha snakket med en gutt fra et av de andre landene. Han fortalte meg at jeg var veldig heldig som var ungdom i Norge. Jeg spurte ham hvorfor. Han svarte, «fordi i Norge har ungdommer så mange ulike arenaer for å kunne påvirke landets politikk». Han fortalte videre at i det landet hvor han kom fra hører de politiske lederne i landet for det meste kun på ungdommene som lever i, eller nær hovedstaden. Gutten jeg snakket med sa han levde på landet og dermed ikke hadde like mye å si som ungdommene boende i hovedstaden.

Jeg mener at 16 åringer bør få stemmerett

Tiden bringer med seg mange endringer. En av endringene er mer og flere samfunnsengasjerte ungdommer, som ønsker å ta en mer aktiv del i demokratiet. Hvis likevel argumenter som at 16 åringer i dag ikke er modne nok til å stemme skal bidra til at unge i denne aldersgruppen ikke får denne rettigheten, betyr det heller ikke at ungdommer skal trekke seg tilbake og holde tilbake sitt engasjement.

Vi er ungdommer i Norge. Vi bør anse oss selv som meget heldige som har så mange ulike plattformer og arenaer hvor vi kan være med på å påvirke landets politikk. Jo mer engasjement vi unge viser på de rette måter, jo mer modne og samfunnsengasjerte vil vi anses som.

Her har også skolene et ansvar. Det er på skolebenken vi tar til oss kunnskapen. Hos noen er engasjementet innfødt, men for de fleste er det viktig at det skapes engasjement, og skolen er et perfekt sted for å fremme nettopp dette.

Jeg mener det er trist at vi ikke får være med på å skape fremtiden vi skal leve i og bygge videre på. Stemmeretten er en av de tingene som viser og markerer demokratiet i dette landet. Så hvis vi unge i alder av 16-17 år får være med å stemme, vil det blant annet bidra til at grunnprinsippene til demokratiet vil stå sterkere, selv i fremtiden.

Er det ikke dette vi ønsker?

Vil du bidra i diskusjonen?

OM FORFATTEREN
Sidra Yousaf

Sidra Yousaf

18 år gammel oslojente, med et stort engasjementet og interesse for menneskerettighetene, rettferdighet og likestilling. Ellers går meste av fritiden ut på venner og prokrastinering av skolearbeid.