Mats Philippe Jensen

Mats Philippe Jensen

Mats (18) fra Oslo. Han går på Elvebakken videregående skole. Mats er opptatt av klima og miljø, LGBT+-rettigheter, internasjonal politikk og menneskerettigheter.

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?search=Water+&title=Special:Search&profile=default&fulltext=1&searchToken=1k1v5lfa1ujokw9z8tox6akev#/media/File:Water_drop_001.jpg
Vann er en stor potensiell kilde til konflikt i dette århundret. Foto: José Manuel Suárez

Sør-Afrika opplever i disse dager den verste tørken på årtier og vannreservene i storbyen Cape Town har nådd et kritisk lavpunkt. Estimater tilsier at innen juli vil kun 12% av vannkapasiteten være tilgjengelig, og innbyggerne i millionbyen vil for fullt oppleve konsekvensene av vannmangelen. Kan muligens situasjonen i Sør-Afrika være et forvarsel på hva deler av verden har i vente i framtiden?

Cape Town sin prekære situasjon har lenge ulmet under overflaten som en konsekvens av lite nedbør, og et uendret vannforbruk, og det er første de siste månedene at det er kommet tiltak mot vannsløsingen. Det er hovedsakelig de mest velstående innbyggerne i byen som har innlagt vann, og dermed også de som står for overforbruket. Likevel er det de fattige som rammes hardest av vannmangelen. Å ikke ha tilgang på rent vann bryter klart med bærekraftsmålene og er ikke minst med på å forverre livene til fattige i slumområdene i byen. I et land som Sør-Afrika med allerede stor sosial ulikhet, er det mulig at denne dagsaktuelle vannmangelen kan skape grobunn for konfrontasjon og sosial urolighet. En rekke av de rikere innbyggerne har allerede forlatt Cape Town eller holdt seg hjemme i frykt for mulig konfrontasjoner.

Fenomenet om vannmangel er dessverre ikke forbeholdt den sørafrikanske storbyen alene, en rekke megabyer globalt opplever lignende tilstander, eksempelvis i storbyer som Mexico City og Beijing. Vannressurser har lenge blitt spådd som en potensiell konfliktkilde innad i en rekke land og byer, og med et globalt klima stadig i endring, kan det virke som om denne dystre profetien går i oppfyllelse. Økt urbanisering og økonomisk vekst både i dag og i framtiden vil først og fremst gi økt vannbruk på et globalt plan, men vil også forsterke den globale oppvarmingen. Økt vannforbruk og global oppvarming går absolutt ikke hånd i hanske, og det vil kunne utvikle seg til å bli som en ond spiral. Flere og flere framvoksende byer i Afrika, Asia og Sør-Amerika risikerer å ende opp i samme situasjon som Cape Town opplever i dag.

Vann er i Norge et gode vi tar for gitt, men i internasjonal sammenheng er det en knapp ressurs og dette kommer uten tvil til å forbli uforandret de neste årene. Vi ser allerede nå at vannmangel kan være en utløser til konflikt i flere land og denne teorien vil med høy sannsynlig vise seg korrekt i framtiden. Heldigvis kan man endrer sine forbruksvaner, og det er essensielt at vi som verdensborgere har som mål å minke vårt karbon-fotavtrykk for å kunne bidra til å forebygge vannmangel og ikke minst global oppvarming!

 

Vil du bidra i diskusjonen?

OM FORFATTEREN
Mats Philippe Jensen

Mats Philippe Jensen

Mats (18) fra Oslo. Han går på Elvebakken videregående skole. Mats er opptatt av klima og miljø, LGBT+-rettigheter, internasjonal politikk og menneskerettigheter.