Nariman Hame

Nariman Hame

Nariman (19) fra Drammen. Hun går på Drammen videregående skole. Nariman brenner for likestilling, utdanning og rettighetene til religiøse minoriteter.

I dag er det FNs internasjonale barnedag! Dagen markeres årlig for å promotere barns rettigheter, og jubileet av Barnekonvensjonen. I dag, i et land sørvest på den arabiske halvøy, foregår et av de verste humanitære krisene i verden. I dag, i skrivende stund, lider flere barn i Jemen. Uten mat. Uten trygghet. Uten skole. Dette er de glemte barna.

Barn fotografert på Socotra øygruppe, 2016. PHOTO BY: Rod Waddington

Barn fotografert på Socotra øygruppe i Jemen, 2016.
PHOTO BY: Rod Waddington

Jemen har vært preget av instabiliteter i flere tiår. Frem til 1990, var landet delt i sør og nord, før de sluttet seg til et land. Tross for at landet ble ett, var situasjonen alt annet enn unisont. Landet har vært preget av sterke motsetninger, og konfliktlinjer mellom ulike grupper. Den største kampen har vært mellom Houthi-grupperingen og myndighetene. Houthi-gruppen ønsker mer representasjon i parlamentet, og bevaring av deres kulturelle identitet. Dessverre har ikke fremgangsmåtene vært fredelige.

I kjølvannet av den arabiske våren sitt utspring i 2011, ble datidens president og diktator Ali Abdulleh Saleh tvunget til å gå av. Hadi ble valgt som ny president, en ordning som Saudi-Arabia var bak, og en ny overgangsperiode skulle begynne i Jemen. Det skulle bli fred, stabilitet og en ny grunnlov. Dessverre skjedde ikke dette.

I 2014 var det fremdeles flere sterke motsetninger i Jemen. Mange av regjeringsstyrkene støttet fremdeles Hadi, mens andre forble lojale til Saleh. Dette ga et vindu til Houthiene, som i 2014 i allianse med Saleh og andre lojale regjeringsstyrker iverksatte et statskupp. Og dette utløste krigen som utspiller seg i dag.

Photo by: UN PHOTO Bilde fra FN Sikkerhetsråds møte, hvor det ble fastslått å fortsette sanksjonene mot grupper som truer stabilitet i Jemen.

Photo by: UN PHOTO
Bilde fra FN Sikkerhetsråds møte, hvor det ble fastslått å fortsette sanksjonene mot grupper som truer stabilitet i Jemen.

Som i alle kriger, er det beklageligvis sivilbefolkningen som er det rettmessige offeret. Dette er en krig som har ført til et av de verste humanitære krisene. En krig som har ført til over 3 millioner fordrevne, over 10.000 mennesker drept siden 2015, og et av de verste sult krisene i moderne tider. Og de som det har gått hardest utpå? Barna.

“Alle barn har rett til beskyttelse.” “Alle barn har rett til best mulig helsehjelp og nok mat og drikke” “Alle barn har rett til å bli hørt og bli tatt hensyn til”. Dette er et av hovedartiklene i FNs barnekonvensjon. I skrivende stund, står tusenvis av jemenske barn uten skolegang. Uten trygghet. Uten mat. Redd Barna, har anslått at over 50.000 barn vil dø av sult innen året er omme.

I tillegg, har den verste koleraepidemien i historien, slått ut i Jemen. Dødstallene overstiger 1500, og det er spesielt barn som lider grunnet svak immunitet, uhygienske forhold og dårlig næringsinntak. Attpåtil, er tilgang på humanitær hjelp knapp. På grunn av blokaden initiert av Saudi-Arabia ledede koalisjonen, er landet stengt for omverdenen, og humanitær hjelp kommer i liten grad inn. Ikke bare blir Jemen stengt for omverdenen – men omverdenen blir stengt for Jemen. Dette betyr at vi får begrenset tilgang til informasjon. Færre dør, når flere vet. 

Kanskje vi ikke kan ta ned blokaden fysisk – men vi tærer den ned ved å snakke om dette – derfor må vi snakke mer om Jemen. Mer enn noe annet, må vi snakke om barna. Vi kan ikke glemme barna av Jemen. Derfor dedikerer jeg denne dagen til barna av Jemen; til alle barn som har blitt frarøvet deres barndom.

Barn i Jemen, fotografert i 2015. FOTO AV: Rod Waddington.

Barn i Jemen, fotografert i 2015. FOTO AV: Rod Waddington.

 

Vil du bidra i diskusjonen?

OM FORFATTEREN
Nariman Hame

Nariman Hame

Nariman (19) fra Drammen. Hun går på Drammen videregående skole. Nariman brenner for likestilling, utdanning og rettighetene til religiøse minoriteter.