Nora Eklo

Nora Eklo

Jeg er 18 år, og går studiespesialisering på Katta i Trondheim. Der tar jeg fagene samfunnsøkonomi, rettslære og engelsk litteratur. Jeg interesserer meg for politikk og samfunn, og er glad i å skrive. Først og fremst vil jeg fokusere på miljø og menneskerettigheter, det er de to temaene jeg brenner mest for. Andre ting jeg liker er bøker, kaffe, internett og konserter.

De fleste har vel vært med på assosiasjonsleken der man skal si et ord, og nestemann skal si hva han/hun assosierer med det ordet. La oss prøve det nå, jeg begynner.

«Nord-Korea!»

…Du ville svare atombomber, ikke sant?

Det er nemlig her medias fokus har vært de siste årene. Stadig hører vi om Nord-Korea, hvorvidt de er en trussel for verdenssamfunnet eller ikke. Sjeldent, nesten aldri, leser vi om nordkoreanske flyktningers situasjon.

Det er ikke et mysterium hvorfor mange ønsker å flykte fra Nord-Korea. Omtrent en million nordkoreanere har sultet ihjel siden 1990-tallet. Landet er preget av økonomisk tilbakegang, og de er fullstendig avhengige av å importere mat for å unngå hungersnød. Befolkningen lever under ekstrem undertrykkelse fra regimet, og fluktforsøk kan resultere i dødsstraff eller straffearbeid på livstid.

Foto:flickr.com/ Retlaw Snellac Photography. Nordkoreansk propagandaplakat, der landets leder går hånd i hånd med sitt smilende folk. Det er langt fra virkeligheten.

Foto:flickr.com/ Retlaw Snellac Photography. Nordkoreansk propagandaplakat, der landets leder går hånd i hånd med sitt smilende folk. Det er langt fra virkeligheten.

Våren 2013 var det stort internasjonalt fokus på Nord-Koreas atomtrusler. Samtidig ser det ut til at sivilbefolkningens situasjon har falt i skyggen. I dag, nesten et år siden Nord-Koreas prøveoppskytinger, er trusselen ikke lenger så aktuell for den vestlige verdens media. Dette resulterer samtidig i at sivilbefolkningen i Nord-Korea blir glemt. De lever fremdeles under ekstrem politisk undertrykking, men vi hører lite om det her i Norge.

I 2011 var det 2700 nordkoreanske flyktninger, og tallet sank ned til 1500 i 2012 (flyktningehjelpen.no). I følge sørkoreanske menneskerettighetsaktivister skyldes ikke nedgangen i antall flyktninger økt levestandard, men en kraftig sikkerhetsoppstramming ved Nord-Koreas grenser. Årsakene til at folk flykter, som for lite mat, politisk undertrykking og en svært vanskelig hverdag, er altså ikke forbedret.

Mange rømmer fra Nord-Korea til Kina for å skaffe mat til familiene sine, noe som innebærer en livsfarlig risiko. Kineserne ser på nordkoreanerne som illegale økonomiske migranter, og dersom de blir tatt, blir de deportert tilbake i Nord-Korea der de kan bli sendt til arbeidsleirer og utsatt for tortur. I Kina står de helt uten rettigheter, og mange kvinner og barn er utsatt for menneskehandel og tvangsgifting med kinesiske menn. Nordkoreanere som blir sendt tilbake, blir utsatt for tvangsarbeid, nektet tilgang på mat, utsatt for tortur, og offentlige henrettelser finner jevnlig sted. Ofte benytter de seg av kollektiv straff, der tre generasjoner av en familie blir avstraffet fordi én motstilte seg regimet. Dette gjøres for å ‘renske ut’ alle som stiller seg skeptiske til Nord-Koreas ledelse.

Bilde fra en protest i London 2007. Protestantene vil åpne Nord-Koreas grenser og la det undertrykte folket flykte fra landet.

Bilde fra en protest i London 2007. Protestantene vil åpne Nord-Koreas grenser og la det undertrykte folket flykte fra landet.

I Kina må nordkoreanere komme i kontakt med menneskesmuglere, og på den måten komme seg til et tredje land for å søke asyl der. Heller ikke FNs flyktningeorgan UNHCR har rett til å operere fritt i Kina, slik at de kan gi flyktningene nødvendig hjelp. I 2009 ble to kristne kineserne, Li Mingshun og Zhang Yonghu, dømt til 10 og 7 års fengsel, fordi de ga flyktninger fra Nord-Korea humanitær hjelp og hjalp dem med å komme seg ut av landet.

Å flykte fra Nord-Korea er en desperat handling. De som tar sjansen er inneforstådt med konsekvensene av å bli oppdaget, og det sier noe om hvor grusomme leveforhold det er i Nord-Korea. Det må legges press på kinesiske myndigheter slik at de slutter å tvangsreturnere nordkoreanske flyktninger og gir FN tilgang til flyktningene, samt at de løslater kinesere som har forsøkt å hjelpe flyktningene. For å oppnå dette, må medias oppmerksomhet rettes mot Nord-Koreas flyktninger.

http://www.globalis.no/Land/Nord-Korea
http://www.flyktninghjelpen.no/?aid=9095253

Alle bilder hentet fra flickr.com

Vil du bidra i diskusjonen?


OM FORFATTEREN
Nora Eklo

Nora Eklo

Jeg er 18 år, og går studiespesialisering på Katta i Trondheim. Der tar jeg fagene samfunnsøkonomi, rettslære og engelsk litteratur. Jeg interesserer meg for politikk og samfunn, og er glad i å skrive. Først og fremst vil jeg fokusere på miljø og menneskerettigheter, det er de to temaene jeg brenner mest for. Andre ting jeg liker er bøker, kaffe, internett og konserter.

    Kommentar (1)