Mina Hennum Mohseni

På lørdag, den 15. september, er det Den internasjonale dagen for demokrati. Demokrati betyr folkestyre, og er en styreform som går ut på at nettopp folket skal bestemme hvordan landet skal styres. I et demokrati har folket en del grunnleggende rettigheter; selvfølgelig stemmerett, men også ytringsfrihet, religionsfrihet, organisasjonsfrihet, og en rekke andre rettigheter. Mange av disse rettighetene kan man finne igjen i for eksempel i FNs Verdenserklæring om menneskerettigheter.

Utviklingen av demokratiet i Norge har vært en lang prosess. I 1814 fikk Norge en grunnlov, og med denne grunnloven ble det slutt på eneveldet, og man fikk rettigheter som for eksempel stemmerett og ytringsfrihet. Men utviklingen av demokratiet i Norge stoppet ikke der – det har vært en lang prosess, og demokratiet er stadig i utvikling; vi er ikke ferdige.

Mange mennesker i dag lever ikke i demokratier; de bestemmer ikke hvordan deres eget land skal styres, og deres grunnleggende rettigheter blir brutt hver eneste dag. Eksempler på dette er de arabiske landene som har vært gjennom Den arabiske våren, eller Burma (Myanmar). Der har demokratiaktivisten Aung San Suu Kyi sittet i husarrest i mange år for sin fredelige kamp for demokrati.

 

UN Photo: Violaine Martin

 

Mens det i Norge er et problem med lav deltakelse med valg, dør det hvert år mennesker andre steder i verden i kampen for demokrati og menneskerettigheter der de bor. For mange er et system slik som vi har i Norge idealet – allikevel velger altfor mange folk her å la være å benytte seg av den muligheten de har.

Vi må ikke ta for gitt det systemet vi har brukt så lang tid på å bygge opp! Vi må bruke det og fortsette og utvikle det. Og samtidig må vi støtte alle dem som hver dag risikerer livet for de samme rettighetene og mulighetene som vi har.

På Eidsvoll, hvor grunnloven vår ble skrevet, som la mye av grunnlaget for det demokratiet vi har her i dag, arrangerer Eidsvoll1814 en Demokratifestival på Den internasjonale dagen for demokrati! Det vil være program hele dagen, med blant annet spennende foredrag og debatter.

Hvis du vil lese mer om programmet for Demokratifestivalen kan du gå inn her.

Vil du bidra i diskusjonen?


OM FORFATTEREN

Mina Hennum Mohseni