Kaisa Haugen

Kaisa Haugen

Kaisa (18) fra Hell i Stjørdal kommune. Hun går på Bybroen videregående skole i Trondheim. Kaisa er opptatt av menneskerettigheter, og har generelt stor interesse for politikk og samfunn.

Enwikipediaorg+wiki+equalism+_a0a02b59ba54cf1efa9329144497a472

I det siste har det hvert mye snakk her til lands om hvorvidt Norge burde tillate eggdonasjon innenfor landets grenser, og hvorvidt dette handler om likestilling eller om det er grunnleggende etisk feil.

Eggdonasjon er lovlig i alle de andre skandinaviske landene, og som sikkert mange vet har sæddonasjon lenge vært lovlig i Norge. Hensikten er å kunne hjelpe menn som har fertilitetsproblemer med fortsatt å kunne få barn. I Norge i dag har kvinner dessverre ikke den samme muligheten.

Noen av de argumentene man kanskje hører mot å tillate eggdonasjon er at det ikke er for barnets beste, at dette kan føre til at fattige kvinner kan bli utnyttet, eller at det innebærer et større medisinsk inngrep enn sæddonasjon. La se litt nærmere på disse punktene.

I Norge blir sæddonorer ikke kompensert, de kan kun få dekket reisekostnader og da er det  kun snakk om veldig små beløp, tenk rundt 250kr.

Dette kalles altruistisk donasjon, som vil si at man kun gjør dette for å hjelpe noen, ikke for å tjene på det selv. I tillegg er det ulovlig med anonym sæddonasjon fordi barn ved fylte 18 år har rett til å få vite hvem som er deres biologiske far om de så ønsker.

Jeg ser ingen grunn til at ikke Norge vil ta i bruk de samme reglene angående eggdonasjon.

Ja, eggdonasjon er et mye større medisinsk inngrep en sæddonasjon. Men jeg vil faktisk påstå at gjennomsnittskvinnen er i stand til å ta avgjørelser selv angående sin egen kropp og sitt eget liv, og kunne forstå konsekvensene.

 

Dette er snakk om en kvinnes rett til å bestemme selv hva hun vil selv gjøre med sin egen kropp, en kamp som vil tilsynelatende aldri ta slutt.

 

Når det gjelder det argumentet at ”det ikke er til barnets beste” ser jeg heller ikke noe problem. Ja, barnet blir oppdratt og født av en annen kvinne en den som er dens biologiske mor, men er det egentlig så annerledes en adopsjon?

Vi lever nå i en tid der ikke alle familier følger den tradisjonelle ”kjernefamilie” modellen med mor og far og (ifølge SSB) 1,88 barn.  Vi har utradisjonelle familier og vi har funnet ut at det går egentlig veldig fint.

Så det her med eggdonasjon er egentlig bare en måte for kvinner med fertilitetsproblemer å kunne få barn på den måten de selv ønsker, og kunne gjøre noe som menn har kunne gjort uten noe problem siden 1930.

Vil du bidra i diskusjonen?

OM FORFATTEREN
Kaisa Haugen

Kaisa Haugen

Kaisa (18) fra Hell i Stjørdal kommune. Hun går på Bybroen videregående skole i Trondheim. Kaisa er opptatt av menneskerettigheter, og har generelt stor interesse for politikk og samfunn.