Aleksandra Rouget

Aleksandra Rouget

Aleksandra (18) fra Tromsø. Hun går på Senja videregående skole i Finnfjordbotn. Aleksandra er opptatt av klima og miljø, menneskerettigheter og internasjonal politikk.

Forrige uke ble Tromsøs første menneskerettighetsuke arrangert av Amnesty International. FOTO: Amnesty International
Forrige uke ble Tromsøs første menneskerettighetsuke arrangert av Amnesty International. FOTO: Amnesty International

Forrige uke organiserte Amnesty International menneskerettighetsuke i Tromsø – for første gang! Med et variert program med alt fra mennesterettighetsquiz og Amnesty konsert til foredrag om engasjement og frivillighet, var uka en suksess. Jeg har intervjuet noen av medlemmene i organisasjonsteamet, publikumet og foredragsholderen Nancy Herz om betydningen av denne uka for studentsamfunnet og engasjementet blant unge mennesker når det gjelder tema knyttet til menneskerettigheter.

Konseptet med å ha en Menneskerettighetsuke er ikke nytt. Inspirasjonen kom fra andre slike uker i Sør-Norge, og siden det i år er 70 års jubileum for menneskerettighetserklæringen, passet tidspunktet perfekt. Regionleder Ole-Gunnar Solheim og resten av Amnesty ønsker at dette skal bli et årlig arrangement i samarbeid med flere studentorganisasjoner.

Målet er at denne uka skal være en paraply der man kan ta opp ulike spørsmål knyttet til menneskerettigheter.

– Ole-Gunnar Solheim, regionleder i Amnesty

VEL ORGANISERT: Ole-Gunnar Solheim og Konstanse Eilertsen er to av hovedaktørene i organiseringen av uka.

VEL ORGANISERT: Ole-Gunnar Solheim og Konstanse Eilertsen er to av hovedaktørene i organiseringen av uka. FOTO: Aleksandra Rouget

Leder for Amnesty’s studentgruppe i Tromsø, Konstanse Eilertsen, legger til at organisasjonen ønsker å få dagsaktuelle tema i forhold til menneskerettigheter på agendaen, og at målet er at folk blir mer bevist på hva som skjer rundt omkring i verden.

Begge synes engasjement er veldig viktig, og Solheim roser studentgruppa for deres innsats. «Vi har lagt den første steinen, tenker vi. Dette er en reise vi gjør sammen og det er jo studenter som gjør dette ved siden av jobb og studier, så all honnør og ære til dem,» sier han.

Fornøyd publikum

FORNØYD: fra venstre: Kristoffer (28), Katarina (19) og Maria (27) synes menneskerettighetsuka er et bra konsept. FOTO: Aleksandra Rouget

FORNØYD: fra venstre: Kristoffer (28), Katarina (19) og Maria (27) synes menneskerettighetsuka er et bra konsept. FOTO: Aleksandra Rouget

 

For å få et innblikk fra selve publikumet spurte jeg tre av de som var på foredraget til Nanzy Herz hva de synes om uka og konseptet.

«Jeg synes det er et utrolig bra initiativ at Amnesty har dette, og jeg håper det kan gjøre at folk blir mer engasjert – om ikke i Amnesty, kanskje mer politisk, og at de begynner å tenke mer om urett i verden,» sier Katarina (19). De to andre sier seg enig i dette, og Maria (27) forteller at hun synes det er fint å få en introduksjon til temaet i stedet for å bare bli kastet ut i det. En foredragsholder var hun spesielt fornøyd med:

Nancy Herz var en veldig inspirerende person å høre på. Jeg kan ikke tro at hun bare er 21 år gammel! Det er helt utrolig, og vi har mye å lære av henne.

– Maria (27), publikum

Kristoffer (28), som har vært på alle arrangementene utenom ett, mener at uka har vært veldig givende. «Jeg ser med all fordel at dette fortsetter,» legger han til, entusiastisk for konseptet.

Inspirerende foredragsholdere

Den siste til å bli intervjuet var Nancy Herz, medforfatter av boka Skamløs. Hun kom til Tromsø for å holde et foredrag om frivillighet og delta i en debatt om sosial kontroll, skam og æreskultur.

FLINK FOREDRAGSHOLDER: Mange var fornøyde med Nancy Herz' debatt om sosial kontroll, skam og æreskultur. FOTO: Perspektivet museum

FLINK FOREDRAGSHOLDER: Mange var fornøyde med Nancy Herz’ debatt om sosial kontroll, skam og æreskultur. FOTO: Perspektivet museum

«Jeg syns det er veldig fint at Tromsø har fått en uke dedikert til menneskerettighetene, og håper at mange har blitt inspirert til å kjempe for menneskerettigheter og menneskeverd. Kanskje er det mulig å finne sin hjertesak, og ikke minst møte andre som kjemper for det samme.»

 

Naturligvis synes hun det er utrolig viktig å engasjere seg i frivillighet, og i spørsmålet om hvordan man skal få unge mennesker til å engasjere seg, er svaret tydelig basert på hennes erfaring:

Når jeg snakker for elever på ungdomsskoler og VGS så pleier jeg å si at de må finne det som gjør dem sint, og bruke dette sinnet på å gjøre verden litt bedre.

– Nancy Herz (21), forfatter og foredragsholder

Vil du bidra i diskusjonen?


OM FORFATTEREN
Aleksandra Rouget

Aleksandra Rouget

Aleksandra (18) fra Tromsø. Hun går på Senja videregående skole i Finnfjordbotn. Aleksandra er opptatt av klima og miljø, menneskerettigheter og internasjonal politikk.