Iran har lenge blitt mistenkt for å ha atomvåpen, og landet har blitt sett på som en trussel på grunn av dette. Nå har det kommet frem av Wikileaks-dokumentene at Iran lenge har drevet en verdensomspennende jakt etter teknologi og råstoffer til en atombombe. Hvis de skulle lykkes, vil vi med høy sannsynlighet stå overfor en ny krig i Midtøsten. Det som nå har kommet frem, gjør at Iran seiler opp som en stor trussel. Jeg vet ikke hva Iran har tenkt å bruke denne tiltenkte atombomben på, men hvis de skulle greie å utvikle den, vil de med en gang få større makt.

Situasjonen blir ikke bedre når Israel erklærer at de vil stoppe Iran før de får en atombombe. Spørsmålet er derfor ikke om det blir konflikt på grunn av dette, men hvor kraftig konflikten blir. Derfor er det viktig at Iran ikke skaffer seg teknologien for å lage en atombombe. Siden de ikke kan skaffe dette uten hjelp fra andre land, er det opp til resten av verden å ikke hjelpe Iran. Land med atomteknologi står øverst på listen, og de kan redde verden fra en ny storkrig i Midtøsten ved å ikke lekke opplysninger om teknologien.

Vil du bidra i diskusjonen?

OM FORFATTEREN

admin