Harald Seland Myhre

Harald Seland Myhre

Harald (17) fra Jessheim. Han er for tiden på utveksling i Uruguay, hvor han blant annet prøver å lære seg spansk. Harald er opptatt av menneskerettigheter, ytringsfrihet og miljø.

President Donald Trump Foto: Shealah Craighead/Det hvite hus
President Donald Trump Foto: Shealah Craighead/Det hvite hus

Donald Trump annonserte torsdag at han ønsket å trekke USA ut av Parisavtalen. Denne avtalen er unik ved at det er en internasjonal klimaavtale signert av nesten alle FNs medlemsland. De eneste landene som ikke har signert er Nicaragua og Syria. Og nå vil altså USA ut. Ved å trekke seg fra avtalen gir Trump en langfinger til framtiden og til det globale samarbeidet.

Verden må jobbe sammen for å redusere de menneskeskapte klimaendringene. Klimaendringene er globale, konsekvensene rammer globalt, og må derfor løses i fellesskap av det internasjonale samfunnet. Hvis ikke alle gjør noe for å stoppe dem, kommer vi alle sammen til å bli straffet.

Vi er den siste generasjonen som kan begrense klimaendringene. Parisavtalen har som mål å sørge for at temperaturstigningen innen år 2100 ikke overstiger 2 grader, aller helst ikke over 1,5 grader. Målet er hårete, og det er ikke sikkert at vi kommer til å nå det, men alternativet er mye verre. Forskere anslår at uten tiltak vil den globale gjennomsnittstemperaturen stige med 5 grader. Konsekvensene av det vil være katastrofale.

Det er frustrerende og bekymringsfullt at mektige statsledere ikke tror på vitenskapen. Til tross for at forskning sier at klimaendringene er reelle, og at menneskelige utslipp har en medvirkende faktor, velger Trump å ikke tro på det. Han har blant annet hevdet at klimaendringene ble funnet opp av kineserne for å svekke amerikanske bedrifters konkurranseevne.

Til tross for at han vil trekke seg fra Parisavtalen, hevder Trump at han vil jobbe for klimaet. Han vil erstatte Parisavtalen med en ny internasjonal avtale som ikke skal være i det han kaller «USAs disfavør».

– Vi kommer fortsatt til å være verdens reneste land. Vi vil ha den reneste lufta. Vi vil ha det reneste vannet. Og vi vil vokse fort.

Problemet er at ingen vil kunne holde USA ansvarlig. Parisavtalen er en bindende avtale, og landenes innsats vil bli fulgt opp, vurdert og kontrollert. Uten å ha denne bindende avtalen kan amerikanerne gjøre det som passer dem uten at det får noen konsekvenser.

Nå er det viktig at resten av verdenssamfunnet fortsetter å stå sammen. Vi må sørge for at USAs tilbaketrekking ikke fører til en dominoeffekt av land som gir opp. USA står for 18 % av de globale klimagassutslippene. Resten av verden står da for 82 %. Hvis vi ikke sammen fortsetter å jobbe for en renere verden, kommer vi alle til å bli straffet. I stedet for å kun tenke på og gjøre Amerika stort igjen, bør Trump høre på sin franske motpart, Emmanuel Macron; «Make our planet great again».

Vil du bidra i diskusjonen?


OM FORFATTEREN
Harald Seland Myhre

Harald Seland Myhre

Harald (17) fra Jessheim. Han er for tiden på utveksling i Uruguay, hvor han blant annet prøver å lære seg spansk. Harald er opptatt av menneskerettigheter, ytringsfrihet og miljø.