Zahura Mohamud

Zahura Mohamud

Samfunnsengasjert østkantjente, selv om jeg er ganske glad i vitenskap. Flyktningkrisen og Syriakonflikten er saker jeg brenner aller mest for.

Kvinne som kjemer for at Can Dündar skal bli løslatt. Han ble fengslet etter å ha skrevet om Tyrkias våpentransport til Syria. Kilde: Flickr/CC BY-SA 2.0

Kvinne som kjemper for at den tyrkiske nyhetsredaktøren Can Dündar skal bli løslatt. Han ble fengslet etter å ha skrevet om Tyrkias våpentransport til Syria. Kilde: Flickr/CC BY-SA 2.0

Freedom of the press is a precious privilege that no country can forego. – Ghandi

I 1993 ble 3. mai erklært internasjonal dag for pressefrihet av FNs generalforsamling. Dette er 23 år siden, og man kan tenke seg at situasjonen har forbedret seg for journalister i verden. Dessverre fortsetter vi å være vitne til de utallige journalistene som blir drept eller arrestert for det de velger å skrive om. Deres sikkerhet er fortsatt truet, og i det siste året har graden av vold og trusler bare fortsatt å øke. Men, hva er denne pressefriheten som journalister er villige til å ofre sine liv for?

I følge Store Norske Leksikon kan pressefrihet defineres som pressens rett til å bringe opplysninger og fremsette kritikk, uten forhåndskontroll. Journalister risikerer sine liv for å rapportere om ulovligheter, urettferdigheter og maktmisbruk i samfunnet. Det siste året har verden fortsatt å være vitne til de økende graden av vold og trusler mot journalister, og dette spesielt i latin-amerikanske land. Kriminalitet og korrupsjon har blant annet vært med på å sette sterke preg på pressefriheten. Dette har ikke bare gjort det vanskelig å jobbe i mediebransjen, men også livsfarlig.

Reporters Without Boarders er en internasjonal organisasjon som kjemper for pressefriheten i verden. Hvert år gir de ut verdens pressefrihetsindeks, og i år kunne rapporten deres avsløre at pressefriheten kun har blitt verre det siste året. Dette gjaldt over hele verden, også i Europa, der det regnes å være mest frihet for pressen. Hva kan være grunnen til dette? I følge organisasjonen er grunnen til dette at flere konservative regjeringer har fått makt,og ekstremistiske bevegelser har fått større innflytelse.

La oss ta Polen som eksempel. Polens nye og konservative regjering har tatt kontroll over all offentlig media. Det har blitt vedtatt lover som gir regjeringen tillatelse til å oppnevne og sparke ledere i statlige medier. Polen er et av mange land som har satt i gang slike tiltak. Tyrkia er et av de landene i verden som fengsler flest journalister, og presidenten har nærmest erklært krig mot pressefriheten. Journalistene trakasseres og anklages for «å gjøre narr av presidenten». Kritikk av staten og presidenten blir møtt med hard straff. På fredag ble Can Dündar, en tyrkisk redaktør for en venstreside-avis, dømt til fengsel i fem år. Det som gjør saken verre, er at det var en mann som skjøt mot han rett utenfor tinghuset, akkurat før han skulle bli dømt til fengsel. Det eneste Dündar gjorde var å kritisere den tyrkiske regjeringen, og dette førte til at han ble dømt for spionasje og for å ville styrte den tyrkiske regjeringen.

Pressefrihet har blitt en viktig del av samfunnet. Kilde:  Flickr / CC BY-SA 2.0

Pressefrihet har blitt en viktig del av samfunnet. Kilde: Flickr / CC BY-SA 2.0

Er det dette verden har blitt til? I mange land er sjansen for å ende opp død eller fengslet stor hvis du velger å kritisere en regjering. Selv om det du skriver om er sannheten og det beste for ditt samfunn. Man kan tenke seg at situasjonen har forbedret seg for journalister i 2016, men den har bare blitt verre. Pressen spiller en viktig rolle i et samfunn, og blir ofte kalt den fjerde statsmakt. En fri presse er en demokratisk verdi. Hva er grunnen til at pressefriheten bare har forverret seg tenker nok du nå. Vel, i følge Reporters Without Boarders er det den økende terrortrusselen  som har ført til mer overvåkning for å begrense informasjonen som blir gitt ut. Dessverre, har dette blitt misbrukt og gått utover pressefriheten i verden. Pressen er samfunnets våpen og en regjerings verste fiende. Uten pressen, ville du ikke fått muligheten til å vite om viktige saker,maktmisbruk eller hva som foregikk i ditt samfunn. Det er viktig at vi begynner å verne om verdier og friheter som pressefriheten.

Vil du bidra i diskusjonen?

OM FORFATTEREN
Zahura Mohamud

Zahura Mohamud

Samfunnsengasjert østkantjente, selv om jeg er ganske glad i vitenskap. Flyktningkrisen og Syriakonflikten er saker jeg brenner aller mest for.