Charlotte Wahedi

Charlotte Wahedi

16 år fra Notodden. Jeg er født i Iran men oppvokst i Norge. Svært glad i å diskutere menneskerettigheter, og er veldig opptatt med å innføre menneskerettigheter i ALLE land, spesielt midt-østen. Ellers driver jeg med streetdance og kjører motorsykkel.

I løpet av to uker etter det nye året har 40 mennesker blitt henrettet i Iran.  Det sies at de fleste har blitt henrettet grunnet mord og narkotikasmugling, men hvor sikkert er det at disse grunnene er sanne?

Den iranske staten har i mange år sett ned på innbyggerne, alle deres rettigheter har blitt krenket og spyttet på. Deres ytringsfrihet er rett og slett borte!

Foto: Iran Human Rights

Hver dag blir iranske studenter anholdt for propaganda mot systemet. Hvordan kan man leve i et land hvor konsekvensene av politisk engasjement kan føre til døden?

Hassan Rouhani som nylig ble valgt som president i Iran, sa i slutten av august 2013 at han skulle lette restriksjoner på borgerrettighetene, men etter denne uttalelsen har mer enn 300 mennesker blitt henrettet ifølge Iran Human Rights Documentation Center (IHRDC).

Amnesty Internationals visedirektør for Midtøsten og Nord-Afrika, Hassiba Hadj Sahraoui, sier at Iran prøver å lage et image som skal være et tegn av frykt.

FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter sier at medlemslandene skal sikre innbyggernes grunnleggende sivile og politiske rettigheter, som retten til ytringsfrihet og valgfrihet.

Siden Iran er medlem av FN, mener jeg personlig at FN skal gripe inn, siden regimet velger å ikke gjøre noe, og innbyggerne ikke har mulighet.

Tenk deg at du står rundt et minefelt, det er miner rundt deg og du kan verken gå fram eller tilbake, du blir stående på den samme plassen hele tiden. Og for å komme deg fremover må du dø, for å få din frihet.

Vi forteller historier om fæle monstre i eventyr, om hvordan de er slemme og ekle. Hvordan de ikke klarer og at de gjør hva som helst for å få det de vil ha. Men beskriver ikke vi egentlig oss selv bare? 

 

Vil du bidra i diskusjonen?


OM FORFATTEREN
Charlotte Wahedi

Charlotte Wahedi

16 år fra Notodden. Jeg er født i Iran men oppvokst i Norge. Svært glad i å diskutere menneskerettigheter, og er veldig opptatt med å innføre menneskerettigheter i ALLE land, spesielt midt-østen. Ellers driver jeg med streetdance og kjører motorsykkel.

    Kommentarer (6)