Bendik Vada

Bendik Vada

Litterær og atypisk trønder med lite utviklet bart. Elsker kaffe, litteratur, musikk og natur. Student på skrivekunstlinja ved Nansenskolen.

Er dialog veien til fred? Foto: Kgbo

Er dialog veien til fred? Foto: Kgbo

Bør dialog få en viktigere plass i fredsskapende arbeid?

 

Som fersk student ved Nansenskolen er jeg ikke bare en del av en fantastisk tradisjon; jeg deler også hjem med Nansen Fredssenter. Nansen Fredssenter er ifølge deres nettsteder:

Et fagmiljø som formidler erfaringsbasert kunnskap om pågående konflikter og driver praktisk dialog- og forsoningsarbeid.1

En stor del av Nansen Fredssenters arbeid er dialog mellom folkegrupper i segregerte samfunn, hovedsakelig på Vest-Balkan. Jeg mener vi bør bruke mer av dialog som kommunikasjonsmåte, i stedet for forhandlinger, som kan være mer konfliktskapende enn konfliktdempende.

 

Hvorfor bruker vi ikke mer dialog?

I tider med mye konflikt vil man jo naturligvis prøve å finne en løsning på konflikten så fort som overhode mulig. Da møtes man, velviten om at man må inngå kompromisser, og oppgi noe som er sitt. Dette kan kanskje virke mest mulig effektivt der og da, men der er sjeldent konfliktdempende.

Hvis man møtes, og med man så mener jeg ikke statsledere, men vanlige borgere, uten forpliktelser så møter man hverandre med åpnere sinn. Man skal simpelthen fortelle den andre parten hvordan man selv opplever konflikten, og samtidig høre hvordan den andre parten opplever den.

Dette kan virke forferdelig ineffektivt, kanskje til og med helt uten effekt, men det viser seg at et slikt møte kan skape store bølger innad i de forskjellige partene.

Det er dette Nansen Fredssenter driver med. For de har skjønt noe vesentlig: Nøkkelen til fred er ikke mer krig, men respekt og forståelse. Derfor er jeg stolt av å dele hverdagen min med disse menneskene.

 

1 http://peace.no/norsk-hvem-vi-er/

 

Vil du bidra i diskusjonen?

OM FORFATTEREN
Bendik Vada

Bendik Vada

Litterær og atypisk trønder med lite utviklet bart. Elsker kaffe, litteratur, musikk og natur. Student på skrivekunstlinja ved Nansenskolen.