Rebekka Skjørestad

I sommer utløste ankomsten av romfolket til Norge en nasjonal debatt. Folket som blant annet beleiret seg i Sofienberg kirke i Oslo ble på ingen måte tatt godt i mot. Sterke ytringer med et dypt krenkende innhold rettet mot romfolket, var å finne i den norske nettdebatten. Selv om denne debatten har roet seg ned i mediene, er det ikke lenge siden Aftenposten skrev om en meget provoserende sak hvor den ungarske statsministerens partikollega Zsolt Bayer omtalte romfolket som dyr. Diskusjonen rundt romfolket er en sak som fortsatt er aktuell i hele Europa.

Romfolket – funnet på http://www.flickr.com/photos by Rivard

Romfolket består av cirka 10 millioner mennesker, og regnes dermed som den største minoriteten i vår verdensdel. Likevel har dette folket blitt tatt svært dårlig i mot i stort sett hele Europa. I følge Amnesty International har romfolket opplevd systematisk diskriminering over flere hundre år. Til og med i slummen har myndigheter nektet dem å bo. Selv i deres eget hjemland Romania har romfolkets liv lenge vært preget av undertrykkelse og hetsing. Disse menneskene har derfor egentlig ikke noen plass å kalle hjem. Alt dette skjer rett foran heles Europas øyner.

Tvers gjennom mange forskjellige befolkninger, finner man stadig mennesker med fordommer og frykt mot romfolket. Ofte kan slike konflikter mellom ulike kulturer være et resultat av uvitenhet, dårlig kommunikasjon og mangel på respekt. Når romfolket da i tillegg blir stemplet som et farlig folkeslag og frykt kommer inn i bildet, tilspisser situasjonen seg ytterlig.

Sannheten er at det absolutte flertallet av Europas rombefolkning har et stort ønske om å få lov til å leve et helt vanlig liv, akkurat som oss. Hvis vi da ser på de faktiske forholdene cirka 10 millioner mennesker lever under, er det klinkende klart at det har skjedd noe galt.

I noen land lever over halvparten av romfolket i alvorlig fattigdom. Videre segregeres rombarn fra mange skoler i Europa. Dette kan minne litt om rasedelingen, som mange delstater i USA var preget av i begynnelsen av forrige århundre. Denne tidligere segregeringen mellom svarte og hvite, anses i dag av folk flest som forkastelig. Likevel finner vi også i dag lignende tendenser. 

For å få et skikkelig bilde av levevilkårene til romfolket, synes jeg det er viktig å se litt nærmere på hvordan tilstanden til dette folket er i forskjellige europeiske land. I Romania finnes det cirka 22 millioner innbyggere, hvorav knapt 2 millioner av befolkningen regnes som romfolk. Det vil si at nesten hver tiende innbygger i landet hører til romfolket. Likevel lever rundt 80 prosent av disse menneskene i fattigdom. Også mange av romfamiliene blir kastet ut av bopelen deres, uten noen form for begrunnelse. Videre segregeres rombarn systematisk i skolesystemet.

Et romanbarn i Beograd – funnet på http://www.flickr.com/photos by JetsetWill

Også i Bulgaria ser ikke situasjonen noe bedre ut. Av cirka 7 millioner innbyggere, hører 750 000 til romfolket. Fattigdommen blant dette folket er fire ganger høyere enn hos resten av befolkningen. I tillegg er den forventete levealderen 10 år lavere. Dessuten er opptil 80 prosent av ofrene for menneskehandel i Bulgaria romfolk. Også i dette landet finner man systematisk segregasjon av rombarn i skolesystemet.

I Ungarn lever det 700 000 mennesker av romfolket. Amnesty International er veldig bekymret for situasjonen i dette landet, da stadige angrep mot folket blir registrert. I Ungarn finer man også sterk segregering i skolesystemet, og bare 20 prosent av den voksne delen av folket har tatt noe høyere utdanning enn barneskolen. Når statsministerens partikollega «Bayer» omtaler romfolket som dyr offentlig, forverres situasjon betraktelig. Menneskeverdet til denne folkegruppen utsettes for krenkelse på høyt plan. Videre synes jeg også at slikt utsagn fra en mann med en slik høy stilling i det politiske samfunnet ikke bare virker meget provoserende, men at det også er komplett forkastelig.

Skal det virkelig være slik at romfolket ikke greier å få et regulært liv på grunn av deres etniske bakgrunn? Hadde det ikke vært bedre om det hjemløse folket hadde blitt møtt uten fordommer og med respekt, både av politikerne og den sivile befolkningen? Romfolket består også av mennesker, som er likeverdige med meg og deg.

Kilder:

http://www.aftenposten.no/incoming/Zsolt-Bayer-Romfolk-er-dyr-7086765.html

http://www.amnesty.no/aktuelt/flere-nyheter/romfolk-blir-diskriminert-og-trakassert

http://www.amnesty.no/aktuelt/flere-nyheter/romfolket-i-europa-diskriminert-og-trakassert/slik-lever-romfolket-i-europa

 

Vil du bidra i diskusjonen?


OM FORFATTEREN

Rebekka Skjørestad

  Kommentarer (2)

 1. Andrè og Benjamin

  ()

  HEi ! Kjempe bra innlegg ! Er helt ening i det du sier !
  Tenk at vi har alt , vi har klær og får lov til å gå på skole, og
  vi sitter hjemme og klager på at vi ikke får ny mobil og vil ha ny
  pc ! tenk på de som bor der borte! de har så vidt råd til å
  forsørge dem selv , de har så vitt penger i månden ! Takk for meg
  !