Leon Bafondoko

Leon Bafondoko

Samfunnsengasjert og er glad i å bruke ytringsfriheten. Mine hjertesaker innenfor internasjonal politikk er å stoppe voldtekt i krig som et krigsvåpen, kampen for barns rettigheter,kampen mot ulikhet, likestilling, og utviklingsland må få mer innflytelse i det internasjonale samfunnet.

Sepp Blatter
Sepp Blatter

Det omstridte valget om VM i Qatar og avsløringene fra avisa Sunday Times som legger til grunn at det har vært korrupsjon i forkant til valget av at VM skal avholdes i Qatar i 2020. Dette burde være en vekker for oss alle om hvordan de etiske forholdene i FIFA er, og hvordan FIFA-pampene opererer i sine tillitsvalgte posisjoner.

Resultatet har blitt at FBI tar korrupsjonsskandalene i FIFA. Det er ni personer med en betydelige maktposisjoner i Det internasjonale fotballforbundet og fem forretningsmenn som er siktet. Det var nødvendig med en politiaksjon mot FIFAs hovedkontor i Sveits etter tildelingen av VM til Russland (2018) og Qatar (2022). Nå håper vi at FBI og politiet i Sveits skal klare å rydde opp i ukulturen til FIFA som omhandler korrupsjon, svindel, bestikkelser og hvitvasking av penger.


14860293000_62e0a96581_o

Qatar er i fullgang med å bygge ut til å være vertskapsland VM i 2022. Frem til nå bygger de idrettsanlegg til enhver pris og bryter menneskerettigheter fortløpende as they go along. Qatar har leid inn fremmedarbeider som bygger de nye stadionene. De utenlandske arbeiderne blir utnyttet og jobber under grusomme forhold som ingen mennesker skal leve med. Det har blitt dokumentert at det er mange arbeidere som har mistet livet under de umenneskelige arbeidsforholdene og ITUC (den internasjonale arbeidstakerorganisasjonen) anslår at over 4000 fremmedarbeidere vil dø før åpningen av fotball-VM i 2022.

anslår at over 4000 fremmedarbeidere vil dø før åpningen av fotball-VM i 2022.

Det er 2800 av arbeidere som er leid ut av sitt eget land og disse arbeiderne kommer fra Nord-Korea og de har liten eller ingen lønn og de forteller at lønnen går tilbake til diktatoren i Nord-Korea Kim Jong-Un. Det vi ser i Qatar er moderne form for slaveri. Det internasjonale samfunnet, gjennom en rekke organisasjoner for menneskerettigheter, har lagt press på Qatar om at de må gi slavearbeiderne et verdig arbeidsliv. Et arbeidsliv som respekterer arbeidsforhold, lønn og antall timer et menneske har kapasitet til å jobbe. Qatar har bare gitt falske løfter og lovforslag som ikke er vedtatt og FIFA har ikke engasjert seg for å sikre rettighetene til slavearbeiderne. Dagens FIFA President Sepp Blatter har ledet en organisasjon som har bidratt til å skape slaveri, korrupsjon, og nå er det på tide at den kommende FIFA-presidenten tar ansvar uavhengig av hvem det blir som blir valgt av FIFA kongressen.

De 209 medlemslandene i FIFA har også et ansvar for å fremme gode verdier som FIFA kan bygge på de neste fire årene der den kommende presidenten har makt. FIFA-president Sepp Blatter har sittet ved makten i 17 år siden 1998 og politiaksjonen av FBI viser at det ikke har blitt gjort nok av ledelsen i FIFA for å unngå korrupsjon i en organisasjon som har 16 milliarder kroner i kapital og omsetter for ca. 44 milliarder kroner. Det har ikke blitt gjort nok for å presse Qatar til å gi fremmedarbeiderne bedre sikkerhet, skikkelige boligforhold, lønninger og trygge liv for øvrig.

Presidentvalget i FIFA-kongressen fra 2011 er også under etterforskning. Den mektige FIFA-presidenten Sepp Blatter har en årlig godtgjørelse på rundt 15 millioner kroner, og nå klamrer han seg til makten. FIFA er en organisasjon som er under press og, sentrale folk har blitt pågrepet.

Som ofte er spillereglene i en organisasjon at lederen tar ansvaret og konsekvensene, og trekker seg. Men slik er det ikke FIFA. Der er kulturen åpenbart litt annerledes.

Fotballorganisasjonen har blitt til en skandale og FIFA har mistet mye av sin integritet. Kongressen må velge en president som kan jobbe mot ukulturen med korrupsjon og hvitvasking. I tiden fremover må FIFA jobbe for at de landene som blir valgt til å være vertskapsland, er land som fremmer menneskerettigheter og gode arbeidsvilkår for arbeidere.

Vil du bidra i diskusjonen?

OM FORFATTEREN
Leon Bafondoko

Leon Bafondoko

Samfunnsengasjert og er glad i å bruke ytringsfriheten. Mine hjertesaker innenfor internasjonal politikk er å stoppe voldtekt i krig som et krigsvåpen, kampen for barns rettigheter,kampen mot ulikhet, likestilling, og utviklingsland må få mer innflytelse i det internasjonale samfunnet.