Kaisa Haugen

Kaisa Haugen

Kaisa (18) fra Hell i Stjørdal kommune. Hun går på Bybroen videregående skole i Trondheim. Kaisa er opptatt av menneskerettigheter, og har generelt stor interesse for politikk og samfunn.

ultrasound_scan_nd_0112154645_1552050

Det her er bare en påminnelse, en påminnelse om at det å kunne velge selv om vi føder barn er ikke en selvfølge, det å kunne ta abort er ikke en selvfølge, og nå for tiden virker det som om lovverket som beskytter kvinners rett til å ta abort kan nå være truet, både i USA og her til lands.

Delstaten Ohio har nettopp godkjent en såkalt ”heart beat law” som forbyr abort etter uke 6 eller ”når du kan høre hjerterytmen til fosteret”. Mange har betegnet dette som et ”i praksis abortforbud” siden det er et stort andel av kvinner som ikke engang vet at de er gravide innen uke 6.

 

Og her i Norge er det foreslått å ”stramme inn” når det skal være lov å ta abort ved å endre på lovverket rundt sen abort, det vil si abort som skjer etter 12. svangerskapsuke, som oftest på grunn av unormale og/eller livstruende tilstander hos fosteret.

 

Det at noen selv ikke ønsker å abortere et foster med alvorlige sykdommer er helt greit, det er ingen som sier at noen som helst er nødt til å ta abort. Men det at myndighetene skal påtvinge sine meninger og livssyn på en annen kvinnes kropp er langt unna akseptabelt.

 

Det at politikere ønsker å ta den avgjørelsen for alle kvinner som kan potensielt havne i denne situasjonen er for mange forkastelig.  Det å ta et slikt valg kan for noen være et av de vanskeligste valgene de noen gang tar, og det at politikere skal si ”nei beklager, men på akkurat dette tidspunktet er det din kropp, men vårt valg – i teorien kunne du ha tatt dette valget selv men det passet ikke helt til vår politiske situasjon.”

 

Å påtvinge noen å bære frem et barn som kvinnen for en rekke forskjellige grunner kanskje ikke klarer å ta vare på, er et alvorlig inngrep i en kvinnes privatliv og evne til å bestemme over egen kropp. Og det å ta ifra noen det valget, det å frata kvinnen evnen til å bestemme selv og anta at de ikke klarer selv å komme frem til det som blir det riktige valget er utrolig nedlatende og undervurderer kvinners evne til å ta bestemmelser som passer dem best.

 

Noe vi også må huske er at et forbud mot abort vil ikke forhindre abort, det vil forhindre trygg abort. Kvinner som forsøker å ta ulovlig abort er ekstremt utsatt, både medisinsk og juridisk.

 

Det å nekte kvinner tilgang til trygg abort utført av kvalifiserte leger på sykehus vil bare gå utover kvinners egen helse.

 

Abort handler om vår rett til å selv bestemme over vår egen kropp og liv; det er en rett som vi har jobbet beinhardt for, og som nå er truet. Dette kan vi ikke akseptere.

 

Vil du bidra i diskusjonen?

OM FORFATTEREN
Kaisa Haugen

Kaisa Haugen

Kaisa (18) fra Hell i Stjørdal kommune. Hun går på Bybroen videregående skole i Trondheim. Kaisa er opptatt av menneskerettigheter, og har generelt stor interesse for politikk og samfunn.