Den 23. november 2010: Nord-Korea angriper den sørkoreanske øya Yeonpyeong som blir liggende i flammer. To soldater dør, flere sivile såres, og USA er rasende. Kina derimot, erklærer seg nøytral og vil ikke fordømme angrepet. Sør-Korea reagerer forståelig nok med selvforsvar, noe som ikke var så vanskelig da de hadde 1000 soldater der fra før av. Forholdet mellom de to statene har lenge vært kaldt, men kan dette angrepet føre til en ny kald krig mellom øst og vest?

Hovedårsaken til at dette er et mulig utfall, er Kinas reaksjon på angrepet. Ser vi tilbake på Koreakrigen for ca 60 år siden, kjempet kinesiske styrker mot USA og FN-styrkene. Det som bekymrer meg med Kina i dag, er at de ikke har sagt spesifikt hvem de støtter. Hvis Kina støtter Nord-Korea, og de kommer i krig med Sør-Korea som støttes av USA, vil det få fatale konsekvenser. Sør-Koreas nylig ansatte forsvarsminister har sagt at hvis Nord-Korea angriper mer, vil de svare med samme mynt. Hvis dette mot formodning skulle skje, vil både USA og Kina ha argument for å delta i krigen. I så fall vil verden stå overfor tredje verdenskrig hvor de to supermaktene i verden vil være fiender.
Dette er det verst tenkelige scenarioet som kan komme ut av den siste tidens hendelser. Jeg håper for all del ikke at dette skjer, men det er en mulighet. For at vi skal unngå dette er vi avhengige av at organisasjonen hvor både USA og Kina er medlemmer, gjør jobben sin. Det er ekstremt viktig at FN forener partene og prøver å få til en fredsavtale på Korea-halvøya.

Vil du bidra i diskusjonen?

OM FORFATTEREN

admin