Harald Seland Myhre

Harald Seland Myhre

Harald (17) fra Jessheim. Han er for tiden på utveksling i Uruguay, hvor han blant annet prøver å lære seg spansk. Harald er opptatt av menneskerettigheter, ytringsfrihet og miljø.

En gutt sitter på skuldrene til sin far, og vifter det franske flagget.
Tilhengere av Emmanuel Macron feiret utenfor Louvre i Paris. Foto: Lorie Shaull / Flickr / CC BY-SA 2.0

Dagens presidentvalg i Frankrike kan være avgjørende for EUs framtid. På den ene siden har vi EU-vennen Emmanuel Macron, på den andre siden har vi EU-motstanderen Marine Le Pen. Den som vinner kan påvirke hvordan EU, og Europas, framtid kommer til å se ut.

I dag er det andre og siste runde i Frankrikes presidentvalg. De to kandidatene som fikk flest stemmer i første runde, Macron og Le Pen, skal nå opp mot hverandre. Macron og hans bevegelse En Marche! er veldig EU-forkjempere. De mener at europeisk samarbeid er viktig for å oppnå fred og utvikling.

Emmanuel Macron, leder for En marche. Foto: Leweb 2014 / Flickr / CC 2.0

Emmanuel Macron, leder for En marche. Foto: Leweb 2014 / Flickr / CC 2.0

Vinner Macron, vil han styrke EUs rolle i Europa med et felles budsjett, en felles finansminister og et europeisk militære. Hvis Le Pen vinner, har hun lovet å reforhandle Frankrikes forhold til EU etterfulgt av en folkeavstemning om landets medlemskap innen de første seks månedene. Hun vil i tillegg bytte ut euroen, og gjeninnføre den tidligere myntenheten, franske franc.

Selv om Le Pen eventuelt vinner valget, er det ikke sikkert hun kommer til å få støtte fra parlamentet til å gjennomføre disse endringene. Det som allikevel er bekymrende, er at en så stor del av Frankrikes befolking støtter henne og vil ut av unionen.

Du må ikke være ihuga EU-forkjemper for å se hvilken rolle EU har hatt for Europas stabilitet og fred de siste tiårene. De tidligere fiendene Frankrike og Tyskland har siden andre verdenskrig måttet samarbeide i stedet for å krige. På grunn av dette ble EU tildelt Nobels fredspris i 2012. En eventuell oppløsning av EU kan i verste fall bidra til mer uro i Europa.

Marine Le Pen, leder for Nasjonal front. Foto: Rémi Noyon / Flickr / CC-2.0

Marine Le Pen, leder for Nasjonal front. Foto: Rémi Noyon / Flickr / CC-2.0

Samtlige meningsmålinger gir Macron en klar ledelse. På noen målinger leder han med mer enn 20 % over Le Pen.

Allikevel er jeg bekymret. Meningsmålingene ga Hillary Clinton en sikker seier over Donald Trump, og de fleste meningsmålingene sa at Storbritannia skulle bli i EU.

Hva om Le Pen vinner i dag? Hvis det så viser seg at Macron vinner, men rundt 40 % av befolkningen støtter Le Pen, hvem vet hvordan resultatet kan bli ved neste valg?

Vinner Marine Le Pen, må EU forberede seg på et økende nasjonalistisk Frankrike, med en president som vil ut av unionen. Taper Le Pen, kan EU foreløpig puste lettet ut. Allikevel er det ingen som tør eller kan si noe sikkert om hvordan framtiden kommer til å se ut for Frankrike, EU eller Europa. Dette valget kan i hvert fall gi en pekepinn.

Vil du bidra i diskusjonen?


OM FORFATTEREN
Harald Seland Myhre

Harald Seland Myhre

Harald (17) fra Jessheim. Han er for tiden på utveksling i Uruguay, hvor han blant annet prøver å lære seg spansk. Harald er opptatt av menneskerettigheter, ytringsfrihet og miljø.