Leon Bafondoko

Leon Bafondoko

Samfunnsengasjert og er glad i å bruke ytringsfriheten. Mine hjertesaker innenfor internasjonal politikk er å stoppe voldtekt i krig som et krigsvåpen, kampen for barns rettigheter,kampen mot ulikhet, likestilling, og utviklingsland må få mer innflytelse i det internasjonale samfunnet.

Ungdommer fra hele verden er samlet i Istanbul.
Ungdommer fra hele verden er samlet i Istanbul. Foto: Leon Bafondoko

I år er det 125 millioner mennesker i verden som trenger humanitær hjelp på grunn av krig og naturkatastrofer. FN har bedt om 20 milliarder dollar til å hjelpe de som er i nød, men bare 20 prosent av pengene har faktisk kommet inn.

I en tid med så mange lidende mennesker som verden ikke har sett siden andre verdenskrig, er det viktig at FN og verdens politiske ledere tar ansvar. Derfor skal deltakere på «World Humanitarian Summit» diskutere hvordan humanitær hjelp kan gjøres bedre og mer effektiv. Som ungdomsdelegat på vegne av Plan International  skal jeg gjøre  det jeg kan for å sørge for at ungdom i krisesituasjoner blir tatt vare på. 

I dag starter verdens første humanitære toppmøte  i Istanbul. FNs generalsekretær, Ban Ki-moon, har invitert regjeringsmedlemmer, humanitære organisasjoner og ungdommer fra hele verden til å finne felles løsninger for å forebygge og respondere på humanitære katastrofer. Til sammen er vi 5.000 deltagere til denne store humanitære konferansen.

Lenke: Hva er humanitært arbeid?

300 UNGDOMSDELEGATER KREVER HANDLING

Barn og unge er sårbare i en humanitær krisesituasjon, og derfor mener verdens ungdommer at det er viktig å ivareta barn og unges interesser også når det er en krisesituasjon. Vi er over 300 ungdommer fra mange nasjoner fra over hele verden.

Ungdommer fra hele verden har gjennom Youth Consultation utarbeidet et felles dokument som heter «Compact for young people in humanitarien action». Der stiller vi oss bak fem action points som vi synes er viktig for å ivareta barn og unge i en krisesituasjon. Ungdomsdelegatene på World Humanitarian Summit skal jobbe for at flest mulig regjeringsmedlemmer skriver under på dette dokumentet.

Land som Sverige,Tyskland, Storbritannia,Canada og Qatar har allerede signert dokumentet og har forpliktet seg til anbefalingene til ungdommene.

De fem hovedpunktene som ungdommene ønsker at regjeringsmedlemmer fra hele verden skal forplikte seg til er:

Action 1: Tiltak skal være tilpasset alder og kjønn når man skal respondere på en humanitær krise slik at alle gutter og jenter får beskyttelse, helsehjelp og mulighet til å utvikle seg selv.

Action 2: Ungdommer må bli involvert og få mulighet til å ta del og påvirke på alle nivåer i en krisesituasjon.

Action 3: Ungdommer må få kunnskap om humanitære kriser- både hvordan de kan forebygges og hvordan man skal reagere på en humanitær krise.

Action 4: Få flere ressurser til å dekke behovene til barn og unge i en krisesituasjon, slik som retten til å gå på skole, være trygg og spise seg mette.

Action 5: Når det startes nye humanitære prosjekter er det viktig å ha data og statistikk som viser tydelig hvilke forskjellige grupper som skal bli ivaretatt under hele prosjektet.

Det er vi som er unge i dag som nå skal forme og bestemme vår egen framtid. På World Humanitarian Summit skal vi bestemme hvordan vi ønsker å ha det, og sette menneskeverd på dagsorden.

Vil du bidra i diskusjonen?

OM FORFATTEREN
Leon Bafondoko

Leon Bafondoko

Samfunnsengasjert og er glad i å bruke ytringsfriheten. Mine hjertesaker innenfor internasjonal politikk er å stoppe voldtekt i krig som et krigsvåpen, kampen for barns rettigheter,kampen mot ulikhet, likestilling, og utviklingsland må få mer innflytelse i det internasjonale samfunnet.