Leon Bafondoko

Leon Bafondoko

Samfunnsengasjert og er glad i å bruke ytringsfriheten. Mine hjertesaker innenfor internasjonal politikk er å stoppe voldtekt i krig som et krigsvåpen, kampen for barns rettigheter,kampen mot ulikhet, likestilling, og utviklingsland må få mer innflytelse i det internasjonale samfunnet.

Foto:UN Photo/Mark Garten
Foto:UN Photo/Mark Garten

Antonio Guterres er valgt til FNs nye generalsekretær. Gratulerer med verdens viktigste jobb. Verden er i en urolig tid og i en tid med så mange lidende mennesker som verden ikke har sett siden andre verdenskrig, mangler det ikke på utfordringer for FNs kommende generalsekreær.

Her er fem saker som må stå på arbeidsplanen til generalsekretæren.

  1. Flyktningsituasjonen

 

FN kunne ikke fått en bedre kandidat med tanke på flyktningsituasjonen som har rammet verden. Guterres har vært FNs høykommissær for flyktninger i 10 år og kjenner utfordringene flyktningene og mottakerlandene står ovenfor. I dag er det over 65 millioner mennesker som er på flukt enten i hjemlandet eller over landegrenser. Det er nødvendig med en rettferdig fordeling av flyktninger over hele verden. Vi må lette flyktning trykket fra Libanon som har tatt imot over 1,2 millioner flyktninger, Tyrkia og Jordan har også inkludert mange flyktninger. Kappløpet i verden om å være strengest i verden på flyktningpolitikk, må stoppes.

Foto:UN Photo/Jean Claude Constant

Foto:UN Photo/Jean Claude Constant

 

  1. Glemte konflikter og fredsbevarende arbeid

 

FN jobber over hele verden med 16 ulike fredsbevarende konflikter. Mange av de er glemte konflikter som FN har jobbet lenge med, uten noen form for en tydelig progresjon på arbeidet om å verne freden eller at landet har framgang. Konflikten i Kongo er en glemt krise der den største fredsbevarendestyrken er plassert med over 17 000 FN-soldater i Kongo. Burundi og Sør-Sudan er også land der det er store uroligheter. Mangel på politisk vilje til å løse konflikter får store humanitære konsekvenser.

 

Foto:UN Photo/Eskinder Debebe

Foto:UN Photo/Eskinder Debebe

  1. En Feministisk utenrikspolitikk

 

Flertallet av verdens fattige er kvinner og barn. Halvparten av menneskene i verden er kvinner, og kvinner rammes hardest av urettferdighet i verden. Kvinner tjener kun 10 % av verdens inntekter og eier kun 1% av verdens landarealer. Kvinner er oftest overrepresentert som ofre og underrepresenterte i posisjoner som gir makt, innflytelse og frihet. Feminisme handler om frihet, innflytelse, likestilling og rettferdighet for de som opplever urettferdighet. Generalsekretæren må jobbe for en tydelig feministisk utenrikspolitikk, slik at verden blir mer rettferdig.

 

Foto:UN Photo/Eskinder Debebe

Foto:UN Photo/Eskinder Debebe

  1. En agenda for året 2030, Bærekraftsmålene

 

De 17 målene for bærekraftig utvikling har blitt vedtatt av FN i 2015. Målene er en felles global agenda på å bekjempe klimaendringer, fattigdom og skape en bærekraftigutvikling. Alle FNs 8 tusenårsmål har kommet langt, og flere av de målene har blitt nådd. Tusenårsmålene som hadde fattigdomsbekjempelse som hovedfokus ble i 2015 erstattet med FNs bærekraftsmål.

I fjor levde en milliard mennesker i ekstrem fattigdom, det utgjør omtrent 12 prosent av verdens befolkning.

 

Aldri før i verdenshistorien har flere jenter fått tilgang til grunnleggende behov som mat, rent vann, utdanning, elektrisitet og medisinsk hjelp. Selv om flere jenter får muligheten til å gå på skole, andelen mennesker er ute av absolutt fattigdom og barnedødeligheten går ned, preges verdensbildet av klimaendringene og ulikhet. Gapet mellom rike og fattige øker, og verdens ressurser er langt fra rettferdig fordelt.

Klimaavtalen fra Paris, trer i kraft 5. november. Den forplikter alle verdens land til å lage en plan for hvordan de skal kutte i sine klimautslipp. Guterres må sikre at alle land leverer på sine forpliktelser, og at de fortsetter å sette ambisiøse mål i årene som kommer. Uten ambisiøse mål, når vi ikke klimamålet.

Desto viktigere er det at FN setter bærekraftsmålene på agenda for å redusere ulikhet og bekjempe klimaendringene. En ting er å vedta målene, den store jobben nå er å mobilisere verdensledere til å ta ansvar, for vi har en verden å redde.

Foto:UN Photo/Evan Schneider

Foto:UN Photo/Evan Schneider

 

  1. Reformere FN

 

Det er mange kontinenter som opplever å ikke være godt nokk representert i FN systemet. Det er viktig med en generalsekretær som engasjere og stake ut en ny kurs for organisasjonen, med et FN som er mer inkluderende, demokratisk og åpen. FNs sikkerhetsråd må reformeres. Dagens sammensetting er ikke demokratisk eller representativ. Det må etableres en modell som sikrer alle regionene innflytelse og representasjon.

 

Foto: UN Photo/Manuel Elia

Foto: UN Photo/Manuel Elia

Mitt største råd er at FNs generalsekretær Guterres bruker Parisavtalen og bærekraftsmålene som en oppskrift på å redde verden. Det å redde verden er en krevende, men ikke uoppnåelig oppgave. Utfordringene verden står overfor i dag kan bare løses gjennom internasjonalt samarbeid. FN er den arenaen som bringer landene sammen, men FN er samtidig ikke mer enn summen av det alle de 193 medlemslandenes blir enige om.

 

Foto: UN Photo/Rick Bajornas

Foto: UN Photo/Rick Bajornas

 

 

Vil du bidra i diskusjonen?

OM FORFATTEREN
Leon Bafondoko

Leon Bafondoko

Samfunnsengasjert og er glad i å bruke ytringsfriheten. Mine hjertesaker innenfor internasjonal politikk er å stoppe voldtekt i krig som et krigsvåpen, kampen for barns rettigheter,kampen mot ulikhet, likestilling, og utviklingsland må få mer innflytelse i det internasjonale samfunnet.