Rebekka Skjørestad

På verdensbasis ødelegges det hvert år opptil 150 km2 regnskog, noe som omtrent tilsvarer halve Norges areal. Noe av regnskogen blir borte fordi menneskene med direkte tilknyttning til den rett og slett trenger noe å leve av. Befolkningen forvandler skogen til for eksempel en åker for å overleve. Over 80% av de menneskene som lever for under en dollar per dag, er mer eller mindre avhengig av skogen. Størstedelen av pengene regnskogen tjener inn, går derimot til korrupte og rike politikere og tømmerselskaper verden over. Rike mennesker som ikke står i direkte kontakt med selve skogen, tjener seg enda rikere på bekostning av de fattige, og på bekostning av miljøet.

Den tropiske regnskogen i Australia

Regnskogen er verdens eldste, og mest frodige økosystem. Denne skogen har meget stor betydning både for miljøet, og for millioner av mennesker. Regnskogen rommer opp mot 80 prosent av alle jordas arter, og den gir i tillegg mat, medisiner og redskaper til både urbefolkning og andre mennesker. Faktisk så er det ikke mindre enn 60 millioner mennesker i verden som er avhengige av regnskogen for å overleve.

Både lokalbefolkningen som lever i regnskogen og resten av verdensbefolkningen tjener mye på at regnskogen blir ivaretatt. Ved å hogge ned regnskogen stjeler vi ikke bare livsgrunnlaget til tusenvis av mennesker som lever i og av skogen, men vi skader også miljøet massivt. Klimaet vil havne i ubalanse både lokalt og globalt, og videre vil også viktige naturressurser gå tapt for alltid.

Store deler av verden er i en eller annen form innblandet i regnskogsproblematikken. Da ødeleggelser av dette økosystemet har en massiv betydning for CO2-utslippet på hele jordkloden, tilspisser avhoggingen også situasjonen for fattige land som ikke direkte har regnskog.  Klimaendringene kan dermed få store politiske og økonomiske konsekvenser for mennesker over hele kloden. I verste fall kan hele samfunn kollapse.

Når vi ser på hvor mye regnskogen egentlig har å si for både miljø og mennesker, ser vi også at det er meget viktig å engasjere seg for at regnskogen skal bli bevart.  Hvis et regnskogsområde først er ødelagt, er det veldig vanskelig å erstatte det. Derfor er det særdeles viktig å belyse regnskogsproblematikken nå, og ikke vente til det er for sent.

Også du kan være med på regnskogsredning! Gå inn på www.regnskog.no for mer informasjon.

Kilder:

http://www.regnskog.no/om-regnskogene/10-sp%C3%B8rsm%C3%A5l-om-regnskogen

http://www.globalis.no/Tema/Miljoe-og-klima/Regnskog/Regnskogen-i-troebbel4

Vil du bidra i diskusjonen?

OM FORFATTEREN

Rebekka Skjørestad