Ellinor Strandheim

I dag, den 11.oktober, blir FNs internasjonale jentedag markert for andre gang. Hvorfor var det nødvendig å etablere en slik dag? Hver dag blir det født rundt 350 000 babyer. Av disse vil litt under halvparten være jenter. Ei jente, er i følge en ordbok, et barn av hunkjønn. En skulle derfor ikke tro at det å være født som jente har så mye å si, men det har det.

Bare fordi jeg er født som jente er sannsynligheten for at jeg får utdanning lavere. Som jeg har nevnt i mitt tidligere innlegg om utdanning så er det den dag i dag 97 jenter per 100 gutter i grunnskolen og jo høyere nivå utdanningen har, desto færre kvinner er det. Jeg og alle andre jenter i Norge er heldige og bor i et land hvor vi har lik tilgang på utdanning som gutter, men mange av oss vil likevel ende opp med å tjene mindre enn menn i tilsvarende stilling.

UN Photo by  Shehzad Noorani, UNICEF

UN Photo by Shehzad Noorani, UNICEF

Bare fordi jeg er jente forventes det at jeg skal bære fram et barn i framtida. Dette i seg selv er ikke en negativ ting, men noen steder i verden er svangerskap og fødsel noe av det farligste man kan gå gjennom, selv om de aller fleste dødsfall i forbindelse med det kunne ha vært unngått. Dessverre er det likevel slik at svangerskap og fødsel er den hyppigste dødsårsaken bl. kvinner mellom 15-24 år

Bare fordi jeg er født som jente øker sannsynligheten for at jeg vil bli utsatt for kjønnsbasert vold, som for eksempel voldtekt. En eventuell voldtekt vil ikke bare kunne lede til store psykiske problemer, men også muligheten for å bli smittet av en seksuelt overførbar sykdom. Dette kan man for eksempel se i statistikken over hvem som er smittet av HIV/AIDS på verdensbasis, da den viser at kvinner er mer sårbare.

Bare fordi jeg er født som jente vil samfunnet forsøke å kontrollere min kropp og min seksualitet. I noen samfunn vil det gjøres ved å nekte meg prevensjon og abort, i andre samfunn vil de gå så langt som å ty til kjønnslemlestelse, for så å kalle det ”kvinnelig omskjæring”. Ved kjønnslemlestelse fjerner de muligheten for at jenta noensinne kan oppleve seksuell nytelse og i mange tilfeller vil det ikke bare lede til intens smerte der og da, men også for resten av livet hennes.

Foto: privat

Foto: privat

Bare fordi jeg er jente utsetter samfunnet meg for ekstremt skjønnhetspress. For noen vil det lede til en spiseforstyrrelse, som kan gi dem varige men både fysisk og psykisk og til og med ta livet av de. Mellom 5 og 15% av jenter i industriland bruker usunne metoder for å bli tynnere. Spiseforstyrrelser er regnet som den farligste psykiske lidelsen blant unge og tar livet av mange hvert år.

Det er stor forskjell på å være født som jente i et industriland og å være født som jente i et utviklingsland og jeg er klar over at jeg som jente i Norge er ufattelig heldig. Samtidig så har deg seg slik at jenter over hele verden behandles urettferdig på forskjellige måter og veldig mange velger å ignorere det. Det er ubegripelig for meg at det å være født som jente skal være en så stor ulempe. Hva har vi gjort for å fortjene det? Det er nemlig ingen forbrytelse å være jente, selv om det noen ganger virker slik. Fredspris eller ei, det at det finnes jenter som Malala Yousafzai her i verden gir meg håp for at verden en gang skal kunne bli et sted hvor alle behandles likt, og det er bra at det endelig rettes oppmerksomhet mot temaet. Det er trist at det er nødvendig med en internasjonal jentedag, men jeg håper den vil oppfordre flere jenter her i verden til å heve stemmen og stå opp for sine rettigheter!

Vil du bidra i diskusjonen?


OM FORFATTEREN

Ellinor Strandheim