Leon Bafondoko

Leon Bafondoko

Samfunnsengasjert og er glad i å bruke ytringsfriheten. Mine hjertesaker innenfor internasjonal politikk er å stoppe voldtekt i krig som et krigsvåpen, kampen for barns rettigheter,kampen mot ulikhet, likestilling, og utviklingsland må få mer innflytelse i det internasjonale samfunnet.

Kvinner fra Panzi sykehus.

Foto: Ramón
Kvinner fra Panzi sykehus. Foto: Ramón

Voldtekt av kvinner er ondskap som har blitt satt i system. Slik har det vært i mange konflikter og i kriger verden over. Det har historien lært oss. Neste fredag kunngjør Nobelkomiteen hvem som i år får den internasjonale fredsprisen. Min stemme går til Dr. Dennis Mukwege.

Voldtekt av kvinner er ondskap som har blitt satt i system. Slik har det har vært i mange konflikter og i kriger verden over. Det har historien lært oss. Neste fredag kunngjør Nobelkomiteen hvem som i år får den internasjonale fredsprisen. Min stemme går til Dr. Dennis Mukwege.

I den Demokratiske Republikken Kongo (DR Kongo) og mange andre land brukes seksualisert vold som en strategi for å ødelegge. Det er ikke bare den enkelte kvinnen som blir fysisk og mentalt ødelagt- familier, nabolag og samfunnet blir revet fra hverandre. Det er ofte kvinner som er de bærende i lokalsamfunnet. Krig og fattigdom slår kraftigst ut på kvinner. Når de ødelegges, faller også verden rundt dem sammen og dette skjer i land der likestilling ikke er et tema. Det er nettopp dette som er hensikten for dem som står bak denne ondskapen. De ønsker å ødelegge et samfunn fullstendig.

Ofte kommer unge soldater inn i landsbyer, og kvinner blir tatt mens de arbeider ute på jordene. De voldtas gjerne med mennene eller familiemedlemmer er tilstede, bare for å gjøre skammen og ydmykelsen enda større. Voldtekt i krig er et brutalt krigsvåpen som bidrar til å terrorisere et samfunn lenge etter konflikten er over. Kvinnene som overlever er kvinner som har blitt torturert og skadet både fysisk og psykisk.

Dr.Denis Mukwege hilser på kvinnen i Panzi Sykehus.  Foto: Endre Vestvik

Dr.Denis Mukwege hilser på kvinnene i Panzi Sykehus.
Foto: Endre Vestvik

I år er det 15 år siden FNs sikkerhetsråd vedtok resolusjon 1325.  Resolusjonene krever en stans av seksuell vold i konflikter. I tillegg skal alle som begår seksuelle overgrep bli holdt ansvarlige, og få sin straff. Fortsatt gjenstår mye arbeid for at dette skal bli en realitet.

Voldtekt i krig er et samfunnsproblem fordi mange av kvinnene blir utstøtt fra sine familier og landsbyer. Det kreves enorme ressurser, penger og frivillighet for å opprettet et senter og et sykehus der de utsatte kvinnene kan få mulighet til å bli operert, være i aktivitet og få ta sitt liv tilbake.

Foto: Endre Vestvik

I sommer reiste jeg til Kongo. Der besøkte jeg Panzi Sykehus som er grunnlagt av gynekolog og kirurg Dr.Denis Mukwege. Her har han skapt et moderne og velutstyrt sykehus midt i fattigdom og i væpnet konflikt som har preget regionen i over 20 år. Hvert år utfører sykehuset operasjoner, og gir fødselshjelp og psykisk støtte til over 20.000 mennesker som opplever krig og fattigdom. Mukwege operer kvinner som har blitt utsatt for overgrep og leder arbeidet på sykehuset.

I dag er han en av verdens fremste talsmenn mot bruken av voldtekt som våpen i krig og kjemper for kvinners rettigheter. Han kjemper for kvinners rettigheter fordi han vet at kvinner ikke ønsker å ha makt over menn, men at de ønsker å ha makt over seg selv. I dag er det mange kvinner som må tie, og Mukwege har blitt en stemme internasjonalt for alle de kvinnene som har blitt tause etter et overgrep.

Da jeg besøkte Panzi sykehuset var det en atmosfære av fred og fremtidshåp på sykehuset. De voldsutsatte kvinnene har ikke gitt opp kampen for å bestemme over sin egen kropp. Siden 1996, da krigen i DR Kongo brøt ut, har Mukwege behandlet over 35.000 kvinner som har blitt utsatt for seksuell vold. Mukwege har viet sitt liv til å hjelpe kvinner, og han er ikke redd for å utfordre kreftene som står bak voldtektene. Han mistet nesten sitt eget liv 25.oktober 2012 da hjemmet hans ble angrepet av væpnede leiesoldater. En av vaktene hans ble drept, og selv unnslapp Mukwege så vidt med livet i behold.

På sykehuset hadde jeg en samtale med Mukwege. Under vår samtale fikk jeg et inntrykk av at denne mannen skaper håp for kvinner som har opplevd en ondskap som vi ikke engang kan begynne å forstå. Jeg har stor respekt og beundring for slike mennesker som Mukwege som vier sitt liv til kamp for et bedre liv for andre.  Han er mitt forbilde fordi han skaper håp til mennesker som lever i en håpløs situasjon med krig og fattigdom.

Dr. Denis Mukwege og meg.

Dr. Denis Mukwege og meg.

KrFs Hans Olav Syvertsen og SVs Audun Lysbakken har i år nominert Dr.Mukwege til fredsprisen. Mukwege har vært nominert til Fredsprisen hvert år siden 2009, og i år håper jeg at den nye Nobelkomiteen, med Kaci Kullmann Five i spissen, gir en fredspris mot voldtekt.

Det er viktig å sette kampen mot seksualisert vold mot kvinner på dagsorden, slik at det blir et globalt perspektiv. Kampen for kvinners rettigheter er starten på en feministisk utenrikspolitikk. Det kommer aldri til å bli fred og utvikling hvis ikke kvinner får fred.  Derfor må kampen mot voldtekt i krig bli en internasjonal kamp. Internasjonal støtte og oppmerksomhet er viktig for at Mukwege skal kunne fortsette å lykkes med sitt arbeid for kvinners rettigheter. De som kjemper mot voldtekt og seksualisert vold, de kjemper for fred og utvikling.

Dette innlegget ble også publisert hos Aftenposten 7. oktober 2015.

Vil du bidra i diskusjonen?


OM FORFATTEREN
Leon Bafondoko

Leon Bafondoko

Samfunnsengasjert og er glad i å bruke ytringsfriheten. Mine hjertesaker innenfor internasjonal politikk er å stoppe voldtekt i krig som et krigsvåpen, kampen for barns rettigheter,kampen mot ulikhet, likestilling, og utviklingsland må få mer innflytelse i det internasjonale samfunnet.