Erle Nyhus

Erle Nyhus

Urban hedmarking født rett før årtusenskiftet. Går IB-linja og er opptatt av likestilling, utdanningspolitikk og flyktninger. Midtøsten-entusiast.

Sentrum i Kaliningrad
Sentrum i Kaliningrad

Verden kan endres. Mennesker er bra. Ungdommer vil. Dette er jeg blitt enda mer sikker på etter min uke i Kaliningrad, Russland.

Fra 3. til 8. oktober var jeg så heldig å få delta på Model European Parliament Baltic Sea Region (MEP BSR) i den russiske provinsen Kaliningrad. MEP er en konferanse hvor engasjert ungdom møtes over flere dager og diskuterer aktuelle problemstillinger Europa står ovenfor, utarbeider resolusjoner og stemmer over disse. MEP er ungdommens EU. Den norske delegasjonen besto av elleve dyktige og motiverte skoleelever som var veldig klare for å møte ungdommer fra ni andre nasjoner rundt Østersjøen og for å finne gode løsninger på våre felles problemer. Mitt opphold i Kaliningrad var utrolig interessant på to måter; selve konferansen og det faktum at jeg bodde hos en russisk-usbekisk familie.

Ungdommene representerte sitt eget land og ble delt inn i ulike komiteer som jobbet og diskuterte ulike temaer som klima, økonomi og arbeidsledighet. Komiteen jeg satt i hadde hovedfokus på flyktninger og hvordan europeiske land kan og bør samarbeide for å skape en mer rettferdig fordeling av alle menneskene som nå kommer til Europa. Komitearbeidet var utrolig givende og spennende og bar sterkt preg av at både land som Svergie og Russlan var representert. Jeg mener personlig vi skapte gode løsninger som EU definitivt bør se til. Et stort pluss var det også at resolusjonen vår passerte i General Assembly (forsamling hvor alle delegatene har stemmerett). Jeg utviklet mine egne debatt- og argumentasjonsferdigheter, men det fineste med hele konferansen var alt man lærte av de andre delegatene. Ungdommene som deltok kommer alle fra ulike land og kulturer og har alle forskjellige perspektiv og vinklinger.

Vi hadde alle forberedt oss på vårt eget lands politikk på ulike områder, og vi fikk et sunt og nødvendig innblikk i hvordan andre tenker – et innblikk vi kan bringe tilbake til våre respektive nasjoner.

Ungdomsfora som MEP BSR er helt uvurdelig med tanke på utvikling og samarbeid mellom nasjoner, og de bidrar til demokrati, ytringsfrihet og økt deltagelse blant ungdom.

Jeg var også så heldig å få leve en uke med en russisk familie under mitt opphold. Jeg opplevde Kaliningrad på en helt ny måte og fikk et unikt innblikk i byens historie, byens mennesker og byens kultur. Byens tempo. Byens sjel. At konferanser som dette gir ungdommer muligheten til å virkelig oppleve en helt ny kultur, er jeg ufattelig takknemlig for.

Fora som MEP BSR gir engasjert ungdom en bit av verden. En bit de vil ta med seg resten av livet.

Jeg har alltid hatt tro på framtiden. Jeg har alltid hatt tro på mennesker. Jeg har alltid hatt tro på ungdom. Denne troen har kun blitt forsterket i løpet av min tid i Russland og som delegat under MEP. Model European Parliament gir ikke bare ungdom som vil og kan en mulighet til å uttrykke seg selv, men skaper også gode og smarte løsninger på reelle problemstillinger. MEP er en modell av EU, men kanskje bør MEP bli en modell for EU å følge? Jeg er i alle fall sikker på at ungdomme jeg møtte i løpet av konferansen kommer til å utgjøre en viktig forskjell i årene som kommer.

For ungdommer kan. Og ungdommer vil. Og verden kan endres. Det vet jeg. Jeg så det under MEP.

Jeg oppfordrer alle elever og lærere til å oppsøke ungdomskonferanser som MEP, EYP og MUN. Dere kommer ikke til å angre.

 

Vil du bidra i diskusjonen?


OM FORFATTEREN
Erle Nyhus

Erle Nyhus

Urban hedmarking født rett før årtusenskiftet. Går IB-linja og er opptatt av likestilling, utdanningspolitikk og flyktninger. Midtøsten-entusiast.