Eivind Sundgot Oskarson

Eivind Sundgot Oskarson

Kommunikasjonsrådgiver i FN-sambandet

Foto: mw238
Foto: mw238

Menneskerettighetene fyller 70 år i år, men vi hører stadig at de brytes. Er det vårt problem at folk i andre land ikke følger menneskerettighetene? Vi følger dem, gjør vi ikke?

Menneskerettighetene ble vedtatt av FN i 1948. I følge Amnesty sin årsrapport for 2016-2017 har de dokumentert brudd på menneskerettighetene i hele 159 av de 193 medlemslandene. Norge er en av dem, men vi er ikke en av de verste.

Dette innlegget er skrevet av gjesteblogger Ingeborg Fredriksen, som er elev ved Sommerlyst ungdomsskole i Tromsø.  

Hver dag går jeg på skole og får den undervisningen jeg trenger, jeg spiser den maten jeg trenger og drikker rent drikkevann. Jeg sier mine meninger og ytrer meg om det som er viktig. Alt dette og mye mer har jeg som menneske krav på i følge menneskerettighetene. Dessverre er ikke dette situasjonen for alle mennesker i verden. Selv om tallene i årsrapporten er høye har vi i trygge Norge en tendens til å ikke bry oss nok. Vi tar ofte forgitt hvor heldige vi er, og glemmer alle de andre. De er så langt unna at problemene deres blir så fjerne.

Det finnes 30 artikler i menneskerettighetserklæring. Menneskerettighetene er rettigheter et hvert menneske har krav på uansett kjønn, rase, religion, nasjonalitet eller annen status. De skal gjelde alle, men det er lettere sagt en gjort. Selv om alle de 193 medlemslandene har signert menneskerettighetserklæringen brytes den daglig.

En av de aller viktigste artiklene er artikkel 26. Den sier at alle har rett på utdanning. Utdanningen skal være gratis på et grunnleggende nivå. I Norge får vi gratis grunnskole og tilbud om videregående skole. I følge FN får 260 millioner barn ingen skolegang, og ca. 400 millioner kan ikke lese og skrive. Av disse barna er de fleste jenter. For oss i Norge er skolegang en selvfølge, men mange barn blir nektet skolegang fordi de må jobbe for å tjene penger til familien, eller hjelpe til i huset, som for eksempel å hente vann.

Dessverre er ikke dette den eneste menneskerettigheten som blir brutt. Artikkel 24 (rett til fritid og hvile), artikkel 19 (rett til ytringsfrihet), artikkel 13 (bevegelsesfrihet) er eksempler på andre menneskerettigheter som også blir brutt. Artikkel 19 om ytringsfrihet er en menneskerett som ofte blir brutt. Ilham Tohti er en økonomiprofessor i Beijing. Han er dømt til livstid i fengsel etter at han opprettet nettsiden «Uighur Online» der han kommenterte menneskerettighetsbrudd mot minoriteter i Kina. (klikk her for å skrive under på Amnestys aksjon om Ilhams løslatelse) Dessverre finnes det mange saker som denne.

Som sagt har vi i Norge en tendens til og ikke bry oss, men kanskje problemet er at vi ikke vet hvordan vi skal hjelpe?

Foto: sonofabike.

Foto: sonofabike.

Amnesty International er en internasjonal organisasjon som jobber for at menneskerettighetene skal gjelde alle – og at de skal bli fulgt. I listen nedenfor har jeg tatt med noen av tingene Amnesty mener vi kan gjøre for å hjelpe.

  • En av Amnestys strategier for å hjelpe mennesker, er å la folk over hele verden skrive under på aksjoner. Aksjonene hjelper folk som har blitt urettferdig behandlet i følge menneskerettighetene. Det er helt gratis å skrive under på aksjoner (klikk her for å stemme med Amnesty sine aksjoner). 1/3 av Amnestys saker har positivt utfall, derfor er det viktig at vi fortsetter å hjelpe.
  • I tillegg til aksjonene har Amnesty flere alternativer til hvordan vi kan hjelpe. For eksempel kan du bli SMS-aktivist. Da vil du mota tre aksjoner i måneden som koster 10 kr hver. Ved å svare på SMSene øker du presset mot urettferdighet og hjelper i en utrolig viktig kamp (sjekk det ut her).
  • Du burde også være med på å sende solidaritetsbrev. Dette er brev folk i hele verden skriver til samvittighetsfanger for å vise solidaritet og støtte. Det er viktig at vi viser at vi bryr oss mens vi prøver å hjelpe dem (her kan du sjekke det ut).
  • En annen ting er å støtte hjelpeorganisasjoner slik at de kan fortsette sitt arbeid for at menneskerettighetene skal bli fulgt (bli med i Amnesty her)
  • Noe av det viktigste du kan gjøre for å hjelpe er å spre kunnskap. For å nå ut med Amnestys budskap trenger vi synlighet. Fortelle andre om aksjonene å få dem til å signere, del informasjonen på nett eller dra ut og snakk med mennesker, engasjer mennesker. Det er en kraft i unge mennesker som tar ting i egne hender.

Selv om det er vanskelig for oss å hjelpe er det viktig at vi gjør alt vi kan. Det er virkelig på tide å gjøre en forskjell. Vi kan ikke la det gå 70 år til uten at menneskerettighetene blir fulgt.

 

Vil du bidra i diskusjonen?

OM FORFATTEREN
Eivind Sundgot Oskarson

Eivind Sundgot Oskarson

Kommunikasjonsrådgiver i FN-sambandet