Mads Danielsen

Det er mye penger å tjene på ulovlig hogst og rydding av land til jordbruk, men også mye å tape.

I snitt forsvinner en fotballbane med regnskog hvert sekund. Det har alvorlige konekvenser. Men hvordan bekjempe det? En gruppe indianere i Amazonas har vært mer kreative enn andre. 

Regnskogene huser 50-80 prosent av jordas arter, mange som brukes i livsviktige medisiner. Disse tropeskogene har avgjørende betydning for klima både lokalt og globalt. De er som gigantiske svamper som holder på enorme mengder vann og CO2. Når skogen forsvinner blir også fotosyntesen borte, prosessen som gjør vann og CO2 om til oksygen. Store mengder miljøskadelig CO2 blir værende i atmosfæren, og regnvann som ellers ble sugd opp av trær vasker vekk jordsmonnet. Indianernes områder blir fullstendig ødelagt. Men den omfattende ulovlige hogsten er vanskelig å få bukt med.

Høvding Almir Surui med sin bærbare PC.

Høvding Almir Surui av surui-folket i Amazonas ba om hjelp fra uventet hold: Google.  Samarbeidet mellom et av verdens mest tradisjonelle samfunn og en av verdens mest moderne og høyteknologiske bedrifter er fasinerende. Ved å gi de tradisjonelle indianerne opplæring og smarttelefoner utstyrt med kamera og GPS har Google gjort dem i stand til å laste opp bilder og videoer av ulovlig hogst direkte til Google Earth. Dermed kan man nå kartlegge dag for dag hvor avskogingen foregår. Myndighetene kan ikke lenger henlegge etterforskninger av ulovlig hogst på grunn av ”mangel på bevis” når dokumentasjon på avskoging ligger tilgjengelig for alle på nettet.

Ungdom i dag er opptatt av at bedrifter ikke bare tenker profitt, men også samfunnsansvar. Flere bør følge Google sitt eksempel hvis de ønsker å overleve i et marked der ikke bare pris og kvalitet, men også etisk standard blir lagt til grunn før vi handler.

Ta en titt på denne videoen for å lære mer om Surui-folket og Google sitt samarbeid:

Vil du bidra i diskusjonen?


OM FORFATTEREN

Mads Danielsen

    Kommentarer (2)