Sophia Adampour

Sophia Adampour

Oslojente født samme år som Google ble stiftet i en garasje. Kjærligheten til realfagene er betydelig, men minst like stor er interessen for samfunnsrelaterte spørsmål, spesielt kvinner og barns rettigheter.

Ungdomspanelet fortalte  Børge Brende hva Norge burde ha stemt. Foto: Hasse Berntsen
Ungdomspanelet fortalte Børge Brende hva Norge burde ha stemt. Foto: Hasse Berntsen

Mindre enn 1% av atomvåpenarsenalet i verden i dag kan sette to milliarder mennesker i fare for sult. Men i natt så verden en lysere morgen, da det ble et etterlengtet flertall i FN for å starte forhandlinger om et atomvåpenforbud. Norge burde dog skamme seg.


Det ble et historisk flertall i FN for å starte arbeidet med et internasjonalt atomvåpenforbud. Dessverre var ikke Norge en del av dette, og fredsnasjonen sto dermed på feil side da historie ble skrevet. Dette kommer til å påvirke Norges deltakelsesmuligheter i viktige forhandlinger fremover i den påbegynte prosessen, beklageligvis, og muligens ryktet…

Den økende risikoen for at atomvåpen vil bli brukt – enten ved bevisst bruk, ved uhell, misforståelser eller terrorisme – har hevet sannsynligheten for at vi vil møte en humanitær katastrofe med skader vi aldri har sett maken til. Nå har FNs medlemsland stemt et overveldende ja om å godkjenne en resolusjon for forhandlinger om en avtale som vil forby atomvåpen, til tross for sterk motstand fra atommakter og deres allierte. 123 nasjoner stemte for resolusjonen – deriblant  Iran -, mens 38 stemte imot og 16 valgte avholdende.  Norge, USA, Russland, Storbritannia, Frankrike og Israel er blant de landene som stemte imot tiltaket. Atomvåpenstatene Pakistan og India stemte ja, mens Kina valgte å avstå. Dette sier mye om den internasjonale sikkerhetspolitikken og maktbalansen, og fortjener et eget blogginnlegg!

Resolusjonen, L.41  ble utformet av Østerrike, Irland, Mexico, Nigeria, Sør-Afrika og Brasil. Den beskriver en dyp bekymring over de veldokumenterte alvorlige humanitære og miljømessige konsekvensene ved eventuell bruk av atomvåpen. Dette vedtaket, som vil føre til et forbud, kommer ikke til å eliminere atomvåpen spontant, men vil sørge for å stigmatisere besittelse og bruk av kjernefysiske våpen, samt få opp farten på nedrusningsarbeidet til atomstatene.

Resolusjonen har som mål å sette opp en konferanse i mars 2017 for å forhandle frem et «juridisk bindende apparat for å forby atomvåpen, noe som vil føre til deres totale eliminering», og vil videre gå til en avstemning i FNs generalforsamling ved utgangen av neste år. Atomnedrustning har stått høyt på FNs dagsorden siden organisasjonens så dagens lys  i 1945.  Arbeidet med å fremme dette målet har stoppet opp de siste årene og atomstatene har investert tungt i modernisering av sine atomvåpen. Men nå er det slutt på flere tiår med lammelser i  atomnedrustningsarbeidet, og verden tatt et viktig retningsskifte i hvordan denne akutte trusselen skal takles.

Da gjenstår det bare å takke alle kampanjearbeiderne over hele verden, og ikke minst alle landene som så hva som var det riktige å gjøre, og ikke lot sine ulike egeninteresser vinne frem.

 

 

 

 

Vil du bidra i diskusjonen?

OM FORFATTEREN
Sophia Adampour

Sophia Adampour

Oslojente født samme år som Google ble stiftet i en garasje. Kjærligheten til realfagene er betydelig, men minst like stor er interessen for samfunnsrelaterte spørsmål, spesielt kvinner og barns rettigheter.