Fawzi Warsame

Fawzi Warsame

Jeg er 15 år gammel og går på Bjølsen skole i Oslo. Mine hjertesaker er å øke bistanden, innføre solidariske handelsavtaler og gi fattige land mer innflytelse. Miljøpolitikken må satses mer på. Andre ting jeg interesserer meg for er sjakk, amerikansk politikk og engelsk fotball.

Kjære lesere! Den 10. september hadde FN-sambandets Ungdomspanel halvårssamling i Trondheim.

Samlingen var i regi av FN-sambandets regionalkontor i Trøndelag. De sto for både mottakelse og program for dagen. Dette er første gang et ungdomspanel møtes midt i året for å utveksle tanker, ideer og meninger. Samlingen varte fra kl.10:00 og frem til 19:30 på kvelden. Alle i ungdomspanelet tok fly til og fra Trondheim.

Jonas forteller om arbeidslivsrollespillet.

Jonas Iversen forteller om arbeidslivsrollespillet. Foto: FN-sambandet.

Programmet for dagen var spikret på forhånd og alle i panelet fikk i lekse å se en dokumentar om klesproduksjon og lese en kronikk angående klima og miljø. Linkene ligger nedenfor.

Dagen ble delt i to. I den første delen var temaet klima og i den andre delen klesproduksjon. Vi startet med å lære om 2-gradersmålet, FNs klimapanel og hvordan klimaforhandlingene foregår? Det var engasjerte Mari fra Trondheimskontoret som sa litt om dette. I tillegg hadde vi en runde med spørsmål og svar hvor de fleste fikk sine spørsmål besvart av Mari.

IMG_2668

Fawi og Marius spilte arbeidsgivere under rollespillet. Foto: FN-sambandet.

Så skulle vi jobbe: Hvordan nå ut med klimakunnskap? Mange unge tror at klimaendringene ikke er menneskeskapte. Hvorfor? Hvordan kan vi endre dette?  I tillegg jobbet vi litt med blogginnlegg. Etter en kort økt med jobbing i grupper ble det lunsj på en hyggelige kafé på Bakklandet.

I den siste delen drøftet vi hvorfor klærne vi bruker så billige? Og hvem som betaler for dette? Etter lunsjen hadde vi et rollespill om klesproduksjon. Dette tok 2 x 45 minutter og absolutt alle levde seg inn i sine roller. Det ble også en sesjon hvor vi snakket om rollespillet og hvordan vi opplevde det.

Ungdomspanelet samlet

Ungdomspanelet samlet på Trondheims-kontoret. Fra venstre: Fawzi, Massoma, Charlotte, Nora, Fredrik og Marius. Foto: FN-sambandet.

For å avslutte den lærerike dagen i Trondheim ble det middag og sosialt. Dette gjorde vi sammen før alle måtte rekke flyet hjem. Til syvende og sist kan jeg på vegne av ungdomspanelet si at halvårssamlingen var morsom, spennende og lærerik. Vi fikk lære  svært mye og vi fikk tid til å være sosiale.

Vi håper at denne samlingen vil bidra til et mer sammensatt ungdomspanel på tvers av fylkesgrensene og at vi får fortsette produseringen av blogginnlegg.

 

Vil du bidra i diskusjonen?


OM FORFATTEREN
Fawzi Warsame

Fawzi Warsame

Jeg er 15 år gammel og går på Bjølsen skole i Oslo. Mine hjertesaker er å øke bistanden, innføre solidariske handelsavtaler og gi fattige land mer innflytelse. Miljøpolitikken må satses mer på. Andre ting jeg interesserer meg for er sjakk, amerikansk politikk og engelsk fotball.