Anders Hjellum

Demonstrasjon foran det hvite hus
Demonstrasjon foran det hvite hus

Den 21. august ble det meldt om bruk av kjemiske våpen nær hovedstaden Damaskus. Her ble det fortalt om raketter ladet med kjemiske stoffer som ble fyrt av mot befolkningen.

Det ble rapportert at et tall mellom 300 til et tall nærmere 1400 led en grusom død som følge av de kjemiske rakettene. Dette er altså den siste av totalt seks tilfeller hvor kjemiske våpen er brukt mot befolkningen.

Våpenet er et grusomt middel i en aldeles forferdelig borgerkrig som nå har pågått i nærmere 2 år. Det er rart å tenke på at denne krigen vi har hørt så mye om, enda pågår. Hvorfor er det ingen som stopper den?

Etter den 21. august har det skjedd mye i Syria. Nyhetsbyråene har vært opptatt av de kjemiske angrepene og å følge med på om Obama velger å angripe Syria, eller om FN til slutt vil gi et mandat for at internasjonale styrker kan gå inn i landet.

Jeg synes det er viktig å fortelle dere hva som faktisk skjer der. Det er nemlig ikke slik at krigen settes på pause og venter på at vi skal finne en løsning på problemet, heller tvert i mot. Nå som medienes søkelys er rettet mot FN og USA, samt de diplomatiske forsøkene dem i mellom, har grusomhetene i Syria bare blitt flere.

Også barn blir ofre for de grusomme våpnene

Bare tre dager etter at verden gikk i sjokktilstand over bruken av kjemiske våpen, ble det funnet flere tjuetalls døde menneskekropper i brønner utenfor storbyen Aleppo. Disse ble altså funnet døde og lå og fløt i drikkevannet til tusenvis av innbyggere.

Det er derfor all grunn til å tro at Assad prøver å gjøre befolkningen syke ved å gjøre vannet så skittent og fylt med bakterier at det ikke kan drikkes. Dette er selvfølgelig helt klare brudd på menneskerettigheter og bryter med krigens folkerett som gjør det helt klart at det er ulovlig å ta fra en befolkning rent drikkevann.

Den 4. september ble det også rapportert om bruk av klasebomber. Dette er bomber som blir sluppet i hopetall ut fra et fly og treffer så tilfeldige mål på bakken. Norge har gått i spissen for å utarbeide et forbud som i 2008 ble vedtatt av en rekke land, men hvor USA ikke skrev under.

Noe av grunnen til at bombene er blitt ulovlige i så mange land, er fordi de med høy sannsynlighet vil skade sivile mål, noe som også har skjedd i Syria nå i det siste. Det er stadfestet at så mye som 165 personer er blitt drept eller har fått alvorlige skader av bombene. Det er utrolig å tenke på hvor mange barn som kan ha blitt truffet av bombene og hvilke lidelser dette må ha ført med seg.

For mindre enn en uke siden, den 8. september, ble det også rapportert om et jagerfly som hadde sluppet bomber like ved landets største demning. Kilder i Syria har fortalt at bombene landet kun 15 meter ved siden av demningens hovedport, og katastrofen ville vært fatal om bombene hadde truffet demningen.

Det ville i så fall ha betydd at alle nærliggende landsbyer ville blitt oversvømt og at all elektrisitet i området ville blitt brutt. Dette viser oss altså at Assad og regimet hans ikke viser mye hensyn når de skal forsøke å fjerne sin største fiende i landet, altså de væpnede opprørerne.

Som dere sikkert har skjønt er dette en meget komplisert konflikt. Verdenssamfunnet står ennå og ser på, men vi beveger oss stadig nærmere en mulig løsning. Senest i går er det meldt om at syriske myndigheter har godtatt et forslag som er utarbeidet av russiske myndigheter; et forslag hvor Syria gir fra seg alle sine kjemiske våpen til et verdenssamfunn som sammen skal passe på dem fram til krigen er slutt.

USA på sin side har i midlertidig truet med en invasjon, og amerikanske fartøyer har ligget i farvann utenfor landet, ventende på et klarsignal. Dette kan også ha vært med på å presse Assad til å godta en slik avtale. FN på sin side, holder fremdeles på med en utarbeiding om hva som egentlig har skjedd i Syria når det gjelder kjemiske våpen og hvem som har skyld i hva. Om FN kommer til enighet om hvem som har brukt de kjemiske våpnene, er det også å vente at det vil bli gitt mandat til å gripe inn.

President Assad i møte med Putin

I dag har det kommet frem at USA utsetter avstemningen i kongressen inntil videre. Det gir grunn til å håpe at USA skrinlegger sine planer om å gripe inn uten et mandat fra FN.

Borgerkrigen i Syria er noe av det verste verden har opplevd siden den annen verdenskrig og området landet ligger i er svært betent. Den avtalen som nå er gjort om de kjemiske våpnene gir også håp om at fredsforhandlinger kan komme i gang.

http://www.aljazeera.com/indepth/features/2013/09/20139913505461586.html

http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-22557347

Demonstrasjon foran det hvite hus

Vil du bidra i diskusjonen?


OM FORFATTEREN

Anders Hjellum