Mariat Pashaeva

Mariat Pashaeva

Mariat (16) fra Lyngdal i Vest-Agder. Hun går på Eilert Sundt videregående skole. Mariat er blant annet opptatt av rettighetene til kvinner og barn, og brenner for å få slutt på urettferdigheten i verden.

img_8718-edit_

17. januar møttes 10 ungdommer som skal forme det nye panelet på FN-sambandets kontor i Oslo. Panelet i år består av engasjerte, motiverte, og sist men ikke minst, modige ungdommer fra hele landet. Noe de har til felles er at de alle ønsker å uttrykke sine meninger samtidig som de ønsker å ta et initiativ for å få ungdommenes stemme hørt. For enkelte er dette første året, mens for andre er dette andre året. Før bloggen fylles med nye innholdsrike og interessante innlegg ønsker vi å gi deg muligheten til å bli bedre kjent med hver og en av oss.

 

HANS CHRISTIAN KNUDSEN

Hans Christian Knudsen. Foto: Eivind Sundgot Oskarson/FN-sambandet

Hans Christian Knudsen. Foto: Eivind Oskarson/FN-sambandet.

Hva bør media skrive mer om?

– Jeg synes media bør ha mer fokus på global urett istedenfor «guide til billige spisesteder».

Hvilke bærekraftstmål engasjerer deg mest?

– De bærekraftmålene som engasjerer meg mest er mindre ulikheter, stoppe klimaendringene, fred og rettferdighet.

Hvilken utfordring er den største vi står overfor i dag?

– Det er mange utfordringer, men den største på lang sikt er definitivt klimaendringer og bi-effektene de har.

Hvem inspiserer deg mest?

– Jeg synes Martin Luther King jr. og kampen han tok imot rasisme og trakassering i USA er ganske inspirerende.

 

KAISA HAUGEN

Kaisa Haugen. Foto: Eivind Sundgot Oskarson/FN-sambandet

Kaisa Haugen. Foto: Eivind Oskarson/FN-sambandet.

Hva bør media skrive mer om?

– Media burde gi mer dekning til større og viktigere nyhetssaker, og ikke bare sladder, slik at folk blir mer engasjert i verden.

Hvilke bærekraftsmål engasjerer deg mest?

– Fred og rettferdighet, likestilling mellom kjønnene og god helse.

Hvilken utfordring er den største vi står overfor i dag?

– Klimaendringer og Trump.

Hvem inspirerer deg mest?

– Ruth Bader Ginsberg.

 

MARIA MARGHERITA GLØRSTAD

Maria Margherita Glørstad. Foto: Eivind Sundgot Oskarson/FN-sambandet

Maria Margherita Glørstad. Foto: Eivind Oskarson/FN-sambandet.

Hva bør media skrive mer om?

– Jeg mener media bør bli flinkere til å huske og skrive om alt som faktisk går bra i verden, alle fremskrittene vi gjør. Folk trenger å vite at engasjement så klart nytter, alle har godt av litt optimisme!

Hvilke bærekraftsmål engasjerer deg mest?

– Nummer 8: anstendig arbeid og ønokomisk vekst, nummer 10: mindre ulikhet og nummer 16: fred og rettferdighet.

Hvilken utfordring er den største vi står overfor i dag?

– Samtidig som vi står overfor flyktningkrisen og klimakrisen ser vi en stadig større høyrepopulistisk bevegelse i vestlig politikk. Denne polariseringen skjer i en tid hvor vi er helt avhengige av internasjonalt samarbeid. Skal vi klare å løse vår tids største utfordringer må vi fokusere på inkludering og medbestemmelse, ikke makt til enkeltgrupper og segregering.

Hvem inspirerer deg mest?

– Det er utrolig vanskelig å bare velge ut en person! Men den aller første jeg tenker på som et forbilde for mitt engasjement er nok Gro Harlem Brundtland. Om jeg noensinne blir halvparten så tøff som henne så er jeg fornøyd!

 

ALEKSANDRA ROUGET

Aleksandra Rouget. Foto: Eivind Sundgot Oskarson/FN-sambandet

Aleksandra Rouget. Foto: Eivind Oskarson/FN-sambandet-

Hva bør media skrive mer om?

– Media bør generelt skrive mer om positive ting. Selv om det er naturlig at media velger å dekke de sakene som sjokkerer oss mest, er det utrolig viktig å vise folk at det også er gode ting som skjer i verden – og dermed at det nytter å engasjere seg for en bedre framtid.

Hvilke bærekraftsmål engasjerer deg mest?

– Det er umulig å velge ett eller to bærekraftsmål – de er alle viktige og henger tett sammen. Skulle jeg måtte velge ett ville det nok vært å stoppe klimaendringene, noe som hadde gjort det lettere å oppnå mange ut av de andre målene. Men igjen må også flere mål oppnås først (som ren energi for alle og ansvarlig forbruk og produksjon) for at man faktisk skal kunne klare å stoppe klimaendringene.

Hvilken utfordring er den største vi står overfor idag?

– Flyktningkrisa. Jeg mener det er rike land som Norge som har skapt problemet ved å blant annet forurense, selge våpen til diktaturer som bruker dem mot sin egen befolkning, og sende soldater inn i ulike land. Alt dette er med på å drive folk på flukt – enten på grunn av krig eller uutholdelige klimaforhold – og derfor mener jeg at det er vårt ansvar å løse opp i det. Utfordringen er å finne ut av hvordan.

Hvem inspirer deg mest?

– Ungdom som engasjerer seg. Uansett hvor i verden, trenger de eldre politikerne å høre på de som skal styre senere. Ved å engasjere seg i en organisasjon, i dette tilfelle helst en politisk eller humanitær, kan ungdom være med på å forandre verden, og det synes jeg er utrolig inspirerende.

 

STELLA MARIE LAPINGCAO NIELSSEN

Stella Marie Lapingcao Nielssen. Foto: Terje Karlsen/FN-sambandet

Stella Marie Lapingcao Nielssen. Foto: Terje Karlsen/FN-sambandet.

Hva bør media skrive mer om?

– Media må skrive mer om at eldre folk ikke alltid vet best. Vi bor i et samfunn hvor vi blir lært at foreldre, lærere- alle eldre enn deg selv, er så mye smartere enn deg. Men dette er ikke nødvendigvis sant. Media må fortelle ungdom og barn at de er nødt til å følge sine lidenskaper, og bygge på deres kreativitet. Media må oppfordre oss som fremdeles er unge og “naive” til å gjøre en forskjell, slik at vi når den fremtiden vi ønsker for de kommende generasjonene.

Hvilke bærekraftsmål engasjerer deg mest?

– Jeg mener at alle bærekraftsmålene er knyttet sammen, og at man ikke kan oppnå det ene uten det andre- ikke fullstendig, uansett. Man kan ikke oppnå god helse uten rent vann og gode sanitærforhold, og man kan ikke nå det uten innovasjon og infrastruktur- denne listen bare fortsetter og fortsetter. Men dersom jeg skulle velge ett av bærekraftsmålene som det “endelige målet”, ville det vært å stoppe klimaendringene. En stans av klimaendringene betyr en bedre fremtid for oss alle. Og så må vi ha oppnådd alle de andre målene da, for å et stopp på klimaendringene.

Hvilken utfordring er den største vi står overfor i dag?

– Vår største utfordring i dag er de som er for redde til å gjøre en forskjell, samt de som ikke ser behovet for endring i dagens samfunn. Etter det kommer de voksne som mener at vold og krig er svaret på uenigheter.

Hvem inspirerer deg mest?

– Mine største inspirasjoner er både familie og venner. Det er en ting å se kjendiser stå frem og prate om at vi er nødt til å gjøre noe, men det er noe helt annet å se mine egne relasjoner ta initiativet til å gjøre verden til et bedre sted. Det finnes ikke noe mer inspirerende enn å se hvor mye de bryr seg, eller lidenskapen som står bak alt de gjør.

 

MATS JENSEN

Mats Jensen. Foto: Terje Karlsen/FN-sambandet

Mats Jensen. Foto: Eivind Oskarson/FN-sambandet.

Hva bør media skrive mer om?

– Media bør gjerne skrive mer om saker som omhandler brudd på LGBT+ mennesker sine rettigheter, både fordi dette er en utfordring i store deler av verden, og fordi det er noe som står mitt hjerte nært.

Hvilke bærekraftsmål engasjerer deg mest?

– Jeg er svært engasjert når det gjelder bærekraftsmålet om ren energi til alle, da dette er nødvendig for å kunne sikre en bærekraftig utvikling og gi billig energi til utviklingsland!

Hvilken utfordring er den største vi står overfor i dag?

– I mine øyne er en av de vanskeligste utfordringene vi står ovenfor, mangel på vann. Ikke bare fører det til nedsatt sanitet, men det kan også i sin ytterste konsekvens føre til konflikt og resultere i klimaflyktninger.

Hvem inspirer deg mest?

– Emmanuel Macron har i mine øyne vært viktig for å skape mer europeisk samarbeid, samt at han har vist at å vinne valg mot høyre-populistiske partier er fullt mulig.

 

ZUHAYR HUSSEIN ABDI

Zuhayr Abdi. Foto: Terje Karlsen/FN-sambandet

Zuhayr Abdi. Foto: Terje Karlsen/FN-sambandet.

Hva bør media skrive mer om?

– Media bør skrive mer om de stemmene og sakene vi ikke hører mest om. Det er alt fra minoritetsstemmer og plastproblematikk til gladnyheter om Afrika. Verden blir faktisk bedre, og det er viktig å sette lys på.

Hvilke bærekraftsmål engasjerer deg mest?

– Ææææ, så vanskelig! Jeg føler at alle bærekraftsmålene er utrolig viktige temaer som engasjerer meg. Skal jeg velge noen så vil det være 1, 4, 8, 10 og 13!

Hvilken utfordring er den største vi står overfor i dag?

– Jeg vil nok si den største utfordringen verden står ovenfor i dag må være global oppvarming, spesielt overforbruk som fører til resurssknaphet og plastproblematikk.

Hvem inspirerer deg mest?

– Det er ikke én person som jeg kan si inspirerer meg. Inspirasjonen min kommer fra flere kanter, både litteratur og film, og ikke minst store fredsforkjempere som Martin Luther King jr. og Malala.

 

HARALD SELAND MYHRE

Harald Seland Myhre. Foto: Terje Karlsen/FN-sambandet

Harald Seland Myhre. Foto: Terje Karlsen/FN-sambandet.

Hva bør media skrive mer om?

– Media bør skrive mer om de utrolige positive fremskrittene vi har sett i verden de siste tiårene. Selv om det fortsatt fins store kriser og mye nød rundt om i verden er det viktig få frem alle de positive tingene vi har oppnådd. Det virker som at media leter etter katastrofer og negative nyheter i jakten på klikk.

Hvilke bærekraftsmål engasjerer deg mest?

– Jeg mener at det viktigste bærekraftsmålet er mål nr. 16, «fred og rettferdighet». Dette målet fungerer som en grunnmur for de andre målene, siden det vil være umulig å kunne oppnå de andre andre målene uten og først ha fred og rettferdighet i verden.

Hvilken utfordring er den største vi står overfor i dag?

– Den største utfordringen vi står ovenfor i dag er framvekst av nasjonalisme og proteksjonisme, og økt spenning i internasjonal politikk. Uten internasjonalt samarbeid hvor alle tar i et tak, vil det være umulig å få løst mange av de globale problemene som vi må løse i fellesskap.

Hvem inspirerer deg mest?

– Folk som setter seg selv og sine liv i fare og hjelper folk i krisesituasjoner uten og nødvendigvis forvente heder eller ros, men gjør det fordi de ønsker å hjelpe medmennesker i nød. Det syns jeg er imponerende, og jeg blir inspirert når jeg hører historiene deres.

 

MARIAT PASHAEVA

Mariat Pashaeva. Foto: Terje Karlsen/FN-sambandet

Mariat Pashaeva. Foto: Eivind Oskarson/FN-sambandet.

Hva bør media skrive mer om?

– Media bør ha mer fokus på det positive som også skjer i tillegg til alt det negative vi stadig vekk ser på tv-skjermen. Vi har alle godt av å se hvor mye som faktisk går bra her i verden, for verden blir faktisk bedre. Det er alltid godt å få en ekstra bekreftelse på at det faktisk nytter å engasjere seg for en bedre framtid.

 Hvilke bærekraftsmål engasjerer deg mest?

– Det er utrolig vanskelig og nærmest umulig å bare nevne ett bærekraftsmål som engasjerer meg mer enn de andre. I mine øyner er alle bærekraftsmålene utrolig viktige og knyttet sammen, som gjør at uten det ene oppnår vi ikke det andre. De tre jeg ser på som de viktigste er nummer 1: Utrydde fattigdom, nummer 5: Likestilling mellom kjønnene og nummer 16: Fred og rettferdighet.

Hvilken utfordring er den største vi står overfor i dag?

– Selv om vi ikke tenker så mye over det i hverdagen vil jeg påstå at vann er en utfordring og noe som kan føre til problemer i framtiden. Vann er en utrolig viktig kilde vi har i verden, hvor enkelte land har stor tilgang til vann, mens andre nesten ikke har noe tilgang. Utfordringen er at vi faktisk ikke har nok drikkevann til befolkningen på kloden som igjen kan resultere i store konflikter mellom land.

Hvem inspirerer deg mest?

– Det er faktisk ikke bare én person jeg kan peke på for å vise hvem som inspirerer meg mest her i verden. Det at enkelte risikerer livet sitt for å hjelpe andre mennesker er helt utrolig. Jeg blir inspirert av foreldrene mine, storesøsteren min og vennene mine som tar initiativ på lik linje som det jeg blir når jeg ser frihetskjempere stå fram og fortelle om sine opplevelser.

 

NARIMAN HAME

Nariman Hame. Foto: Terje Karlsen/FN-sambandet

Nariman Hame. Foto: Eivind Oskarson/FN-sambandet.

Hva bør media skrive mer om?

– Jeg synes at media bør skrive mer om situasjonen til religiøse minoriteter i verden. Selv i 2018, og spesielt i lys av 70-års jubileet til Menneskerettighetserklæringen, er det flere grupper, flere steder i verden, som blir utsatt for grove handlinger! Dette bør bli snakket mer om.

Hvilke bærekraftsmål engasjerer deg mest?

– Vanskelig spørsmål! Alle bærekraftsmålene er selvsagt like viktige, men det som engasjerer meg mest, må nok være mål 2, utrydde sult – jeg synes at det er helt utenkelig at det fremdeles foregår sultkriser i 2018! Mål 4, god utdanning er også veldig viktig – da jeg brenner sterkt for utdanning! Ellers blir jeg også sterkt engasjert av mål 5; likestilling mellom kjønnene, og mål 16 fred og rettferdighet!

Hvilken utfordring er den største vi står overfor i dag?

– Dessverre står vi overfor mange utfordringer i dag – begrensing av rettigheter, og spesielt fraværet av retten til utdanning mener jeg er en stor utfordring. Samtidig står vi også ovenfor klimautfordringer, sultkatastrofer og så videre. Det er derfor det er spesielt viktig at vi, dagens generasjon, står opp for verden!

Hvem inspirerer deg mest?

– De som inspirerer meg mest, er ikke en hvem, men en de; alle som kjemper for sin sak; enten det er for skolesystemet, likestilling eller bærekraftsmålene!

 

Vil du bidra i diskusjonen?

OM FORFATTEREN
Mariat Pashaeva

Mariat Pashaeva

Mariat (16) fra Lyngdal i Vest-Agder. Hun går på Eilert Sundt videregående skole. Mariat er blant annet opptatt av rettighetene til kvinner og barn, og brenner for å få slutt på urettferdigheten i verden.