Hans Christian Knudsen

Hans Christian Knudsen

Hans Christian (18) bosatt i Balestrand i Sogn og Fjordane. Han går på Sygna videregående skole og er aktiv i ungdomspolitikken. Hans Christian er blant annet opptatt av likestilling, global urett, kampen mot rasisme og internasjonal solidaritet.

EDL Protest in Newcastle 
By https://www.flickr.com/photos/lionheartphotography/ [CC BY 2.0  (https://creativecommons.org/licenses/by/2.0)], via Wikimedia Commons
EDL Protest in Newcastle By https://www.flickr.com/photos/lionheartphotography/ [CC BY 2.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/2.0)], via Wikimedia Commons

I nabolandet vårt, Sverige har det nylig vært valg, og et spennende valg med det. Resultatet ble vel som det var spådd på forhånd, med 3 blokker som ikke får flertall uten en annen. Men det er ikke bare det som har gjort det spennende og/eller skremmende. Det som har gjort det spennende og skremmende å se på, er at Sverige føyer seg til en trend i Europa, hvor høyreekstreme miljø og parti bykser frem. Det er ikke et godt syn at partier som mener at en religiøs gruppe ikke er mennesker skal få så mye politisk makt.

Mye av grunnen til at høyreekstreme grupperinger er på frammarsj skyldes innvandring til Europa. Krig og konflikt i midtøsten har ført til at mange må flykte fra hjemmene sine, og mange ser til Europa for trygghet. Men med et mediebilde som portretterer en strøm av flyktninger som nærmest velter inn over Middelhavet opplever mange en irrasjonell frykt over at hverdagen deres er truet. Denne frykten velger noen å spille på. Med tunge konservative og nasjonalistiske verdier sprer høyreekstreme partier et fiendebilde hvor målet er å skape et skille mellom oss og dem.

Disse grupperingene er nå til dags å finne over alt, men særlig i sosiale medier er det lett å finne slike grupperinger, men man begynner nå å se mer og mer av de ute på gata og på stand, eller i forskjellige debatter. Siden 2014 har man sett en dobling i hatkriminalitet og organisasjoner som sprer et rasistisk budskap får større plass i den offentlige debatten.

Når grupperingene vokser virker det som at aksepten også vokser. Ytringsfrihet blir ofte trukket frem som en grunn for at man skal tillate disse grupperingene, men å tolerere intolerante vil skape et paradoks. Karl Popper beskrev i sin tid paradokset slik: «Dersom vi er uinnskrenket tolerante, selv mot dem som er intolerante, dersom vi ikke er beredt til å forsvare et tolerant samfunn mot de intolerantes angrep, så vil de tolerante bli tilintetgjort, og toleransen med dem.»

Men hva skal vi gjøre? Snu ryggen. Vi må vise at høyreekstremisme ikke har en plass i politikken, på gata eller i debatten. Anerkjenner vi, og tolererer vi den gjør vi det enda vanskeligere å kjempe imot den. Vi må også som felleskap ta ansvar for de som kommer til Europa, fremfor å dytte dem frem og tilbake.

Vil du bidra i diskusjonen?

OM FORFATTEREN
Hans Christian Knudsen

Hans Christian Knudsen

Hans Christian (18) bosatt i Balestrand i Sogn og Fjordane. Han går på Sygna videregående skole og er aktiv i ungdomspolitikken. Hans Christian er blant annet opptatt av likestilling, global urett, kampen mot rasisme og internasjonal solidaritet.