Hans Christian Knudsen

Hans Christian Knudsen

Hans Christian (18) bosatt i Balestrand i Sogn og Fjordane. Han går på Sygna videregående skole og er aktiv i ungdomspolitikken. Hans Christian er blant annet opptatt av likestilling, global urett, kampen mot rasisme og internasjonal solidaritet.

8.mars 2014 var det sterkt fokus på selvbestemt abort.
By GAD (Own work) [CC BY-SA 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], via Wikimedia Commons
8.mars 2014 var det sterkt fokus på selvbestemt abort. By GAD (Own work) [CC BY-SA 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], via Wikimedia Commons

Gratulerer med dagen alle verdens kvinner! 8. mars er Den internasjonale kvinnedagen. En dag for å markere og hylle alle som kjemper for kvinners rettigheter. For likhet og rettferdighet.

Dessverre er det i dag ikke slik at alle kvinner står likestilt med menn. Selv Norge er ikke helt likestilt. Det finnes fortsatt steder i verden hvor kvinner anses som et «objekt». Et leketøy eller dyr som skal oppfostre barna og være hjemme på kjøkkenet. Vold i hjemmet. Sexslaver. Mange land har fortsatt strenge abortlover som gjør at kvinner ikke kan styre over sin egen kropp.

Nylig kunne flere forskjellige medier fortelle om Teodora Vásquez fra El Salvador som fikk en dom i 2007, på 30 års fengsel på grunn av dødfødsel. Hun prøvde å ta saken sin opp på nytt, men uten resultat. Først etter sterkt press fra nasjoner og blant annet Amnesty, ble hun løslatt etter 10 år i fengsel. El Salvador er ett av fire land som fortsatt ikke tillater at kvinner kan ta valg over sin egen kropp. Langt flere land tillater abort kun i tilfeller hvor kvinnens liv står i fare.

I Midtøsten, hvor det daglig er terrorgrupper som herjer og folk er på flukt, blir kvinner og jenter i en sårbar situasjon utnyttet av menn som sexslaver. Ren, fyller 21 år i år, er en av de som har fått barndommen sin ødelagt. Hun og familien forlot Syria i håp om et bedre og fredeligere liv i nabolandet Libanon. Der ble hun solgt av familien sin til en mye eldre mann som solgte henne videre til et bordell, hvor hun opplevde vold og tvunget til å selge sex. Mange jenter lokkes til Libanon i håp om et fredelig liv, men blir lurt inn til prostitusjon. De blir solgt for så lite som 280 kroner. De ble rangert og de populære hadde høy pris, mens de upopulære hadde lav pris.

Men diskriminering mot kjønn skjer ikke bare i utlandet. Det er noe som skjer daglig i Norge. Det er kvinner som blir utnyttet seksuelt gjennom bordell i Norge også, men heldigvis i en langt mindre grad. Men det som er en stor utfordring i Norge, i tillegg til, vel så å si alle land, er kjønnsdiskriminering. Kvinner tjener kun 87 prosent av det menn tjener, kun én av fem toppledere i Norge er kvinner og det er stadig kjønnsroller kvinnene skal oppfylle.

Et eksempel på en kjønnsrolle er at det forventes at en mann skal utdanne seg som elektriker, være sterk og ikke så følsom. Kvinner forventes å utdanne seg innenfor noe med omsorg. Eksempelvis sykepleier eller noe annet «feminint».

Dette er noen få av mange grunner til at man bør gå i tog og hylle verdens kvinner i dag, 8.mars. Det å kjempe for likestilling er utrolig viktig både her i Norge og andre land. Ingen fortjener å tjene mindre fordi de ikke er av det maskuline kjønnet. Ingen fortjener å bli solgt av familien for å bli sexslave. Ingen fortjener å bli fengslet for å ta valg over egen kropp og liv.

Ingen fortjener å bli forskjellsbehandlet på grunn av det de har mellom beina.

Vil du bidra i diskusjonen?


OM FORFATTEREN
Hans Christian Knudsen

Hans Christian Knudsen

Hans Christian (18) bosatt i Balestrand i Sogn og Fjordane. Han går på Sygna videregående skole og er aktiv i ungdomspolitikken. Hans Christian er blant annet opptatt av likestilling, global urett, kampen mot rasisme og internasjonal solidaritet.