Oda Bjerkan

Oda Bjerkan

Snart 1/5 til 100. Takknemligheten for at jeg får uttrykke meg om det jeg vil er meget stor - og troverdige kilder har observert at jeg aller helst benytter meg av tastaturet når noe gjør meg ordentlig sur.

Oda Bjerkan. Foto: Ørjan Andreassen
Oda Bjerkan. Foto: Ørjan Andreassen

Ikke god nok til å skrive, tenker noen. Jeg mener ikke nok, tenker andre. Jeg er ikke så opptatt av politikk og sånn, sier du til deg selv. Eller kanskje du føler deg for ung, og derfor lite egnet.

 Vet du hva?

Det tenker ikke jeg. Da jeg søkte meg til Ungdomspanelet visste jeg knapt hva politikk var, jeg visste ikke hva jeg brydde meg mest om og jeg følte at FN og verdensproblemer var noe de voksne kunne ta seg av. Men jeg likte å skrive. Og derfor sendte jeg inn en søknad.

Både på tentamener, på en wordpresside og i dagbøker hadde jeg som ung rablet ned ord om noe eller noen som jeg mente ble behandlet urettferdig. Og det var ganske ofte det. Dette ble også utgangspunktet mitt i Ungdomspanelet. Jeg skrev om urettferdighet – om hvorfor akkurat du skulle bry deg. Jeg skrev om det som gjorde meg sint, og det vet jeg at jeg ikke har vært alene om.

Noen ganger har jeg lyktes, andre ganger ikke. Det er likevel noe jeg har lyktes i: for jeg har lært – du aner ikke hvor mye jeg har lært – både om internasjonalt samarbeid, krig, fred, diskriminering, det å skrive og meg selv. Og kanskje enda viktigere: Jeg har kanskje engasjert andre, men først og fremst meg selv.

Engasjement skapt gjennom tiden i Ungdomspanelet har blitt til hobby, som senere har blitt til meg. Både med tanke på valgfag på videregående skole, senere studier, fritid, jobber og veldig mye mer.

Ungdomspanelet har gitt meg mye av både utfordringer, muligheter, gode venner, kunnskap og ikke minst ferdigheter jeg ikke ville vært foruten idag.

Alle kan skrive noe og alle bryr seg om noe. Alle kan engasjere noen. Og nettopp derfor mener jeg du absolutt bør søke. Hva taper du egentlig på å gi det et forsøk?

Lykke til!

Oda Bjerkan
Skribent for FNs Ungdomspanel 2015 og 2016

Se hvordan du kan søke om å bli med i Ungdomspanelet 2017 her

 

Vil du bidra i diskusjonen?

OM FORFATTEREN
Oda Bjerkan

Oda Bjerkan

Snart 1/5 til 100. Takknemligheten for at jeg får uttrykke meg om det jeg vil er meget stor - og troverdige kilder har observert at jeg aller helst benytter meg av tastaturet når noe gjør meg ordentlig sur.